מהפכה: חברות ישראליות ינפיקו באירופה - עם תשקיף ישראלי

הכרה של רשות ני"ע האירופית בתשקיפים ישראליים תאפשר לחברות ישראליות רישום כפול וגיוס הון במדינות האיחוד ‏■ גושן: "שוק ההון הישראלי עשה היום צעד גדול קדימה"

‎‎רשות ני"ע הגיעה להסכמות עם רשות ניירות ערך האירופית (‏ESMA - European Securities and Markets Commission‏) להכרה אירופית ברגולציית התשקיפים בישראל. מעתה, חברה ישראלית תוכל לרשום את מניותיה בכל בורסה לניירות ערך ברחבי האיחוד בהסתמך על התשקיף הישראלי שלה, כאשר הרגולטורים של מדינות האיחוד האירופי יכירו בתשקיף זה. זוהי הפעם הראשונה שבה רשות רגולטורית המייצגת את כל מדינות האיחוד האירופי מכירה בתשקיף שאושר במדינה שאינה נכללת באיחוד האירופי.‏

יו"ר הרשות, פרופ' זוהר גושן, אמר כי "שוק ההון הישראלי עשה היום צעד גדול קדימה במטרה להקל על חברות ישראליות לרשום מניותיהן למסחר או לגייס הון באירופה. מדובר בתרומה של ממש לחברות ולמשקיעים ישראלים". את עבודת המטה ריכזה מנהלת המחלקה הבינלאומית ברשות עו"ד יעל אלמוג.‏‏

ההסכמות יאפשרו לחברות ישראליות להגדיל את חשיפתן למשקיעים באירופה, תוך חיסכון בעלויות, שכן את התשקיף הן תוכלנה לערוך על פי ההסדרה המקומית. חברות ישראליות גם תוכלנה לרשום את ניירות הערך שלהן למסחר בבורסה באיחוד האירופי, מה שיביא לכך שאותו נייר ערך יוכל להיסחר בבורסה בישראל לצד בבורסות נוספות, באירופה. בשלב הראשון מדובר רק במניות ויתכן כי בעתיד ניתן יהיה לצרף אגרות חוב. ‏‏

בין הצדדים סוכם כי חברה ישראלית תוכל לרשום את ניירות הערך שלה למסחר באיחוד האירופי באמצעות התשקיף הישראלי ביחד עם תוספת ובה רשימת פריטי הגילוי הנוספים הנדרשים על ידי ‏ESMA‏. פרטי גילוי אלה מתפרסמים באתר רשות ניירות ערך.‏

- יעל אלמוג, מה משמעות ההסכם? ‏

‏"זוהי פריצת דרך גדולה. כעת חברה ישראלית תוכל לקחת תשקיף שאושר בישראל ולהגיש אותו לרשות באותה מדינה אירופית בה היא רוצה להנפיק. חברות יוכלו לעשות רישום כפול תוך הורדה בעלויות כששוק המקור הוא שוק ישראלי. זה יאפשר לחברות ישראליות לגייס הון באירופה ויגדיל את אפשרויות הרישום הכפול והפתיחות בין שני השווקים".‏ ‏‏

- האם מדובר בהליך רישום דואלי הדומה לקורה בנאסד"ק?‏

‏"לא מדובר ברישום דואלי כמו בנאסד"ק בו אנחנו מכפיפים את עצמנו לרגולציה אמריקנית אלא בהסכמה כי הרגולציה שלנו מוכרת באירופה. לכן אנחנו רואים בהסכם הישג גדול ברמה ההצהרתית והמוניטין. ישראל היא המדינה הראשונה שהוכרה כמדינה שקולה (אקוויוולנטית) בעלת מערכת רגולציה שמגינה על המשקיעים. קיבלנו תו תקן מטעם האיחוד האירופי לרגולציה בתחום ניירות ערך והגילוי בישראל". ‏

- מה השלב הבא?‏

‏"על מנת להקל על הרישום למסחר באיחוד האירופי ולסייע לחברות ישראליות להתמודד עם הדרישות המעשיות והפורמליות של הרישום, נתחיל בשיחות לחתימת הסכמי הכרה הדדית בילטרליים רגולטוריים עם רשויות ניירות ערך בכל מדינה. ההסכמים ייצרו מסגרת פרקטית לביצוע רישום כפול של חברה ישראלית באירופה ושל חברה אירופאית בבורסה לניירות ערך בתל אביב ותשתית להסתמכות על תשקיפים ישראליים. מבחינתנו היעד המרכזי הוא לונדון ונתחיל במו"מ עם בריטניה ולאחריה מדינות נוספות. ‏

סגן יו"ר ‏ESMA‏ ויו"ר רשות ניירות ערך בפורטוגל, קרלוס טאבארס, אמר "פיתוח מסגרת להכרה בתשקיפי מדינות צד ג' מחוץ לאיחוד מדגישה את מחויבותה של ‏ESMA‏ ליישום אחיד ועקבי של דירקטיבות התשקיפים ברחבי אירופה". מבחינת ‏EMSA‏ ההסדר מהווה "הכרה בהבדלים שבין משטרי הגילוי והפיקוח שבמדינות אלה לבין דירקטיבת התשקיפים של האיחוד האירופי. ומאפשר להוסיף לתשקיף של מדינת צד שלישי תוספת ובה שורה של פריטי גילוי נוספים, כך שהמסמך המתקבל תואם את דרישות הגילוי באירופה". ‏

ESMA‏ הוקמה בינואר 2011 כאחד מלקחי המשבר של 2008 והחליפה את איחוד רשויות ניירות הערך האירופי (‏CESR‏). מטרות ‏EMSA‏ הוגדרו כשמירה על יציבות המערכת הפיננסית של האיחוד האירופי באמצעות הבטחת ההוגנות, השקיפות, היעילות והתפקוד התקין של שווקי ניירות ערך, והגנה על המשקיעים בניירות ערך. ‏

הודעת ‏ESMA‏ באה לאחר חתימה על מזכר הבנה שעליו סוכם בין רשות ניירות ערך לבין הרשות הצרפתית (‏‏AMF‏) בשנת 2008. בעקבות הסכם זה, נפתח משא ומתן מול ‏CESR‏. האיחוד האירופי הקים לצורך המשא ומתן ועדה מיוחדת שבחנה את דרישות הגילוי בתשקיף הישראלי, כמו גם היבטים של היישום הישראלי של כללי החשבונאות הבינלאומיים (‏IFRS‏). ‏

צרו איתנו קשר *5988