השלד ארפל מתכונן להכנס לתחום חיפושי הנפט-גז בישראל

חברת ארפל הודיעה כי היא במו"מ לעסקה עם צד ג' במסגרתה היא תקצה 51% מהון המניות שלה לבעלי המניות של צד ג' כנגד העברת 100% מפעילות צד ג' בישראל לארפל

עוד שלד מתכונן להכנס לתחום חיפושי הנפט גז בישראל. היום (ד') הודיעה חברת ארפל כי היא מנהלת מו"מ עם צד ג' הפועל בתחום האנרגיה בישראל (חיפושי גז ונפט בישראל) ופעילות נוספות בתחום הגז בישראל. השליטה בארפל עברה ב-12 באפריל לאבי בן דוד (30%) המשמש כיו"ר הדירקטוריון ולעו"ד ויקטור תשובה (30%). בעבר עסקה החברה בתחום האלומיניום והזכוכית אך פעילות זו נמכרה.

המו"מ בין הצדדים הוא על עסקה שבה יוקצו לבעלי המניות של אותו צד ג' 51% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה כנגד העברת 100% מפעילות אותו צד ג' בישראל לחברה.

בהודעה מציינת החברה כי בשלב זה היא אינה יכולה להעריך את לוחות הזמנים המשוערים לסיום המו"מ. ובנוסף היא מציינת כי המידע שנמסר בדיווח זה הינו מידע צופה פני עתיד ויתכן וכי המו"מ לא יבשיל לכדי הסכם מחייב ו/או לחילופין יתכן ופרטי העסקה שיחתמו בסופו של דבר (ככל שיחתמו) יהיו שונים (או שונים באופן מהותי) מתיאור העסקה שניתן בדיווח מידי זה, וזאת, כתוצאה מהעובדה כי טרם הושלם המו"מ וכי טרם החלו הליכי בדיקת הנאותות של צד ג' את החברה ושל החברה את צד ג'.

צרו איתנו קשר *5988