מורשעים בהטרדה מינית זוכים לעונש מופחת כשנשים מייצגות אותם

ממחקר של ד"ר אורית קמיר ורונית הריס, המתפרסם לרגל יום האישה הבינלאומי, עולה עוד כי ככל שתלונה על הטרדה מוגשת מוקדם יותר - גוברים סיכויי ההרשעה

רק 15%-19% מהמעסיקים והממונים המורשעים בהטרדה מינית של עובדת הכפופה להם במקום העבודה מקבלים עונש של מאסר בפועל. כשני שלישים מהם מקבלים מאסר על-תנאי.

כאשר מדובר בעמיתים למקום העבודה של המוטרדות, התמונה הפוכה: שני שלישים נידונים למאסר בפועל, ושליש מהם למאסר על-תנאי. זאת, לעומת 60% מקרב המורשעים האחרים בהטרדה מינית שנידונים למאסר בפועל.

הנתונים הללו, ונתונים רבים נוספים בנוגע ליישום ואכיפת חוק הטרדה מינית, נאספו במסגרת מחקר חדש של ד"ר אורית קמיר והסטטיסטיקאית רונית הריס, המתפרסם לראשונה לרגל ציון "יום האישה הבינלאומי".

המחקר מכיל ניתוח של למעלה מ-400 תיקים שנוהלו בעניין הטרדה מינית בבתי המשפט, בבתי הדין לעבודה ובפורומים משמעתיים במקומות עבודה, ותוצאותיו שופכות אור על המציאות החברתית והמשפטית בתחום זה.

המחקר בחן בין היתר את סיכויי ההרשעה בהליך פלילי בגין הטרדה מינית, ומצא כי ככל שהמתלוננת מגישה את תלונתה מוקדם יותר - כך גדלים סיכויי ההרשעה של הנאשם. כך, במקרים שהתלונה הוגשה מיד לאחר האירוע, כ-85% מהנאשמים הורשעו, אך כשהתלונה הוגשה לאחר יותר משנה - מספר ההרשעות צנח לכ-55% בלבד.

מהמחקר עולה עוד כי רובן המוחלט של המתלוננות על הטרדה מינית הן נשים, ורובן המוחלט מתלוננות על מטרידים גברים.

באשר להטרדות מיניות במקום העבודה, נמצא כי בכירותו של המטריד ביחס למוטרדת העובדת אצלו משפיעה על סיכויי הגשת התלונה למשטרה ועל עיתוי הגשתה.

מנתוני המחקר עולה כי ככל שהמתלוננת יותר כפופה למטריד, כך היא נוטה פחות להתלונן - כל עוד היא מועסקת במקום העבודה. רק 22.6% מהמתלוננות התלוננו על מעסיק בעודן עובדות שלו, לעומת 80%-90% שהתלוננו על עמיתים לעבודה כשהן עדיין עובדות במקום העבודה.

ככל שיחס הכפיפות בין המטריד והמוטרדת מובהק יותר, כך לוקח למוטרדת זמן רב יותר להגיש תלונה על ההטרדה: מי שהוטרדו על-ידי עמית - התלוננו בסמוך לאירוע ההטרדה.

עוד מסתבר כי אירועי הטרדה מינית במקומות עבודה בסקטור הציבורי מגיעים פחות למסלול הפלילי, פחות מחצי מאשר מוטרדות מן הסקטור הפרטי.

המחקר כולל גם תוצאות באשר לקשר בין הרשעת נאשם ועונשו לבין מין הסנגור שהוא בחר. מורשעים בהטרדה מינית שיוצגו על-ידי סנגור גבר או צוות של סנגורים המורכב מגבר ואשה - קיבלו עונשי מאסר גבוהים יותר, לעומת מורשעים שיוצגו רק על-ידי אישה.

בנוסף, נמצא כי כאשר התובעת בתיק של הטרדה מינית היא אישה, הסיכויים שהנאשם, אם יורשע, יקבל עונש מאסר כפולים מאשר כשהתובע הוא גבר, וגדולים פי ארבעה מאשר כשצוות התביעה מכיל גבר ואישה.

המלחמה במטרידים המיניים

* 85% מורשעים בהטרדה מינית כשהתלונה מוגשת מיד לאחר האירוע, לעומת 55% מורשעים בהטרדה מינית כשהתלונה מוגשת לאחר יותר משנה.

* 22.6% מהמתלוננות התלוננו על הבוס בעודן עובדות שלו, לעומת 80%-90% מהמתלוננות שהתלוננו על עמיתים לעבודה כשהן עדיין עובדות במקום העבודה.

* 15%-19% מהמעסיקים המורשעים בהטרדה מינית נשלחים לכלא, לעומת 60% מהמורשעים בהטרדה מינית שלא במקום העבודה.