"הממשלה רוצה להעביר לידיה את הפיקוח על ניגוד עניינים של שרים"

כך מתריע מבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס ■ הפיקוח על עמידתם של השרים בכללי "ועדת אשר" היה נתון עד כה בידי מבקר המדינה, שמזהיר: הכללים החדשים - "בכייה לדורות"

הממשלה מתכוונת להעביר את הפיקוח על עמידת שרי הממשלה בכללי "ועדת אשר", המסדירים את פעולת השרים ומונעים את הימצאותם בניגוד עניינים, ממבקר המדינה לוועדת אתיקה ממשלתית שתמונה על-ידי הממשלה עצמה. כך מתריע מבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס, בדברים שאמר בימים האחרונים.

בטקס פרסי עמותת אומ"ץ, שהתקיים בימים האחרונים, התריע מבקר המדינה על הצורך למנוע "פגיעה על-ידי הממשלה, ובימים אלה ממש, בכללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים, המופעלים על-ידי מבקר המדינה זה עשרות שנים בהצלחה רבה, גם באמצעות ועדה ציבורית בראשות שופטת, המתמנה על-ידי מבקר המדינה".

לדברי לינדנשטראוס, "הכלל שאנו, אנשי משרד מבקר המדינה, מקפידים בו מזה שנים, הוא חובתו של שר לנהל את ענייניו, כך שלא ייווצר ולא יהיה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו של שר לבין ענייניו האישיים. כלל זה הוא לב-לבו של המאבק לטוהר המידות ומניעת שחיתות ציבורית. אנו מטפלים באופן מעמיק ויעיל, המוכיח את עצמו, גם בביקורת בתחום מימון מפלגות ובחירות מקדימות, המאפשרים למבקר לראות את התמונה בכללותה".

אלא שבימים אלה, מציין מבקר המדינה, דנה הממשלה בטיוטת כללים חדשים לגיבוש כללי אתיקה לחברי הממשלה, וזאת בעקבות דוח ועדת שמגר משנת 2008 ופעילותה של ועדת נאמן, בראשות שר המשפטים, ליישום הנחיות ועדת שמגר וגיבוש כללי אתיקה חדשים.

הקוד שגיבשה הממשלה שונה מהותית מהמלצות ועדת שמגר. "הכללים החדשים מפקיעים למעשה את הטיפול המהותי בנושאים אלה ממשרד מבקר המדינה", אמר לינדנשטראוס, "ומעבירים אותה לידי ועדת אתיקה ממשלתית, שעצמאותה ואי-תלותה כלל אינן מובטחות".

"עקיפת הביקורת האוביקטיבית"

עוד מזהיר המבקר כי "מנוסח טיוטת הכללים עולה חשש כי ועדה, שאמורה להתמנות על -די ראש הממשלה והממשלה, ותסתמך על מזכירות הממשלה לצורך פעילותה, לא תוכל להוות חלופה ראויה לדרך הטיפול המקצועית והבלתי תלויה של משרד מבקר המדינה, כפי שנעשה במשך שנים".

בטיוטת הכללים החדשים אמנם מצוין כי ועדת האתיקה הממשלתית תיוועץ עם המבקר, ואולם לדבריו היוועצות זו לא תהיה משמעותית וראויה.

עוד מתברר מטיוטת הכללים כי ועדת האתיקה הממשלתית תקיים את דיוניה בדלתיים סגורות, ותהיה רשאית להימנע מפרסום החלטותיה, או להשמיט את הפרטים המזהים את השרים שבעניינם היא דנה.

"עוקפים את הביקורת האובייקטיבית של מוסד המבקר", התריע לינדנשטראוס, שקרא לעצור את התקנת הכללים החדשים, שאותם כינה "בכייה לדורות".

לפי כללי ועדת אשר, חייב שר לנהוג במילוי תפקידו בלא משוא-פנים, תוך גישה הוגנת כלפי כולם ומבלי שיהיה לו עניין אישי בהחלטותיו או בפעולותיו, אף לא למראית-עין; על השר להקדיש את כל זמנו ומרצו למילוי תפקידיו כשר; ואסור לשר לעסוק תמורת תשלום במתן נאומים או הרצאות, בכתיבת מאמרים או בפעילות ספרותית, אלא באישור מוקדם של ועדת ההיתרים הציבורית.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988