דלק אנרגיה מממשת מרבית נכסיה בארה"ב ב-120 מ' ד'

בכוונת החברה להתמקד בעסקי הליבה שלה בישראל וזאת לנוכח תגליות הגז ב"תמר", "דלית" ו"לוויתן" ■ מכרה זכויות בבארות נפט ביוטה שהפיקו כ-750 חביות נפט ביום

חברת דלק אנרגיה הודיעה היום (ד') לבורסה כי חתמה על הסכם למכירת חלק משמעותי מנכסי הנפט והגז בארה"ב המוחזקים על ידי החברה הבת, דלק אנרגיה ארה"ב בתמורה ל-120 מיליון דולר, מהם ישמשו סך של כ- 95 מיליון דולר לפרעון הלוואה אשר שימשה לרכישת הנכסים. החברה ציינה כי היא אינה צפויה לרשום רווח מהותי בעקבות העסקה והוא ירשם בדוחות הרבעון השני.

הנכסים שהחזיקה דלק אנרגיה בארה"ב ממוקמים במדינת יוטה וכוללים בין היתר, זכויות קידוח והפקה ובארות נפט, המפיקות נטו (נכון לרבעון הראשון של השנה) כ-750 חביות נפט ביום.

מיד לאחר חתימת החוזה יעבירו הקונים לחשבון נאמנות סך של 12 מיליון דולר, אשר ישמש כבטוחה להבטחת התחייבויותיהם על פי ההסכם, כאשר מועד השלמת העסקה הינו עד 28 ביוני 2011.

החברה מציינת בהודעתה כי השלמת עסקה זו, יחד עם העסקאות עליהן כבר דיווחה בדוחות הקודמים, מהווים מימוש הרוב המכריע של נכסי החברה בארה"ב. לאחר השלמת עסקה זו יוותרו בבעלות החברה (באמצעות דלק אנרגיה ארה"ב) נכסים בהיקף שאינו מהותי, אשר בכוונת החברה למכרם, כחלק מתוכניתה של החברה להתמקד בעסקי הליבה שלה בישראל וזאת לנוכח תגליות הגז ב"תמר", "דלית" ו"לוויתן".

צרו איתנו קשר *5988