עסקת רישיונות הנפט בין הכשרה אנרגיה לישראמקו בסכנה

הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות לא מאשר העברת זכויות ב"דניאל" מישראמקו להכשרה אנרגיה, במסגרת עסקה עליה הודיעו החברות בפברואר

משרד התשתיות לא מאשר את עסקת רישיונות חיפושי הנפט בין הכשרה אנרגיה לישראמקו, עליה דיווחו החברות לראשונה בחודש פברואר. במסגרת העסקה, הכשרה אנרגיה הייתה אמורה לרכוש 10% מזכויות בשני רישיונות ימיים לחיפוש גז טבעי בשדה "דניאל" מישראמקו , וזאת בתמורה למתן אופציה לקניית 5% מזכויות ההשתתפות ברישיון הימי "שרה".

הכשרה אנרגיה הוציאה אמש (ה') דיווח מיידי לבורסה בו היא מודיעה כי הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הודיע לה כי הוא לא מאשר את העסקה, שכן אין הוא נוהג לאשר עסקאות ברישיונות שהקנתה המדינה מלכתחילה ללא תשלום, אלא בנסיבות מיוחדות.

"במקרה זה לא הוצגו ולא נמצאו נימוקים מיוחדים המצדיקים אישור בקשה חריגה להעברת זכויות", נכתב בהודעת הכשרה, על בסיס נימוק תשובת משרד התשתיות. "בנוסף, ציין הממונה כי עסקינן ברישיון חדש לגמרי, שוודאי לא חלפה שנה ממועד נתינתו כנדרש בהודעה האמורה".

הכשרה רומזת כי אין בכוונתה לוותר על הרישיון כל כך מהר וכי היא "בוחנת את האפשרויות העומדות בפניה לקבלת אישור הממונה להעברת הזכויות אליה על פי ההסכם". עם זאת, היא לא מפרטת אילו אפשרויות עומדות בפניה, אם בכלל.

היתר "דניאל" מרכז עניין רב בסקטור חיפושי הגז והנפט מאז דיווחה ישראמקו כי בשטחו נמצאים מספר פרוספקטים מעניינים לקדיחה. הפרוספקטים התגלו מפענוח ממצאי סקר סייסמי תלת-מימדי שערכה ישראמקו בתחילת השנה בשטח של כ-200 קמ"ר בתחומי "דניאל". בישראמקו מסרבים לפי שעה למסור נתונים על ממצאי הסקר וטוענים כי מדובר רק בממצאים חלקיים, leads בלשון המקצועית, שאינם כוללים, למשל, את ההסתברויות למציאת מאגרים. גם הזדמנות ישראלית רכשה בעבר 10% מרישיון "דניאל".

הכשרה אנרגיה מחזיקה כידוע ב-4 רישיונות נוספים: "מירה" (כ-54.2%), "שרה" (כ-54.2%) ובאופציות לרישיונות "שמואל ו"בנימין".

צרו איתנו קשר *5988