האנטישמיות של עמידרור

קשה לראות איך ועדת טירקל תוכל לאשר מינוי של אדם המחזיק בדעות גזעניות

עכשיו, לאחר שראש הממשלה מינה את האלוף (במיל') יעקב עמידרור לתפקיד ראש המועצה לביטחון לאומי (מל"ל) וליועץ, העניין עובר לוועדת טירקל למינויים בכירים. ועדה זו אמורה לבדוק את המינוי ולחוות-דעה על טוהר המידות של המועמד. בפרשת יואב גלנט, ספגה הוועדה ביקורת קשה על שלא השתמשה בסמכותה לעצור את מינויו לרמטכ"ל בגלל פרשת הקרקעות. אני מבקש להביא כאן בפני הוועדה השגות על מינוי עמידרור, כדי שטירקל וחבריו לא יוכלו לומר לאחר מכן "לא ידענו".

הטענה שלי נגד עמידרור אינה מושתתת על אמירתו כי "חייל שלא יסתער צריך להכניס לו כדור בראש". עמידרור עצמו אמר שלא התכוון לכך, ואפשר לקבל את הדברים כאילו כוונו להעברת המסר שאי-ציות לפקודה, במיוחד בעת קרב, הוא דבר שאין לסבול אותו.

הסתה ודיבה

אני טוען שיש לפסול את מינוי עמידרור בשל עמדה אחרת שלו: "מבחינתנו, היהודים הדתיים, החילונים הם גויים דוברי עברית". לא מספיק נותנים את הדעת על אמירה זו, שלהבדיל מאמירת ה"כדור בראש", עמידרור לא חוזר בו ממנה. זו אמירה אנטישמית וגזענית, גם על פי עמידרור עצמו - הרי הוא מגדיר את הביקורת עליו "רדיפה אנטישמית", בגלל היותו חובש כיפה. אם ביקורת על יהודי חובש כיפה היא אנטישמיות, ביקורת על יהודי שאינו חובש כיפה - גם היא אנטישמיות, שהרי אלה גם אלה יהודים, כלומר "שמים", לא?

חילונים אינם אומרים שחבישת כיפה מוציאה אדם מהיהדות. עמידרור ואחרים כמותו כן אומרים שאי-חבישת כיפה הופכת יהודי ללא יהודי. הוצאת החילונים מהיהדות היא הסתה ודיבה. עמידרור קובע למעשה שיהודים הם רק אלה החובשים כיפות ושאר כיסויי ראש. אם אדם פרטי חושב ואומר זאת, אין בעיה. אבל עמידרור אמור לעסוק בביטחונם של כל אזרחי ישראל, דתיים וחילונים כאחד. האם יוכל לנהוג בשוויון כלפי ציבור של גויים דוברי עברית?

אל תטעה שוב, טירקל

אני מקווה, רבותיי חברי ועדת המינויים, שתתנו את דעתכם לאבסורדים הבאים: הבקשה למינוי עמידרור מגיעה אל שולחנכם מראש הממשלה, שעל פי עמידרור הוא "גוי דובר עברית"; הציבור הישראלי שעל ביטחונו מפקידים את עמידרור, הוא ברובו חילוני, כלומר, "גויים דוברי עברית". אני מתקשה לראות איך תוכלו לאשר מינוי של אדם המחזיק בדעות גזעניות כאלה, מוציא את דיבתם של רוב אזרחי המדינה, ומסית נגד החילונים, נגד ראש הממשלה, נגד כל מי שאינו חובש כיפה.

אם כל אלה אינם מצביעים בעיניכם על העדר טוהר מידות, אז מה כן? בבקשה מכם, אל תחזרו על טעויותיכם הקודמות, תוכיחו שאתם אינכם חותמת גומי.

צרו איתנו קשר *5988