המפעילים החדשים במכרז הסלולר: "לא נוכל להקים רשת"

קבוצת גולן טלקום מבקשת משר התקשורת להחריג את השחקנים החדשים ולהורות לכל משרדי הממשלה לאשר הקמת אנטנות במוסדות ממשלתיים

לקראת הדיון מחר (ב') בוועדת הכלכלה בנושא האנטנות הסלולריות, והתקנות החדשות שמעוניין להעביר משרד הפנים, שלחה קבוצת גולן טלקום מכתב לשר התקשורת שבו היא מבקשת ממנו להחריג את המפעילים החדשים המתמודדים במכרז למפעיל סלולרי חדש מהתקנות החדשות. ללא החרגה של המפעילים החדשים טוענת הקבוצה, לא ניתן יהיה להקים רשת סלולרית עצמאית.

במכתב עליו חתום אורן מוסט נשיא הקבוצה, נכתב כי הקשיים הגדולים הנוגעים להקמה והפעלה של אנטנות סלולריות בישראל כיום, הינם לכל הדעות חסם הכניסה העיקרי לכל מפעיל חדש שירצה לפרוש רשת תקשורת סלולרית על גבי תשתית עצמאית. התקנות בנוסחן הנוכחי מותירות את חסם הכניסה בעינו ואינן מקדמות את התחרות, וכי לא נכללו בהן ההקלות המתחייבות לכניסת מפעילים חדשים. בהתחשב בעובדה שעל המפעיל החדש מוטלת בפועל החובה לפרוש באופן עצמאי כ-200 אנטנות על מנת שיוכל לעמוד בהתחייבויותיו מכח הרישיון שיוענק לו ולהתחיל לספק שירות המתבסס על נדידה לתשתיות מפעילים קיימים ("נדידה פנים-ארצית"), יש צורך להקל ככל האפשר על תהליכי הרישוי להם יהיה כפוף המפעיל החדש.

"אשר על כן הננו מבקשים מכבוד השר לשקול את האפשרות שבתקנות החדשות יוכנס סעיף המחריג והמתיר לכל אחד מהמפעילים החדשים שיזכו במכרז התדרים הסלולריים הקרוב, לפרוס, באמצעות פטור מהליך התכנון, 300 מתקני גישה סלולריים בכל אחת מ-3 השנים הראשונות לפעילותו. אנו מאמינים ומעריכים כי הקלה זמנית כאמור תבסס את יכולתו של המפעיל החדש להקים תשתית עצמאית, תוך פגיעה מינימלית בהליכי התכנון ושימוש סביר במסלול ההקלות".

בנוסף, מבקשת הקבוצה שכחלון יפעל ליישם פתרון לפיו הממשלה תורה לכל משרדי הממשלה, החברות הממשלתיות וכל גורם אחר שנכסיו שייכים לממשלה, להפשיר או להתיר השימוש באתריו לטובת הקמת אנטנות ומתקני גישה סלולריים וזאת בהתקשרות בהסכמי שכירות אחידים ותמורת שכר דירה סביר. "ידוע לנו שדי במלאי הנכסים העומדים לרשות הממשלה כדי ליצור תנאים הולמים למחויבויות פרישת הרשתות הסלולריות החדשות. פעולה כזאת של הממשלה תבטיח את הבשורה הצרכנית המיוחלת להגברת התחרות בשוק הסלולרי וגם תניב הכנסות לקופת המדינה", נכתב במכתב.

צרו איתנו קשר *5988