העליון: "מקומם של עבריינים לא יכירנו בהליך הבוררות"

השופט אליקים רובינשטיין ביטל פסק בוררות של ‏בורר שבמינויו היו מעורבים גורמים עברייניים ■ הבהיר כי פסק הבוררות יבוטל גם אם המעורבות העבריינית מתרחשת רק קודם לבוררות‏

‎‎פסק בוררות שניתן על-ידי בורר שבמינויו היו מעורבים גורמים עברייניים מטעם שני הצדדים יבוטל בשל היותו נוגד את תקנת הציבור, גם אם מעורבות העבריינים הייתה מתרחשת רק בשלב שקדם לבוררות עצמה - כך קובע שופט בית המשפט העליון, אליקים רובינשטיין, בפסק דין שלו משמעויות כבדות המצטרפות לאלה שניתנו בפרשת רציו-גלובוס.‏

‏‏‏מדובר בסכסוך עסקי שהוביל להליכי בוררות, אלא שגם לפני תחילתה וגם במהלכה היו מעורבים גורמים עברייניים מטעם שני הצדדים.

מפסק הדין עולה כי עבריין מוכר התקשר לאחד הצדדים, מתוך בית הכלא שבו הוא מרצה עונש מאסר ממושך, ודרש ממנו להיפגש עם גורמים מטעמו. בפגישות שקיים עם אותם גורמים, הבהירו לו האחרונים כי אם לא ייענה לדרישותיו של הצד שכנגד - יבולע לו; הוא, מצידו, פנה לעבריינים שריצו עונשי מאסר ממושכים, כדי שייצגו אותו מול העבריינים מטעם שצד שכנגד.

‏בית המשפט המחוזי קבע כי מעורבות העבריינים בבירור הסכסוך התבטאה בכך שהגורמים העברייניים משני הצדדים הם שהחליטו לפנות לבוררות, הבוררות התקיימה בפני בורר, שאותו הציע אחד העבריינים שפעל בנושא, עבריינים מטעם שני הצדדים נכחו לכל הפחות בישיבת הבוררות הראשונה, וחלקם גם הכתיבו את דרך ניהול ההליך, כך שנקבע על-ידיהם כי לא יתאפשר ייצוג של הצדדים בידי עורכי דין, ותוך שהם נותנים הוראות לבורר באופן ישיר.‏

‏‏לאחר שניתן פסק הבוררות פנה אחד הצדדים לבית המשפט המחוזי בבקשה לביטול פסק הבורר, ובקשה זו התקבלה.

בית המשפט העליון טרם התייחס לשאלת מעורבותם של גורמים עברייניים בהליכי בוררות, מאחר שבקשת רשות הערעור שהוגשה על פסק דינו של השופט יהודה זפט בפרשת רציו-גלובוס נמחקה בשל הסדר פשרה שאליו הגיעו הצדדים.

השופט רובינשטיין מספק לכך תשובה חד-משמעית: "לדידי התשובה לשאלה זו ברורה ומתחייבת מליבת שיטתנו המשפטית, ערכיה וערכי מדינת ישראל", הוא כתב, "מעורבות גורמים עברייניים בבוררות היא עילת ביטול מובהקת, כשמש בצהרי היום".

‏ ‏‎‎‏"זיהום ההליך"

‏לדברי רובינשטיין, "מפסק דינו של המחוזי עולה תמונה מדאיגה של מעורבות עבריינית עמוקה בהליך הבוררות. מדובר בפגיעה קשה בטוהר ההליך, היורדת לשורשו ומזהמת אותו ללא תקנה. מקום בו פועלים גורמים עברייניים בתוך היכל הבוררות, שהוא הליך מעין שיפוטי בגדרי החוק. מקום שהם מתערבים בקביעת דרך התנהלות ההליך ואף נותנים הוראות ישירות לבורר - לא תיתכן מחלוקת על כך שדינו של פסק הבוררות הוא בטלות. הדבר מבקש לקרבנו למחוזות של פשע מאורגן שלא נרשה עצמנו לקרב אליהם".‏

‏‏בית המשפט העליון מציין כי גם מעורבות של עבריינים בשלב הקודם לשלב הבוררות מהווה עילה לבילות פסק הבורר.

לדברי רובינשטיין, העובדה שתופעת מעורבותם של גורמים עברייניים בסכסוכים עסקיים הולכת ומתרחבת, אינה הופכת אותה ללגיטימית; "ההיפך הוא הנכון - על מערכת המשפט לשלוח מסר רם וברור כי גורמים עברייניים - מקומם לא יכירנו בהליך הבוררות".

רובינשטיין מוסיף כי הוא נוטה לאמץ את המבחן של "חשש סביר" למעורבות עבריינית בבוררות, ולא את זה של "חשש ממשי" למעורבות כזו, כדי להביא לפסילתו. ‏‎‎‏(רע"א 4323/11)‏‏‎‎‏.

צרו איתנו קשר *5988