רשות ני"ע פועלת להפחתת האגרות עקב 240 מ' ש' עודף

הרשות מבקשת להפחית את האגרות שהיא גובה מהגופים בשוק ההון ב-40% על פני 4 שנים

רשות ני"ע מציעה להפחית את סכומי האגרות המממנות את פעילותה ב-40% במהלך כל אחת מארבע השנים הקרובות. כך עולה מתקציב הרשות שהוגש היום (ב') לוועדת הכספים. יו"ר הרשות הוא זוהר גושן.

תקציב הרשות ממומן מאגרות שהיא גובה מבעלי רשיון ומתאגידים שעליהם היא מפקחת, כלומר בעיקר מבתי ההשקעות. עד כה צברה הרשות עודפים מגביית האגרות, המשמשת לפעילותה השוטפת (התקציב השנתי של הרשות עומד על כ-156 מיליון שקל (לעומת 144 מיליון שקל ב-2010). בשנות שפל בשוק ההון נרשמת ירידה באגרות וכפועל יוצא פגיעה בהכנסות הרשות. לפיכך, היא מחויבת לשמור על עודפים שיאפשרו לה לממן עצמה גם בשנים שחונות.

"מדיניות הרשות לאורך שנים היא להחזיר לשוק ההון את עודפי הגבייה שאינם נדרשים להמשך פעילותה", נמסר בהודעה שהוציאה היום רשות ני"ע. "החזרת העודפים מתבצעת באמצעות הפחתות יזומות של האגרות. כך, למשל, הפחיתה הרשות בחמש השנים האחרונות את האגרות השנתיות המוטלות על הגופים המפוקחים על ידה בשיעור של 10%-20%. שיעור ההפחתה השנתי הממוצע בשנים אלה עמד על כ-16% והסתכם להפחתה מצטברת בסך של כ-75 מיליון שקל.

"על אף הפחתת האגרות בשנים אלה, נותר בידי הרשות עודף שנתי של הכנסות על הוצאות שנבע, בין היתר, מגידול מתמשך בהיקפי הפעילות בשוק ההון בישראל. כתוצאה מכך גדלה יתרת העודפים שבידי הרשות והצטברה לסך של יותר מ-240 מיליון שקל".

ברשות מציינים כי העודפים יוכלו לשמש אותה בתקופת שפל מתמשכת שעלולה להסב גירעון של 40-50 מיליון שקל בשנה. הרשות מעריכה כי "כרית הביטחון" הנדרשת לה היא כ-200 מיליון שקל ולכן יזמה את מהלך הפחתת האגרות בתוכנית רב-שנתית.

בהצעת התקציב ל-2011 מבקשת הרשות מוועדת הכספים לאשר עלות שכר בסך של 60.8 מיליון שקל לעובדיה ו-710 אלף שקל בשנה ליו"ר גושן. סך עלות השכר, כולל למתמחים במשפטים, סטודנטים, הפרשות לפנסיה ופיצויים ועוד, מסתכם ב-79 מיליון שקל בהצעת התקציב.

צרו איתנו קשר *5988