המדינה לבג"ץ: נתקן את תקנות ועדות הערר לארנונה

מנכ"ל משרד הפנים יפרסם בקרוב הנחיות לרשויות המקומיות בנוגע למינוי חברי ועדות ערר לענייני ארנונה - כך הודיעה הפרקליטות לבג"ץ במסגרת דיון בעתירת התנועה להגינות שלטונית

מנכ"ל משרד הפנים יפרסם בקרוב הנחיות לרשויות המקומיות בנוגע למינוי חברי ועדות ערר לענייני ארנונה ולדרך פעולתן של ועדות הערר - כך הודיעה פרקליטות המדינה לבג"ץ בימים האחרונים, במסגרת דיון בעתירתה של התנועה להגינות שלטונית, באמצעות עורכי הדין עדי מוסקוביץ ושלומי אבני ממשרד פלג כהן דויטש מוסקוביץ ובאמצעות עו"ד מוטי אייזנברג.

על-פי הנחיות מנכ"ל משרד הפנים, ליו"ר ועדת הערר ימונה עורך דין הכשיר להתמנות לשופט שלום, והמומחה בדיני שלטון מקומי ומיסוי מוניציפלי. המינוי לוועדת ערר יהיה ל-4 שנים, עם אפשרות להיבחר פעם נוספת.

בנוסף, לא יתמנה לחבר ועדת ערר מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, בניגוד עניינים, אפילו מדובר בניגוד בין תפקידו בוועדת הערר לבין עניין של קרוב משפחתו. לא יתמנה לחבר ועדת ערר גם מי שנמצא בקשר עסקי עם הרשות המקומית.

בהודעת הפרקליטות לבג"ץ נאמר עוד כי "על מנת להשלים את המהלך, שוקדים הגורמים הרלוונטיים מזה זה על תיקון תקנות הרשויות המקומיות, שיקבעו הוראות בדבר ניהול הפרוטוקול, מותב חסר, תשלום הוצאות, פרסום החלטות ועדות הערר ועוד. לאחר שיושלם ההליך יועברו התקנות לאישור ולחתימת שר המשפטים לשם פרסומן ברשומות".

בעתירת התנועה להגינות שלטונית נטען כי ועדות הערר נגועות בניגודי עניינים, קשורות בקשר הדוק עם הרשות המקומית ועם נושאי משרה בו.

עוד נטען כי מנגנון הערעור על ועדות הערר לקוי, ובשל כך בתי המשפט מסרבים להתערב בממצאים עובדתיים של ועדת הערר, למרות שמדובר בפורום שאינו אובייקטיבי הממונה על-ידי הרשות המקומית עצמה.

לדברי עו"ד מוסקוביץ, "מדובר בהתקדמות חשובה ביותר, אולם כל עוד לא יינתן פתרון שיאפשר בירור עובדתי בערכאה אובייקטיבית אחת לפחות, התנועה עומדת על דרישתה לתקן את מנגנון הערעור".