אג"ח פירות וירקות

בקרוב העיניים יופנו לנבחרי העם בבואם לדון בגובה הזרמת ההון לאגרקסקו המפסידה

לכאורה, לפנינו עוד מנפיקת אג"ח שגייסה מאות מיליוני שקלים בתקופת האופוריה של השווקים, ערב פרוץ המשבר הפיננסי העולמי, שבהמשך נקלעה לקשיים בהחזר החוב. אבל המקרה של אגרקסקו, העוסקת במתן שירותי יצוא ושיווק של תוצרת חקלאית מישראל, מורכב יותר.

זאת משום שאגרקסקו, שם השגור היטב בפיו של כל חקלאי מקומי, מוגדרת כ"חברה ממשלתית מעורבת", קרי נמצאת בבעלות חלקית של מדינת ישראל (אשר שולטת בדירקטוריון החברה). רק לפני חצי שנה הזרימה המדינה 55 מיליון שקל כדי לתמוך בחברה, החולשת על פי ההערכות על כמחצית מיצוא התוצרת החקלאית המקומית, לאחר שנקלעה לקשיים.

אם כך, האם יכולים מחזיקי האג"ח של אגרקסקו לישון בלילה בשקט, ביודעם שהמדינה תמשיך לתמוך בחברה גם בעתיד? או שמא, אנו עומדים בפני מקרה תקדימי, שבו תניח המדינה לתאגיד הנתון בשליטתה ליפול?

דומה שאת התשובה ניתן למצוא בהורדת הדירוג האגרסיבית, של שבע דרגות (!), שביצעה היום מידרוג לאג"ח אגרקסקו. הדירוג הספקולטיבי B1 מלמד כי לדעת כלכלני מידרוג הסיכוי שמחזיקי האג"ח של אגרקסקו יקבלו את מלוא כספם חזרה, הוא קלוש. זאת, גם אם ניתן לצפות להזרמת הון מסוימת של המדינה בהסדר חוב עתידי.

הנתונים היבשים העולים מדוח מידרוג מלמדים כי אגרקסקו, שהנפיקה בדצמבר 2007 איגרות חוב בהיקף של 200 מיליון שקל, נקלעה לקשיים על רקע הפסד כבד ומפתיע של 33 מיליון אירו בשנה החולפת. ההפסד נבע מאובדן נתח שוק, המשבר במדינות גוש האירו, הוצאות מימון בגין היחלשות האירו, אירועי אקלים בארץ ושורת הפחתות חד פעמיות. לכך יש להוסיף הוצאות קבועות כבדות, ובראשן שכרם של יותר מ-500 עובדי החברה.

בעקבות התוצאות הגרועות, מציינים רואי החשבון של אגרקסקו בדוחות הכספיים, כי קיימים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כ"עסק חי". זאת ועוד: אגרקסקו איננה עומדת באמות מידה פיננסיות מול מחזיקי האג"ח, מצב המהווה עילה לפירעון מיידי.

בהיעדר רשת ביטחון של המדינה, יכולתה של אגרקסקו לעמוד בהתחייבויותיה מותנית בהסדר חובות עם הבנקים ומחזיקי האג"ח (שבמסגרתו, כאמור, צופים במידרוג הזרמת הון מסוימת של המדינה).

על רקע המגעים הצפויים להיפתח או-טו-טו להסדר חוב באגרקסקו, יופנו ודאי עיניים רבות לנבחרי העם, בבואם לדון בגובה הזרמת ההון לה תידרש המדינה כדי לתמוך בחברה המפסידה. אז מעניין יהיה לראות כיצד ינהגו האחרונים עם אגרקסקו, שבעבר גררה כותרות לא מחמיאות לאחר שהתברר כי נהגה להטיס לחו"ל, על חשבונה, חברי כנסת לביקור במתקניה "לשם התרשמות והיכרות מקרוב עם פעילות החברה".

צרו איתנו קשר *5988