סקר: 35% מהציבור תופסים את הבנקים כלא הוגנים

עפ"י הסקר של גיאוקרטוגרפיה, רוב הישראלים סבורים כי רפורמת הבנקים פועלת בעיקר לטובת הבנקים ■ כמחצית מהנשאלים עדיין לא לגמרי מבינים את דוחות העמלות שהם מקבלים מהבנק

יותר משני שליש מהצרכנים תופסים את הבנקים כלא הוגנים - כך עולה ממחקר שיזמו פרופ' סיני דויטש, דיקן בית-הספר למשפטים, וד"ר רות פלאטו-שנער מהמרכז לדיני בנקאות במכללה האקדמית נתניה.

המחקר בוצע בחודש מאי על-ידי מכון גיאוקרטוגרפיה, וגילה כי רוב הישראלים סבורים כי רפורמת הבנקים פועלת בעיקר לטובת הבנקים. כמעט מחצית מהנשאלים עדיין לא לגמרי מבינים את דוחות העמלות שהם מקבלים מהבנק.

רק 20% מהנשאלים: "הבנקים הוגנים"

כשני שלישים תופסים את הבנקים כלא הוגנים או לא כל-כך הוגנים: 35% השיבו כי הבנקים לא הוגנים כלפי הלקוחות, ו-39% מכלל המשיבים סבורים כי הבנקים "הוגנים במידה בינונית". שני הנתונים יחד מובילים לתפיסה מדאיגה הרווחת בקרב 74% מהציבור. רק 19% מהמשיבים תופסים את הבנקים כהוגנים.

"מניתוח הנתונים עולה מידה רבה של חשדנות, למרות שבפועל התנהלות הלקוחות מבוססת על אמון. לקוחות רבים מבצעים פעולות בהן השקעות בניירות ערך או משכנתא בתחומי הבנק ולא פונים לייעוץ מומחים מגופים שמחוץ לבנק", אומרת פלאטו-שנער.

מי נהנה מרפורמת העמלות?

מטרת רפורמת העמלות הייתה, בין היתר, לבטל כפילות בעמלות ולייצר תעריפון אחיד לכל הבנקים בכדי לאפשר לצרכן להשוות בין הבנקים ביתר קלות, אך הציבור לא השתכנע: 75% מבעלי הדעה לעניין זה (המהווים כ-60% מכלל המשיבים) סבורים כי הנהנים העיקריים מהרפורמה הם הבנקים ולא הצרכנים. רק 26% בקרב בעלי הדעה סבורים כי הנהנים מהרפורמה הם הלקוחות.

הוזלה בעמלות היא מרכיב יחסית מרכזי בהחלטה של לקוחות לעבור בנק: שתי הסיבות העיקריות שציינו המשיבים לפיהן יעברו לבנק מתחרה הן הוזלה בעמלות (31%) וטיב השירות (27%).

כ-20% מבין הנשאלים התייחסו לריבית נמוכה יותר על המינוס כסיבה טובה מספיק בכדי לעבור בנק, ושיעור דומה השיבו כי קרבת הסניף למקום המגורים או לעבודה תהווה תמריץ לעזוב את הבנק, מה שמעלה תהייה האם הצרכנים לא הפנימו את יתרונות הבנקאות בשלט רחוק ועדיין זקוקים לסניף בקרבת מקום.

כך או כך, זה המקום להזכיר כי בשל הרתיעה של הלקוחות מפני מעבר מבנק לבנק, קבע המפקח על הבנקים הוראות המחייבות את הבנק ה"ננטש" לשתף פעולה בתהליך המעבר, למרות שהדבר נוגד את האינטרס של הבנק.

מידת ההוגנות הנתפסת של בנקים כלפי לקוחותיהם
 מידת ההוגנות הנתפסת של בנקים כלפי לקוחותיהם

צרו איתנו קשר *5988