כחלון עושה סדר: יאפשר קנסות במיליונים למפעילי תקשורת

משרד התקשורת פרסם תזכיר חוק להסדרת מדרגות הקנסות שיוטלו על חברות התקשורת ■ התיקון אמור לאפשר למשרד לקנוס מפעילים בקנסות של מאות אלפי ש' וכמה מיליוני ש'

משרד התקשורת מפרסם היום תזכיר חוק הבא להסדיר מדרגות לקנסות שניתן להטיל על חברות תקשורת. התקנות המסדירות את הנושא היום לא מאפשרות למשרד התקשורת את הגמישות הנחוצה בבואו לקנוס חברות שלדעתו הפרו את תנאי רישיונן, משום שהחוק חייב עיצום כספי גבוה במיוחד או עיצום כספי נמוך מדי שלא שיקף את חומרת העבירות. במילים פשוטות, לא הייתה הלימה בין גובה הקנסות שניתן ורצוי היה להטיל לבין חומרת ההפרות.

התיקון שמוצע אמור להסדיר את העיוות ולאפשר למשרד התקשורת לקנוס מפעילים בקנסות של מאות אלפי שקלים וכמה מיליוני שקלים, ובהתאם לחומרת העבירה, משך ההפרה, ולשיקול דעתו.

החוק הקיים קובע עיצום כספי בגובה "הסכום הבסיסי" עבור מרבית סוגי ההפרות, ומבלי שלמנהל תהיה סמכות להפעיל שיקול דעת לעניין קביעת סכום נמוך יותר. לעומת זאת, בהתאם להצעת החוק, האפשרות להטיל על בעל רישיון את סכום העיצום הכספי המרבי, דהיינו מלוא "הסכום הבסיסי", מתקיימת רק במקרה שבו בעל רישיון ביצע הפרה המדורגת מבחינת חומרתה כמפורט בהצעה, וזאת בנסיבות מחמירות, לפי שיקול דעתו של המנהל.

במסגרת קביעת המדרגות לגובה הקנסות נקבעה הגדרה לסכום בסיסי שממנו יכול המשרד להטיל קנסות לפי 4 מדרגות: 1%, 2%, 4% ו-8% מהסכום. התיקון לחוק לוקח בחשבון את החובה לשמוע את החברה שהפרה את רישיונה, ומעניק למשרד את הזכות להחליט גם על הקלות שגובה הקנס במידה ונמצא כי החברה פעלה לתיקון ההפרה במהירות, ובהתחשב בהיסטוריית העבירות שלה. באותה מידה מוענקת לשר התקשורת הסמכות לקבוע שחומרת העבירה או ההפרה של מפעיל כלשהו מחייבת קנס גבוה יותר. בנוסף, מוצע כי משרד התקשורת יפרסם כל החלטה על קנס שהטיל על מפעילים וזאת על מנת שהציבור יידע על כך.

צרו איתנו קשר *5988