שטף נתוני למ"ס: הגירעון המסחרי זינק פי 2.53 ברבעון

הגירעון עלה ל-4.3 מיליארד דולר לעומת 1.7 מיליארד דולר אשתקד ■ האומדן השלישי לצמיחת התמ"ג עלה ב-0.1% ביחס לאומדן השני, לפיו ברבעון הרביעי חל זינוק של 7.8% בתמ"ג

שטף נתונים מאקרו כלכליים הוזרמו היום (א') על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ביניהם האומדן השלישי לצמיחת התמ"ג למחצית השניה של 2010, הייצור התעשייתי, סחר החוץ של ישראל לפי ארצות, מדדי פדיון לכל ענפי המשק על פי נתוני מע"מ בפברואר וייצוא שירותים בפברואר.

האומדן השלישי לצמיחת המשק במחצית השנייה של 2010 מצביעה על עלייה של 5.6% בתמ"ג ושל 6.3% בתמ"ג העסקי, כאשר ניתוח ההתפתחויות לפי רבעונים מראה שהתמ"ג עלה ברבעון הרביעי של 2010 ב-7.8%, גבוה ב-0.1% מהצמיחה עלייה דווח באומדן השני, לאחר עלייה של 4.6% ברבעון השלישי.

התפתחות התוצר העסקי במחצית השנייה של 2010 מבטאת עליות בתוצר ענף פיננסים ושירותים עסקיים שהסתכם ב-14.0% בחישוב שנתי, בתוצר ענף הבינוי שעלה ב-7.4% בחישוב שנתי ובתוצר ענפי התחבורה והתקשורת שעלה ב-5.5% בחישוב שנתי. ירידות נרשמו בתוצר ענף התעשייה שנפל ב-4.3% בחישוב שנתי ובתוצר ענפי מסחר ושירותי אירוח ואוכל שאיבד בחישוב שנתי ב-5.8%.

נתון נוסף שפורסם הוא הייצור התעשייתי, אשר עלה בחודשים דצמבר 201-פברואר 2011 ב-5.6% (על פי נתוני המגמה), כאשר עלייה של 4% חלה בייצור התעשייתי שאינו כולל את ענפי ההיי-טק (טכנולוגיה עילית). בחודש פברואר חלה עלייה של 0.6% בהמשך לעלייה של 0.5% בינואר ועלייה של 0.2% בייצור התעשייתי, מה שמהווה היפוך במגמה, זאת, לאחר שבין יולי לנובמבר נרשמה ירידה בייצור התעשייתי על פי נתוני המגמה. בפברואר בלט לחיוב תחום הטכנולוגיה העילית כשהייצור התעשייתי ממפעלי ההיי-טק רשמו גידול של 1.1% לאחר עלייה של 0.8% בינואר. נציין כי עפ"י הנתונים המקוריים, הייצור התעשייתי גדל ב-7.7% ב-201 לעומת שנת 2009.

הנתון השלישי שפרסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה התייחס לסחר החוץ של ישראל בחודש מארס 2011 , בו הסתכם יבוא הסחורות (למעט יהלומים) ב- 5.9 מיליארד דולר. 36% מהיבוא היה מארצות האיחוד האירופי, 22% מארצות אסיה, 12% מארצות הברית ו-30% הנותרים מקבוצת יתר ארצות העולם.

יצוא הסחורות (למעט יהלומים) הסתכם בחודש מארס ב-4.3 מיליארד דולר והגירעון המסחרי ב-1.6 מיליארד דולר. מסכום זה, יצוא הסחורות לארצות האיחוד האירופי היוו 30%, היצוא לארצות הברית 27%, היצוא לארצות אסיה 18% ו-25% הנותרים ליתר ארצות העולם.

מנתוני המאזן המסחרי עולה כי הגירעון המסחרי (ללא יהלומים) זינק פי 2.53 והסתכם בשלושת החודשים הראשונים של השנת 2011 ב-4.3 מיליארד דולר לעומת גירעון של 1.7 מיליארד דולר באותם חודשים אשתקד.

הנתון האחרון שפירסמה הלמ"ס היה יצוא השירותים בחודש פברואר 2011 (לא כולל חברות הזנק), אשר הסתכם ב-2 מיליארד דולר, לאחר ניכוי השפעת העונתיות הרגילה, מדובר בירידה של 6.6% לעומת החודש הקודם. הירידה נובעת מהירידה ביצוא שירותי התיירות והתחבורה. זאת, לעומת עליה של 6.1% ביצוא השירותים בחודש הקודם (ינואר 2011 לעומת דצמבר 2010). יצוא השירותים כולל חברות הזנק, לאחר ניכוי השפעת העונתיות הרגילה, ירד ב- 7.1% בהשוואה לינואר 2011.

צרו איתנו קשר *5988