גד זאבי זוכה מכל אשמה בפרשת מלם

בימ"ש השלום זיכה את זאבי ובכירי מלם לשעבר מהאשמה כי השיגו במירמה את אישור האסיפה הכללית לשכר חודשי בגובה 10,000 ד' עבור זאבי; השופטת שריזלי מתחה ביקורת נוקבת על התנהלות הפרקליטות בתיק: "רק בגלל הכבוד שאני רוחשת לתביעה, לא הפסקתי דיונים. זה היה ממש לא לעניין"

זיכוי גורף בפרשת מלם: בית משפט השלום בת"א זיכה היום (ב') מכל אשמה את איש העסקים, גד זאבי, מי שהיה יו"ר חברת המחשוב מלם מערכות, והואשם כי השיג במירמה את אישור האסיפה הכללית של החברה לשכר חודשי עבורו בסך 10,000 דולר בחודש. גם יתר הנאשמים בפרשה, בכירי מלם לשעבר, המנכ"ל גלעד רבינוביץ; הדירקטור יובל אקר; והיועץ המשפטי של החברה, עו"ד אסף טיבר, שהואשמו כי קשרו קשר עם זאבי כדי להשיג במירמה את אישור אסיפת בעלי המניות - זוכו מכל אשמה.

השופטת דניאלה שריזלי קבעה כי "התביעה כשלה בהוכחת טענותיה כי הנאשמים שיתפו פעולה בהוצאתה לפועל של תוכנית מירמתית". זאבי זוכה מעבירות של קשירת קשר, קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד והכללת פרט מטעה בדו"ח.

במסגרת הכרעת הדין מתחה השופטת ביקורת נוקבת על התנהלות הפרקליטות בניהול התיק. "בסופו של יום לא נכנסתי לנימה אישית בהכרעת הדין והשארתי אותה מקצועית וממלכתית, למרות שמאוד רציתי להגיד את מה שעבר בראשי במהלך הדיונים, וזה שאפשר היה לקצר הרבה", ציינה שריזלי. "רק בגלל הכבוד שאני רוחשת לתביעה, לא הפסקתי דיונים. זה היה ממש לא לעניין. לא אוכל להימנע מלהעיר על הדרך בה בחרה המאשימה לחקור את עדי ההגנה, ובמיוחד את זאבי, כאשר נראה היה מלכתחילה, שהתשתית הראייתית שבידי המאשימה לגביו נעדרת עוצמה ממשית".

השופטת גם מצאה לנכון לשבח את התנהלותו של זאבי במהלך המשפט. "גרסתו של זאבי על כל פרטיה הייתה קוהרנטית, הגיונית, עניינית ורצינית. למרות קוצר רוחו הבולט למשמע השאלות המורכבות שהציגה לו התובעת (עו"ד רחל צירקין, שכבר פרשה מהפרקליטות - ח' מ') חלקן הגדול שאלות ששבו והוצגו בצורה כזו ואחרת, הקפיד זאבי להשיב לכל שאלה ולהסביר כל שטעון היה הסבר. לא אחת ניכר בו זעם, ובכל זאת, הוא לא התחמק משום נושא, ולא הסתיר דבר".

"שכר מוצדק"

בכתב האישום, שהוגש באפריל 2006, נטען כי כמה מבכירי מלם קיבלו ב-2002 במירמה את הסכמת האסיפה הכללית לאישור תשלום שכר חודשי בסך 10,000 דולר לזאבי. מכיוון שזאבי היה בעל שליטה בחברה, היה מדובר בעסקת בעלי עניין, ולכך נדרשה הסכמה של שליש מבעלי המניות שאינן נגועות בעניין אישי - היינו שאינן קשורות לזאבי. ואולם, כך נטען באישום, הבכירים פעלו לסיווג 17% ממניות מלם הנגועות בעניין אישי - משום שהיו בבעלות חברת אחזקות של זאבי ושועבדו כנגד הלוואה לחברת נאמנות של הבינלאומי - כמניות ללא עניין אישי וללא זיקה לזאבי, כדי להשיג את אישור האסיפה הכללית.

השופטת שריזלי ציינה כי היא מעדיפה את הגרסאות שמסרו הנאשמים, על פני הפרשנות שייחסה התביעה לפעולותיהם. "בדין נסמכו זאבי, רבינוביץ' ואקר על חוות הדעת שהכין עו"ד טיבר, ולפיה המניות אינן נגועות בעניין אישי, ושאישור שכרו של זאבי במסגרת האסיפה הכללית לא הושג בדרכי מירמה אלא הושג כדת וכדין, בהגינות וביושר".

השופטת קבעה כי הנאשמים הוכיחו שסיווג המניות המשועבדות כמניות שאינן נגועות בעניין אישי, שהביא לאישור תשלום השכר לזאבי, היה "סביר ומתקבל על הדעת". לדבריה, בניגוד לטענות התביעה, סיווג המניות לא היה מופרך ולא היה כוזב. "יתרה מכך", הוסיפה שריזלי, "על-פי עדויותיהם של עדי התביעה מבין הדירקטורים ואנשי מלם, היה השכר ששולם לזאבי ראוי ומוצדק. השכר הלם את עבודתו ואת המאמצים שהקדיש להבראתה של מלם".

חקירה לא רלוונטית

במסגרת הביקורת שמתחה על התנהלות הפרקליטות בתיק, ציינה השופטת כי חקירתו הנגדית של זאבי הרחיקה לכת מעבר למה שרלוונטי וראוי. "בדיעבד הסתבר, כי באצטלה של בדיקת מהימנות, לא היססה התביעה להיכנס לעובי הקורה של יחסים עסקיים, אשר נרקמו בתקופות שונות בין זאבי וחברות שבשליטתו עם מוסדות בנקאיים שונים, ולבדוק, ללא שמץ של רלוונטיות, האם אישר הבנק תוכנית התייעלות ורה-ארגון זו ואחרת שהציע זאבי בחברה מסוימת אם לאו, והאם עמד בהסדרי התשלומים לבנקים". לדבריה, בראייה מאוחרת מרבית הנושאים שבנוגע אליהם נחקר זאבי "לא רק שלא היו רלוונטיים, מרביתם היו מורכבים וסבוכים, שלובים וכרוכים בסוגיות שונות המונ*עות מאינטרסים עסקיים, אליהן לא נכון וגם לא ניתן להידרש בהליך".

גם על התנהלות רשות ני"ע, שנמנעה מלהביע דעה ברורה לגבי כשרות הפעולות של הנאשמים, מתחה השופטת ביקורת. "הייתי מצפה מרשות ני"ע שתביע דעתה, אך היא לא עשתה זאת, אז מה מצפים ממני שאעשה זאת?", ציינה.

"סבל ממושך"

באת-כוחו של זאבי, עו"ד איריס ניב-סבג ממשרד שינמן-נגב-ניב מסרה: "אנחנו שמחים מכך שביהמ"ש קיבל את טענותינו, לפיהן זאבי פעל בתום לב ועל סמך חוות דעת משפטית נכונה ומבוססת. זאבי הוא אדם עתיר זכויות, שסבל מהליך ממושך, שהחל בחקירתו לפני שבע שנים".

בימים אלה עומד זאבי לדין במחוזי בת"א לצד מיכאל צ'רנוי באשמה כי השניים הסתירו את העובדה שצ'רנוי מימן את זאבי לצורך רכישת 20% ממניות בזק.

זאבי יוצג גם בידי עוה"ד נוית נגב; רבינוביץ - בידי גיורא ואורי אדרת; אקר - בידי עוה"ד יוסי אשכנזי ויעל צרבינסקי; וטיבר - בידי עוה"ד גור-אריה סביר, ארז הראל וענת בורגר.