דוח אמון
2019
הנקראות ביותר

הליכי הפירוק נגד אגרקסקו הוקפאו בשבוע נוסף

בכך החליטה היום השופטת אלשיך לקבל את בקשת הנאמן בעניין הוצאת חלק מהעובדים לחופשה ללא תשלום ■ החלופה האחרת משמעה - הודעת פיטורין לאלתר לכל העובדים

סגנית בית המשפט המחוזי בתל אביב, השופטת ורדה אלשיך החליטה היום להמשיך את הקפאת חברת אגרקסקו בשבוע נוסף ולקבל את בקשת הנאמן, עו"ד שלמה נס בעניין הוצאת חלק מהעובדים לחופשה ללא תשלום.

בהחלטתה קבעה אלשיך כי הנזק עליו מלינים העובדים, איננו פועל יוצא של התנהלות הנאמן, אלא פועל יוצא של חדלות הפרעון המובהקת אליה הגיעה החברה, שחלק ממנה נובע ממבנה עסקים בלתי יעיל. לדבריה, החלופה האחרת והיא מתן צו פירוק לחברה, משמעה הודעת פיטורין לאלתר לכל העובדים.

"יש להביא בחשבון אף את העובדה כי הנזק שצופנת בקשת הנאמן להוציא עובדים לחופשה בלא תשלום, הינו מידתי ומוגבל בהיקפו, בהימנעות מיצירת מצב דברים בלתי הפיך. הלכה למעשה, פתרון זה מותיר לרוכש העתידי של החברה את האפשרות לשאת ולתת עם העובדים ולהחליט על מצבת ההעסקה", כך כתבה השופטת.

בהתייחסה להחלטה להותיר את החברה בהקפאת הליכים ולא לתת צו לפירוקה כתבה השופטת: "במקרה הנוכחי בחרתי - בלב כבד - להילך בדרך אחרת, וזאת עקב היקף החובות הגדול והנזק הכבד אשר יגרם - לעובדים, לחקלאים ולנושים האחרים, במידה ותדרדר אגרקסקו לכדי פירוק והפסקת פעילות כעסק חי. עם זאת, הגבלתי את הנאמן בכל הנוגע לצבירת גרעון...עם זאת, הובהר בנסיבות המקרה, לא תותר צבירת גרעון חדש במובן של נטילת התחייבויות אשר אין בקופה כספים כדי לממנן, וזאת בלא להשתמש בכספים אשר קניינה של החברה לגביהם שנוי במחלוקת".

בהתייחסה לזכותם של המגדלים על חלק מכספי החברה, ציינה אלשיך, כי יש להחזיק בנפרד את הכספים אשר יש לגביהם מחלוקת, כמו גם לא לעשות בהם שימוש, אלא בהסכמה מפורשת של כל הצדדים העשויים להיפגע מכך.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון?
נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן
הסיפורים הגדולים של היום
נדל"ן
גלובס טק
נתוני מסחר
שוק ההון
נתח שוק
הסיפורים הגדולים של השבוע
מטבעות דיגיטליים
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
עקבו אחרינו ברשתות