לאחר שנים של עיכוב: האחדה של המשפט האזרחי - לחקיקה בכנסת

קודקס המשפט האזרחי מחליף עשרות חוקים מרכזיים, ובראשם חוק החוזים, פקודת הנזיקין וחוק המקרקעין ■ תכליתו היא האחדה של כלל חוקי המשפט האזרחי, והוא כולל גם רפורמות

לאחר שנים רבות של עיכוב תפורסם מחר (ד') הקודיפיקציה האזרחית, הקרויה "חוק דיני ממונות" והאמורה להחליף עשרות חוקים מרכזיים במשפט האזרחי - ובראשם חוק החוזים, פקודת הנזיקין וחוק המקרקעין - ב"רשומות", ותונח על שולחן הכנסת, לצורך תחילת הליכי חקיקתה בכנסת. בימים הקרובים היא אמורה לעלות להצבעה בקריאה ראשונה, ולאחר מכן תועבר לדיונים מפורטים בוועדת החוקה.

זאת, לאחר שלפני כחודשיים אושרה הקודיפיקציה על-ידי ועדת השרים לענייני חקיקה, לאחר שנמצאה נוסחה פוליטית לפתרון בעיית הגדרת המונח "בני-זוג" בפרק הירושה בחוק.

הקודיפיקציה האזרחית היא פרי תהליך גיבוש שארך שנים ארוכות, שהחל בוועדה ציבורית שבראשה ישב נשיא בית המשפט העליון בעבר, אהרן ברק. ב-2004 פירסם משרד המשפטים לראשונה את תזכיר הקודקס להערות הציבור, וב-2007 פורסם שוב תזכיר החוק, בנוסח מעודכן.

תכליתו המוצהרת של הקודקס היא האחדה והרמוניזציה של כלל חוקי המשפט האזרחי לדבר חקיקה אחד, ואולם הקודקס כולל גם רפורמות וחידושים בתחומים מגוונים של החקיקה האזרחית.

באופן כללי, נעשה ניסיון לנסח את החקיקה האזרחית באופן קצר וקולע, קריא וברור, כדי שיובן ככל הניתן גם על-ידי מי שאינו משפטן. אופי הניסוח הוא עקרוני ולא פרטני, כדי שיוכל ללכוד כמה שיותר התפתחויות עתידיות בעולם המעשה.

התאמה לפסיקה

כך, כוללת הקודיפיקציה התאמה נרחבת של חקיקת הנזיקין למשפט האזרחי המקובל, שהתפתח באופן נרחב בפסיקת בתי המשפט, לעומת פקודת הנזיקין המיושנת. הקודקס החדש מאחד את פרק התרופות בתחומי החוזים, הנזיקין ונזקי הגוף, זאת לאור התפיסה הקיימת במשרד המשפטים, ולפיה אין חשיבות אמיתית להפרדה בין שני ענפי משפט אלה.

פרקים אחדים בקודקס מהווים הרחבה של סעיפי חקיקה לאקוניים בחוקים הקיימים. כך למשל, חוק חוזי קבלנות הנוכחי, הכולל מספר סעיפים קצרים, הורחב ל-3 פרקים נפרדים בקודקס, של חוזה קבלנות, חוזה שירות וחוזה תיווך.

עדכונים רבים יש גם בתחום תחרות הזכויות, הנכלל בפרק הנכסים בקודקס. הפרק מתייחס לתחום של תחרות זכויות, וכולל הוראות כלליות השוזרות את כלל ההסדרים המשפטיים הנוהגים בתחום, ובין היתר תקנות שוק של מקרקעין, מיטלטלין, המחאות חיובים וירושה.

הקודקס כולל גם פירוט מסודר של תחום דיני החיובים, לרבות שמירה, וכן פרק חדש העוסק בחיובי אמון, למשל בתחום השליחות, הנאמנות והתיווך. זכות העיכבון לפי דין הוכרה, ולעומתו העיכבון ההסכמי - לא הוכר.

3 פרקים אחרים בחוק עוסקים במוסד של פעולה משפטית, לרבות כשרות משפטית ופעולות משפטיות שנעשות על-ידי קטין או בשמו.

תיקון חסרונות

הצעת החוק זו נועדה להחליף, בין השאר, את חוקי החוזים, פקודת הנזיקין, חוק המקרקעין, חוק המיטלטלין, חוק הנאמנות, חוק הירושה וההתיישנות ועוד.

הקודקס מהווה שינוי גישה בתחום החקיקה, לאחר שבמשך עשרות שנים חוקקה הכנסת חוקים אזרחיים נפרדים זה מזה, שהחליפו את החקיקה העותמנית והמנדטורית.

בהודעת משרד המשפטים נמסר כי "שיטת החקיקה הזו יצרה מצב שבו אין עקרונות אחידים, אין הרמוניה בין החוקים השונים, הניסוח אינו אחיד, והפתרונות המשפטיים המוצעים בסוגיות דומות אינם משתלבים כראוי זה בזה".

הצעת החוק מורכבת מ-5 חלקים מרכזיים: חטיבה כללית ובה עקרונות החוק, ופעולות משפטיות; חטיבה הדנה בחיובים; חטיבה הדנה בנכסים; חטיבה הדנה בירושה; וחטיבה הדנה בהתיישנות. הצעת חוק דיני ממונות אוספת את החוקים הקיימים ומאחדת אותם בחוק מקיף אחד.

נקודת המוצא הייתה שמירה על הדין הקיים, תוך תיקון החסרונות שנמצאו בו. כתוצאה מכך, ישנם נושאים שהשינויים בהם מועטים ומתבטאים רק בהתאמת הניסוח והמינוח.

במספר עניינים לא היה מנוס מתיקון עמוק יותר, משום שההסדרים היו חסרים, ומלאכת התיקון והשיפור הנדרשת היא מקיפה יסודית.

ודאות משפטית

במשרד המשפטים מציינים כי הקודקס עתיד לשפר את הוודאות המשפטית, באמצעות הבטחת עקביות ואחידות בכל תחומי המשפט האזרחי.

"כיום, למשל, אין מדרג הולם בין ההסדרים בתחום תחרות הזכויות בנכסים. ההסדר בחוק המחאת חיובים אינו תואם את ההסדר בחוק המיטלטלין; ההסדר בחוק הנאמנות אינו תואם את ההסדר בחוק המקרקעין ובחוק המיטלטלין. בחוק החדש נקבע הסדר כולל ומרוכז בתחום תחרות הזכויות, שיעסוק בכלל סוגי העימותים ביחס לכלל סוגי הזכויות", נמסר ממשרד המשפטים.

החקיקה החדשה מותאמת, לדברי מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד, גם להתפתחויות מודרניות בעולם. "כך, למשל, דיני החוזים המודרניים צועדים לכיוון של דרישה לשיתוף-פעולה בין הצדדים לחוזה, תוך החלשת ההיבטים הלעומתיים של החוזה. מגמות אלה באות לביטוי בהצעת החוק באימוצו של 'האשם התורם' בדיני החוזים ובביצוע רוויזיה מקיפה בסיכול החוזה. יסודות האחריות החוזית ירוככו באופן שיבטיח יתר צדק בין הצדדים לחוזה", נמסר.

בנוסף, גובש פרק חדש לגמרי העוסק בהתיישנות. לדברי משרד המשפטים, חוק ההתיישנות הקיים נחקק ב-1958, ובמשך השנים התגלו בו אי-דיוקים, חסרים ואי-בהירויות בולטות. החלק החדש מפורט ומגבש הסדר מודרני ושיטתי, ובכך מבקש להוסיף ודאות לתחום מורכב זה.

חוק דיני ממונות

* המטרה: האחדה והרמוניזציה של כלל חוקי המשפט האזרחי.

* הניסוח: קצר וקולע, קריא וברור, ומנגד עקרוני ולא פרטני, כדי שיוכל ללכוד כמה שיותר התפתחויות עתידיות.

* כולל התאמה נרחבת של חקיקת הנזיקין למשפט האזרחי המקובל, שהתפתח באופן נרחב בפסיקה.

* החוק מאחד את פרק התרופות בתחומי החוזים, הנזיקין ונזקי הגוף.

* החוק כולל הרחבה של סעיפי חקיקה לאקוניים בחוקים הקיימים.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988