משרד המשפטים | לפני כולם

וינשטיין מסתייג מהתניית שירות צבאי בקבלת דיור מוזל

היועץ המשפטי לממשלה מסתייג מההחלטה של ועדת טרכטנברג לכלול קריטריון של שירות צבאי או אזרחי במסגרת הקריטריונים לקבלת דיור מוזל, ברכישה או בהשכרה

היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד יהודה וינשטיין, מסתייג מההחלטה של ועדת טרכטנברג לכלול קריטריון של שירות צבאי או אזרחי במסגרת הקריטריונים לקבלת דיור מוזל, ברכישה או בהשכרה.

בשל כך מתנהל בימים אלה דיאלוג בין משרד המשפטים למשרדי הממשלה האחרים, באופן שיאפשר להתאים את המלצת ועדת טרכטנברג בעניין זה לדין הקיים בעניין זכאות להטבה במשאב מוגבל.

בדוח טרכטנברג מופיעות המלצות בעניין דיור מוזל להשכרה ולרכישה במסגרת הפרק בדבר צעדי מדיניות למימוש הבטחת קיומו של תמהיל דירות מגוון ובהישג יד. צוין כי "הממשלה החליטה על הקצאת של 5,000 יחידות דיור לשכירות ארוכת-טווח, כשחלקן במחיר מופחת ממחיר השוק, ושל 5,000 יחידות נוספות שיימכרו לציבור במתכונת של 'מחיר למשתכן', תוך מתן הנחה של עד 50% משיעור שומת הקרקע". הוועדה המליצה כי רשות מקרקעי ישראל תפעל לשיווק בהקדם של המכסה שנקבעה.

מועצת מקרקעי ישראל ביקשה מהוועדה להמליץ על קריטריונים לזכאות למגורים בשכירות בהישג יד וב'מחיר למשתכן'. חברי הוועדה הסכימו כי ההטבות צריכות לכלול העדפה ברורה ל"אוכלוסיות עובדות, התורמות מזמנן ומרצן למדינה". זאת, מאחר ש"לב המחאה הציבורית מקורה בציבור העובד, ששירת בצבא או בשירות אזרחי".

"קשיים משפטיים"

לדברי הוועדה, "ההעדפה צריכה לקחת בחשבון את השירות הצבאי או האזרחי של המעוניינים בקבלת ההעדפה, וכן את שירות המילואים".

בין הקריטריונים שעליהם ממליצה הוועדה - מיצוי כושר השתכרות של בני-זוג בהיקף של 125% משרה לשני בני-הזוג. חברי הוועדה היו חלוקים ביניהם בשאלה האם מיצוי כושר ההשתכרות צריך להוות תנאי סף, או רק אחד הקריטריונים שצריכים להישקל.

עוד צוין בדוח כי "הוועדה רשמה לעצמה את הסתייגותו של היועץ המשפטי לממשלה לעניין המשקל שצריך להינתן לפרמטר של שירות צבאי בקריטריונים לדיור מוזל".

ממשרד המשפטים נמסר במענה לפניית "גלובס" כי "במסגרת הדיונים בצוות-המשנה של ועדת טרכטנברג, בעניין דיור בר-השגה, הוצגו בפני הצוות הקשיים המשפטיים העשויים לעלות ביחס למתן הטבה במשאב מוגבל לקבוצות אוכלוסייה מסוימות מובחנות, במקרה זה הטבה במשאב הקרקע ליוצאי צבא.

"כן הוצגו אפשרויות לפתרון קשיים משפטיים אלה. יצוין כי סוגיית מתן הטבות במשאבי מדינה מוגבלים עולה על שולחנו של היועץ המשפטי לממשלה חדשות לבקרים. בדיונים שמתקיימים בעניין זה, נבחנת כל הטבה מבוקשת בהתאם לתכליתה ובהתאם לקשר שבין המאפיין של קבוצת הזכאים למשאב הנוגע לעניין. כפי שפורט בדוח טרכטנברג, הנושא טרם לובן בין גורמי הממשלה, ולפיכך לא נוכל לפרט מעבר לדברים אלה".

צרו איתנו קשר *5988