הרווח של מדטכניקה נחתך ב-47% במחצית הראשונה

החברה: "במחצית הקודמת נרשמו הכנסות חד-פעמיות מפיצוי על סיום חוזים"

מדטכניקה, שנמצאת בשליטת (54%) אילקס מדיקל, פרסמה היום דוחות כספיים לרבעון השני של השנה ולמחצית הראשונה, אשר מצביעים על ירידה קלה בהכנסות וירידה חדה יותר ברווחים.

החברה רשמה במחצית הראשונה של השנה הכנסות של 132.7 מיליון שקל לעומת 141 מיליון שקל בתקופה המקבילה, ירידה של כ-6%. הרווח הכולל עמד על 12 מיליון שקל, ירידה של 50% לעומת המחצית המקבילה, כאשר הרווח למניה ירד ב-47%. לאחר פרסום הדוח ירדה מניית החברה בשיעור של 3.7% וכעת נחסרת מדטכניקה לפי שווי של 260 מיליון שקל.

הירידה בהיקף המכירות של החברה הייתה צפויה במידה מסוימת, בהתחשב בכך שבשנה שעברה הופסקו שני הסכמי ייצוג של מדטכניקה - עם חברת 3m ועם אולימפוס, שהניבו לחברה הכנסות. בשני המקרים קיבלה החברה פיצוי עבור הפרת ההסכמים, שהגדילו את ההכנסות אשתקד בהיקף כולל של 32.9 מיליון שקל, ומולן נראות ההכנסות במחצית הנוכחית נמוכות.

החברה מסבירה שבנטרול ההכנסות החד-פעמיות, שנבעו מביטול החוזים, המכירות דווקא גדלו, בשיעור של 5.4%. עם זאת, כאשר בוחנים את ההכנסות בהיבט הרבעוני, ניתן לראות שהכנסות החברה קטנו בין הרבעון הראשון לרבעון השני, ללא קשר להכנסות החד פעמיות.

ברבעון השני של השנה רשמה החברה הכנסות של 55.1 מיליון שקל, לעומת 66.3 מיליון שקל ברבעון המקביל. הקיטון נובע בין השאר מצמצום פעילות המשמים של החברה, סיכום ההסכמים ומהירידה בשער הדולר.

שיעור הרווח הגולמי של החברה מתוך המכירות ירד במחצית הראשונה לעומת המחצית המקבילה אשתקד, והוא עומד על 31.3%, לעומת 33.7%, זאת משום שמשום שעלויות המכר הקבועות של החברה מועמסות על מכירות נמוכות יותר. הוצאות החברה על מכירות ושיווק והוצאות ההנהלה והכלליות ירדו קלות. בשורת הרווח התפעולי מציגה החברה רווח של 14.4 מיליון שקל, לעומת 20.3 מיליון שקל במחצית המקבילה.

צרו איתנו קשר *5988