מועצת רו"ח תשקול כללים חדשים לגבי היקף שעות ההתמחות

בהודעתה פירטה המועצה את הכללים המוצעים לצורך קבלת עמדות הציבור: יום עבודה מלא של מתמחה בראיית חשבון יוגדר בן 7 שעות לפחות בממוצע שבועי, אך לא פחות מ-4 שעות בכל יום

מועצת רואי החשבון הודיעה היום (ד') כי היא מתכוונת לשקול כללים חדשים בכל הנוגע להיקף שעות ההתמחות המינימלי הנדרש במהלך שנת התמחות של מתמחה בראיית חשבון וכן לתנאים לאישור היקף התמחות מצומצם יותר.

ההחלטה התגבשה נוכח פניות שהתקבלו ותועבר בסיום בחינתה לשר המשפטים.

בהודעתה פירטה המועצה את הכללים המוצעים לצורך קבלת עמדות הציבור: יום עבודה מלא יוגדר בן 7 שעות לפחות בממוצע שבועי, אך לא פחות מ-4 שעות בכל יום.

מוצע כי התמחות מלאה של מתמחה בראיית חשבון תכלול 444 ימי עבודה מלאים ותימשך שנתיים לפחות, ובלבד שלא תפחת מ-171 ימי עבודה מלאים בשנה.

יחד עם זאת, יוגדר חריג בו המועצה רשאית להכיר בהתמחות בת פחות מ-171 ימי עבודה מלאים בשנה, על בסיס דוח שנתי שבו יפורטו הנימוקים להיעדרות ואופי העבודה שבוצעה בפועל. המועצה תכיר במלוא ימי העבודה שבוצעו או בחלקם אם יוכח כי ההכשרה שנרכשה בתקופה האמורה הינה הכשרה ראויה.

למרות אותו חריג, מוצע כי המועצה לא תאשר התמחות בת פחות מ-131 ימי עבודה מלאים בשנה, אלא אם ניתן לכך אישור המועצה בראש, ובלבד שהיו נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת וההכשרה שתירכש הינה הכשרה ראויה.

בנוסף שוקלת המועצה לאשר התמחות במקרים שבהם יום העבודה אינו יום עבודה מלא, בהתקיים נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת.

המועצה מאפשרת לכל המעוניין להביע עמדות באשר לכללים המוצעים ומשאירה לעצמה את הזכות לפנות לגורמים רלוונטיים בתחום לצורך קבלת הבהרות.

צרו איתנו קשר *5988