למרות הצמיחה והמחיר הגבוה - רווחי חברות הדלק נשחקו

הרווח התפעולי המצרפי של ארבע חברות הדלק הגדולות ירד אשתקד ב-6.1%, על רקע התחרות בענף והקשחת הרגולציה

ניתן היה לצפות ששנת 2010 תהיה טובה עבור חברות הדלק. המשק, שכמעט ולא הושפע מהשבר הגלובלי, רשם את אחד משיעורי הצמיחה הגבוהים ביותר בעולם המערבי, צמיחה שבאה לידי ביטוי גם בשורת ההכנסות של חברות הדלק. בשבוע האחרון סיכמו חברות דלק את השנה החולפת, ולמרות תנאי המאקרו הטובים, הציגו כל ארבע החברות ירידה ברווח התפעולי, בעיקר על רקע תחרות עזה, ורגולציה לא תומכת.

24.3 מיליארד שקל היה מחזור המכירות המצרפי של ארבע חברות הדלק הגדולות ב-2010. מדובר בגידול של 20.4% ביחס ל-2009, הנובע גם מעלייה במחירי הנפט בשנה זו, המשפיעה בצורה ישירה על המחיר שבו נמכרים הדלקים, וגם מגידול בהיקף מכירת הדלקים והמוצרים בחנויות הנוחות.

שיעור הגידול הממוצע הרב-שנתי של מכירות הדלק בישראל עומד על 4.1% לשנה בבנזין ו-1.5% לשנה בסולר, ובשנה החולפת צמחו מכירות הדלקים בשיעור של 4.9% בבנזין ו-3.3% בסולר, מעל לממוצע הרב-שנתי. בסה"כ פעלו בישראל בסוף 2010 1,036 תחנות דלק, כאשר ארבע חברות הדלק הגדולות החזיקו בנתח שוק של 86%.

על רקע מחירי הדלק המאמירים והזמן הארוך הדרוש לפתיחת תחנות תדלוק חדשות, ייתכן כי ב-2011 יצמח שוק הדלק בקצב נמוך יותר מאשר ב-2010, כך שחברות הדלק יצטרכו להמשיך ולהשקיע במנוע הצמיחה העיקרי שלהן בשנים האחרונות - חנויות נוחות ומתחמי קמעונות.

1.68 מיליארד שקל - זה היה מחזור המכירות המצרפי של ארבע רשתות חנויות הנוחות - Yellow של פז, מנטה של דלק, So Good של סונול ו-PM:AM ואלונית של דור אלון. מדובר בגידול של 19.3% ביחס למכירות ב-2009, אולם אליה וקוץ בה - החברות נדרשות לבצע השקעות מרובות בהקמה, בשיפוץ ובחידוש של התחנות, אשר פוגעות ברווח התפעולי ובתזרים השוטף של חברות הדלק.

השנה ראינו את היצע המוצרים בחנויות הנוחות מתרחב, ולצד שתייה קלה ומזון מהיר ניתן היה לקנות בחנויות גם מוצרים לבית, ספרים, יינות ועוד. דגש מיוחד ניתן, הן בפז והן בדלק ישראל, על שדרוג הקפה, והשתיים השיקו מותגי קפה חדשים, תוך השקעת כסף בשיווקם, ופז אף הגדילה לעשות והחלה למכור בהצלחה מכונות קפה ביתיות, ואת הקפסולות הנלוות אליהן.

990 מיליון שקל - זה היה הרווח התפעולי המצרפי של ארבע חברות הדלק. מדובר בירידה של 6.1% ביחס ל-2009, הנובעת מתחרות עזה בכמה מישורים, שהביאה מצד אחד לעלייה במחירי השכירות של תחנות הדלק, ולהנחות ללקוחות מוסדיים ולציי רכב מהצד השני.

84 אג' בשירות מלא ו-71 אג' בתדלוק עצמי - זהו מרווח השיווק הנוכחי של חברות הדלק ממכירת ליטר בנזין. מחירי הדלק הגבוהים, שלמעלה מחציים מורכב ממסים, הביאו לביקורת על הממשלה, ומשרד התשתיות החל לבחון גם את מרווח השיווק של חברות הדלק וייתכן שאף יחליט להורידו בקרוב.

התחרות בין חברות הדלק הובילה לכך שחברות הדלק העניקו הנחות ללקוחות מוסדיים על חשבון מרווח השיווק שלהן, כך שצמצום מרווח השיווק עשוי להביא לפגיעה של עשרות מיליוני שקלים ברווח התפעולי שלהן, כמו גם ביכולת שלהן להעניק הנחות לחברות גדולות.

מכה נוספת נחתה במהלך הרבעון השלישי של 2010 על חברות הדלק, והיא כניסתו לתוקף של חוק הסליקה הצולבת של כרטיסי האשראי. בתי עסק משלמים לחברות כרטיסי אשראי עמלת סליקה, והחברות מתחשבנות בינן לבין עצמן בעמלת סליקה צולבת, שמהווה חסם תחתון לעמלת הסליקה.

80% זהו שיעור העלייה בעמלת הסליקה של חברות הדלק החל מיולי, ועמלה זו מסתכמת עתה ב-0.975% מהיקף העסקה. במחירי הדלק שעלו אל מעבר לרף 7 השקלים, נדרשות חברות הדלק לשלם לחברות כרטיסי האשראי עמלה שהיא כמעט 10% ממרווח השיווק הנוכחי שלהן.

נראה אפוא ש-2011 צפויה אף היא להיות שנה מורכבת עבור חברות שיווק הדלק, שיושפעו אמנם מגורמים רבים בתוך הענף, אולם לא פחות מכך מגורמים חיצוניים שלחברות אין כל השפעה עליהם.