אור ירוק לתוכנית ההסדרה של חוף הבונים לצד שמורת טבע

זאת, לאחר שנדחה הערר שהגיש המשרד להגנת הסביבה נגד התוכנית, שמציעה תכנון כולל לרצועת חוף הבונים שמצפון לשמורת הטבע המוכרזת

אור ירוק לתוכנית ההסדרה של חוף הבונים שבמועצה האזורית חוף הכרמל: ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה במשרד הפנים דחתה את הערר שהגיש המשרד להגנת הסביבה נגד התוכנית, שמציעה תכנון כולל לרצועת חוף הבונים.

כידוע, בחלקו הדרומי מוכרז חוף הבונים כשמורת טבע, אותה מנהלת רשות הטבע והגנים. לעומת זאת, החלק הצפוני של החוף טרם הוכרז כשמורה. חלק זה של החוף איננו מוסדר ומכונה "חוף פרא". בשל אי הסדרתו לא קיימים בחוף מתקני שירותים, כשדיונות החול הן אלה שלמעשה ממלאות פונקציה זו. בנוסף, לא קיימת חנייה מוסדרת. נסיעת רכבים על החוף היא תופעה נפוצה במקום, למרות האיסור המפורש, ובמהלך העונה מהווה החוף אתר להתיישבות קבע של מטיילים. החוף ידוע בעומס מבקרים, בהיקף של 200 אלף לעונה, שנמשכת בדרך כלל שלושה עד ארבעה חודשים.

תוכניתם של משרד התיירות, המועצה האזורית חוף הכרמל ורשות הטבע והגנים מיועדת להסדרת החוף הצפוני שמצפון לשמורת הטבע המוכרזת. שטח התוכנית הוא כ-760 דונם והיא מציעה תכנון כולל לרצועת החוף, רכסי הכורכר והשטחים החקלאיים באזור חוף הבונים, תוך הרחבת שטח שמורת הטבע הקיימת לאורך החוף מזרחה, הסדרת שטח חוף לרחצה מצפון, ייעוד חלק מהשטח לחניון לשהיית לילה, הסדרת מוקדי תפעול, ופיתוח מערך דרכים ומגרשי חנייה במקום.

הוועדה לשמירה על הסביבה החופית (ולחו"ף) של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה אישרה את תוכנית הסדרת חוף הבונים במארס 2008 בתנאים והתוכנית אף אושרה בוועדה לעניינים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) של המועצה הארצית.

אבל החברה להגנת הטבע הגישה ערר על החלטת הוולחו"ף, והוא נסב סביב שאלת הסדרת החוף הצפוני והכרזתו כחוף כפרי מוסדר. ועדת הערר קבעה בפברואר 2009 שאין לייעד את חוף הים הצפוני לחוף רחצה מוסדר ולשמורת טבע גם יחד. הוחלט אז להחזיר את התוכנית לוולחו"ף כדי לבחון את הצורך בחוף רחצה מוסדר. הוולחו"ף קבעה ביוני 2009 שייקבע ברמה העקרונית שיש לייעד את החוף הצפוני לחוף רחצה. בעקבות ההחלטה בוצעו תיקונים בתוכנית, כולל צמצום תכסית מוקד השירותים הצפוני ותכסית מוקד השירותים הדרומי. עם היקפי פיתוח מצומצמים יותר קבעה הוולחו"ף באפריל 2010 שיש לאשר את התוכנית.

אולם המשרד להגנת הסביבה ערער על החלטה זו בטענה שבקרבת חוף הבונים קיימים חופי רחצה מוסדרים שיש בהם כדי לענות על הדרישה בחופי רחצה מוסדרים באזור. לכן, טען המשרד, אין כל הצדקה לייעד את חוף הבונים, שהוא, כדבריו, חוף הים העשיר והמגוון ביותר בישראל, לחוף רחצה מוכרז, ויש להותירו חוף פתוח המשתלב עם יתר השמורה.

ועדת המשנה לעררים במועצה הארצית דחתה את הערר בקובעה כי "שוכנענו כי מדובר בתוכנית ראויה ביותר, שנותנת את דעתה על מכלול השיקולים. התוכנית מעניקה מענה לצורך הברור בחוף רחצה מוסדר במקום, ובמקביל תורמת לשמירה מקסימאלית על ערכי הטבע המיוחדים במקום".

לדברי דרור עזרא, רכז תחום ים וחופים במפלגת הירוקים, "המקום מתאים וצריך להיות שמורת טבע. אנחנו חוששים שבאמתלה של חוף רחצה האזור כולו יהפוך לאתר אירועים ממוסחר וכך ייאבד היופי המיוחד של המקום. אנחנו קוראים למשרד להגנת הסביבה להגיש תוכנית חדשה שתבטל את חוף הרחצה ותקבע שהמקום יהיה שמורת טבע."