מימון | לפני כולם

אוריגו תעמיד לחברת תדביק מימון בהיקף 50 מ' ש'

בעסקת חוב ואקוויטי ■ קרן המינוף תקבל 4.76% ממניות החברה הבת תדביק-פק בתמורה ל-10 מיליון שקל ותעמיד הלוואה בהיקף 40 מיליון שקל, ובריבית ריאלית של 6%

חברת תדביק, שבשליטת אילן דרורי וחברת IEL של משפחת מנדל ומשה וקסלר, והחברה הבת שבשליטתה (96%) תדביק-פק הודיעו הערב על גיוס מימון בהיקף כולל של 50 מיליון שקל בעסקת חוב ואקוויטי משתי קרנות השקעה. מהודעת תדביק עולה שהחברה הבת גייסה 10 מיליון שקל בתמורה להקצאת 4.76% ממניותיה, בעסקה המשקפת לה שווי של כ-210 מיליון שקל, במקביל למימון בהיקף 40 מיליון שקל שתעמיד לה הקרן המשקיעה. ל"גלובס" נודע כי קרנות ההשקעה שיעמידו את המימון הן למעשה קרן המינוף אוריגו, שבראשה עומדים גבי טרבלסי, גיא ועדיה ודייב גל. בעקבות העסקה חברת תדביק צפויה לרשום רווח של 6 מיליון שקל.

בתדביק מציינים כי "החברה תשתמש בכספי ההלוואה לצורך פיתוח פעילות תדביק-פק ועסקיה ולצורך פיתוח פעילות החברות הבנות של תדביק-פק ועסקיהן.

במסגרת העסקה נקבע לאוריגו הזכות למנות מטעמה חבר דירקטוריון בתדביק-פק או משקיף בדירקטוריון. כמו כן, לאוריגו ניתנה אופציית רכישה למניות רגילות של תדביק פק שתהוונה, במועד השלמת הסכם ההקצאה, 8.664% מהון מניותיה, בתמורה ל-40 שקל למניה. במקביל, לאוריגו ניתנה אופציית מכר למכור את המניות שתחזיק בתדביק-פק בתמורה לסכום של לפחות 53.8 שקל למניה.

השלמת הסכם ההקצאה מותנית בהתקיימות תנאים מתלים המפורטים בהסכם ההקצאה, קבלת אישורי האורגנים הרלבנטיים של הצדדים ואישורי בנקים המממנים את פעילות תדביק-פק.

כאמור, ההתקשרות כוללת גם רכיב מרכזי של חוב, בהיקף 40 מיליון שקל, שיישא ריבית שנתית ריאלית של 6 אשר תשולם אחת ל-6 חודשים. קרן ההלוואה תיפרע בארבעה תשלומים שווים, בחלוף שלוש שנים, בחלוף ארבע שנים, בחלוף חמש שנים ובחלוף שש שנים ממועד השלמת הסכם המימון, בהתאמה. השלמת הסכם המימון מותנית בהתקיימות תנאים מתלים.

תמורת האשראי, חברת תדביק תעניק לאוריגו שעבוד קבוע ראשון בדרגה לכל מניותיה בתדביק-פק והמחאה ראשונה בדרגה על דרך השעבוד כל הלוואות הבעלים שהועמדו על ידה לתדביק-פק. כמו בן, תדביק ותדביק-פק התחייבו לעמוד ביחסים פיננסיים כלפי אוריגו, עד להחזרת מלוא ההלוואה.

חברת תדביק עוסקת בייצור ושיווק אריזות גמישות ועיטורים לאריזות, וכן מכונות למדבקות ולסימון אריזות. כאמור, חברת תדביק מחזיקה ב-96% ממניות החברה הבת הפרטית תדביק-פק שעוסקת בייצור ושיווק של מוצרי עיטור אריזה משלימים ועטיפות נייר. יתרת האחזקות בחברה הבת, 4%, בידי מרון גרינברג. תדביק-פק מחזיקה בכל מניות צ.ל.פ. תעשיות שעוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של אריזות גמישות לתעשיית המזון, הקוסמטיקה, הפרמצבטיקה, הכימיה והטואלטיקה. לתדביק-פק פעילות ברוסיה, דרום אפריקה וספרד.

במחצית הראשונה של 2011 רשמה תדביק בדוחותיה המאוחדים מכירות בהיקף כולל של מעל ל-310 מיליון שקל, לעומת מכירות של 272 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2010, כשהחברה מציגה רווחיות תפעולית. בשורה התחתונה החברה רשמה בתקופה זו רווח נקי של 8.1 מיליון שקל לעומת רווח של כ-2.2 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד, ורווח נקי של כ-11 מיליון שקל בכל 2010. בספטמבר האחרון ציינה חברת מעלות כי "תדביק שיפרה את ביצועיה התפעוליים והפיננסיים במהלך 12 החודשים האחרונים. בעוד שאנו עדיין רואים את נזילות החברה כחלשה, אנו מאמינים כי תדביק תצליח להמשיך ולמחזר את החוב לזמן קצר ואת החלויות לזמן ארוך, כפי שעשתה בעבר", תוך שהעלתה את דירוג החברה לדירוג (ilBBB-) מדירוג (ilBB+) בתחזית דירוג יציבה.

אם וכאשר תושלם העסקה, תהיה זו העסקה העשירית של קרן המנוף אוריגו, שהיקפה הכולל עומד על 1.3 מיליארד שקל.

צרו איתנו קשר *5988