מלאי התיקים התלויים בבתי המשפט - הנמוך מזה 10 שנים

עפ"י הדוח החצי-שנתי של הנהלת בתי המשפט, מלאי התיקים התלויים ועומדים בבתי המשפט ב-2011 עומד על כ-437,093 - זאת לעומת 465,654 תיקים בתקופה המקבילה אשתקד

האם מאמציה של הנשיאה דורית ביניש לייעל את מערכת המשפט מתחילים להניב פירות? מהדוח החצי-שנתי של הנהלת בתי המשפט, המתפרסם היום (ב'), עולה כי מלאי התיקים התלויים ועומדים בבתי המשפט בשנת 2011 הוא הנמוך ביותר ב-10 השנים האחרונות, ועומד על כ-437,093 תיקים. זאת, לעומת 465,654 תיקים בתקופה המקבילה אשתקד.

נתוני הדוח מצביעים על ירידה ממשית במלאי התיקים הקיים - התיקים הפתוחים הנמצאים בשלבי בירור, דיון, הכרעה או כתיבת פסקי דין - בכל הערכאות ובכל ההליכים, ביחס לסוף שנת 2010.

בולטת במיוחד השנה הירידה במלאי התיקים בבית המשפט לתעבורה, בשיעור של כ-16%. גם בתי הדין לעבודה מראים ירידה ממשית במלאי התיקים, בסדר גודל של כ-9%. בבתי משפט השלום נרשמה ירידה של כ-4% במלאי, ובבתי המשפט המחוזיים הירידה עומדת על כ-2% בלבד.

"אחד ההסברים האפשריים לירידת מלאי התיקים מקורו בהטמעה יעילה של מערכת התפעולית החדשה ('נט המשפט') בקרב כלל עובדי המערכת הנמצאים כבר מעל לשנה בתפעול מלא של אותה מערכת, זאת לצד עבודה קשה ומפרכת של כל גורמי המערכת: השופטים, הרשמים, העוזרים המשפטיים, המזכירויות, הקלדניות וכל יתר העובדים הטובים והמסורים", מסביר בדוח מנהל בתי המשפט, השופט משה גל.

באפריל 2010 הושלמה פריסת מערכת "נט המשפט" בבתי המשפט השונים (למעט בית המשפט העליון), וזו "אפשרה למערכת להתמקד בתפקידה המרכזי" - כך בדוח.

גם מגמת צמצום מלאי התיקים הישנים - אשר נפתחו במערכת הישנה והוסבו ל"נט המשפט" - נמשכת: כ-70,000 תיקים "מוסבים", המהווים 16% בלבד מכלל התיקים (לעומת 25% בסוף 2010), עדיין תלויים ועומדים במערכת.

הירידה המשמעותית במלאי התיקים נובעת בעיקרה מעלייה בקצב סגירת התיקים לעומת שנים קודמות. 357,168 תיקים נפתחו במחצית הראשונה של שנת 2011, ובמקביל נסגרו 404,033. המשמעות היא צמצום משמעותי, של כ-47 אלף תיקים, במלאי התיקים הפתוחים במערכת.

בתי משפט השלום ברחבי הארץ עדיין מהווים את הערכאה העמוסה ביותר במערכת, כיכר העיר השיפוטית, כאשר כ-58% מהתיקים החדשים נפתחו השנה בין כתליהם (206,521 תיקים).

מנתוני הדוח עולה עוד כי במחצית הראשונה של שנת 2011 היה מלאי התיקים בבתי משפט השלום (כולל בית המשפט לנוער) 258,357, והיווה כ-59.1% מסך כל המלאי. במלאי התיקים הפתוחים תופסים מקום נכבד גם תיקי התעבורה, עם כ-51 אלף תיקים פתוחים (כ-11.7% מהמלאי) וכן תיקי בית המשפט לענייני משפחה (כ-48 אלף).

לצדם, במערכת המקבילה של בתי הדין לעבודה, מהווה מלאי התיקים הפתוחים כ-9.5% (כ-42 אלף) מסך כל המלאי ובבתי המשפט המחוזיים עמד המלאי על כ-37.5 אלף תיקים פתוחים, שהם כ-8.6% מסך כל המלאי.

בחינת כמות התיקים שנסגרו בכל ערכאה נותנת תמונה טובה בנוגע לשאלה היכן נוצרים "פקקים" במערכת בתי המשפט. מתוך כ-404 אלף התיקים שנסגרו במחצית הראשונה של 2011, רק כ-31 אלף תיקים נסגרו בבתי המשפט המחוזיים (7.7% מהתיקים). 226,504 (כ-56%) נסגרו בבתי משפט השלום - נתון מעודד בהתחשב בעובדה שמדובר בערכאה העמוסה ביותר.

נתון מרשים נוסף הנו היקף התיקים שנסגרו בבתי המשפט לתעבורה - לא פחות מ-72.5 אלף תיקים, המהווים כ-18% מהמלאי; בבתי המשפט לענייני משפחה נסגרו כ-35 אלף (8.7%), 31 אלף תיקים (כ-7.7%) נסגרו בבית הדין לעבודה ו-7,724 (כ-2% מהתיקים) בבתי משפט לנוער.

הדוח נוגע גם לאחת הבעיות המרכזיות עליה מתלוננים בעלי דין שעניינם תלוי ועומד בערכאות השונות - משך הזמן שלוקח לדון ולהכריע בתיק. מן הנתונים המוצגים בדוח עולה כי 63.9% מכלל ההליכים המשפטיים נמצאים במלאי תקופה של עד שנה. כ-20.4% מההליכים נמצאים במלאי תקופה של שנה עד שנתיים, ו-8.5% נמצאים במלאי תקופה של שנתיים עד 3 שנים.

כן עולה כי כ-7.2% מהתיקים "בלבד" (כך כלשון הדוח) נמצאים במלאי תקופה ארוכה יותר של למעלה מ-3 שנים. אותם מתדיינים הנכנסים לסטטיסטיקה הזו בוודאי לא יחשבו שמדובר במספר נמוך.

כן כולל הדוח פרק המתייחס לבית המשפט העליון, ממנו עולה כי במחצית הראשונה של השנה נפתחו בעליון 4,922 תיקים (מתוכם 1,903 תיקים עיקריים, שאינם בקשות או צווים), ונסגרו 4,986 תיקים (מתוכם 2,029 תיקים עיקריים).

מלאי התיקים התלויים ועומדים בבית המשפט העליון נכון לתקופה זו המשיך במגמת הצמצום ועומד על 5,060 תיקים - המלאי הנמוך ביותר משנת 2003, כאשר 4,244 תיקים מסך כל המלאי הינם הליכים מרכזיים של בג"ץ, בקשות רשות ערעור, ערעורים אזרחיים ופליליים הנדונים בהרכב של שלושה שופטים.

לשאלה היכן מתקיימת עיקר העבודה השיפוטית, משיב הדוח באמצעות פילוח התיקים בין בתי המשפט בערכאות השונות ובמחוזות השונים. נתונים אלה מוכיחים את מה שרובנו ידענו: העומס המרבי מונח על כתפי השופטים במרכז הארץ - מלאי התיקים בבתי המשפט המחוזיים במחוזות תל-אביב והמרכז מהווה כ-51.6% מכלל התיקים, בעוד מלאי התיקים בבתי המשפט המחוזיים במחוזות חיפה ונצרת הנו כ-27.4% מכלל התיקים; בבית המשפט המחוזי במחוז ירושלים כ-11.8%, ובבית המשפט המחוזי במחוז באר-שבע 9.25% בלבד.

בתי משפט השלום במחוזות תל-אביב והמרכז מאכלסים גם הם למעלה ממחצית מלאי התיקים (כ-53.2%), לעומת כרבע מהתיקים בבתי המשפט השלום במחוזות חיפה והצפון וקצת יותר מעשירית בבתי המשפט השלום במחוז ירושלים ובמחוז דרום.

צרו איתנו קשר *5988