שר השיכון אטיאס לא ציית לצו הריסה על בנייה לא חוקית

שר השיכון ביצע עבירת בנייה בטרם הפך לאיש ציבור ■ ביהמ"ש הוציא ב-2004 צו הריסה, אך אטיאס לא ציית וביקש עוד ועוד ארכות; האחרונה פקעה בתחילת אוקטובר, ושוב הוא קיבל דחייה

שר השיכון אריאל אטיאס מונה לתפקידו לאחר שהורשע בעבירת בנייה, ומכיוון שפגה הארכה שנתן לו בית המשפט עד 1 באוקטובר להסדרת תוספת הבנייה הלא חוקית בדירתו ברחוב הקבלן שבשכונת הר נוף בירושלים, הוא קיבל היום (ג') ארכה נוספת.

ל"גלובס" נודע כי אטיאס ביקש באמצעות עורך דינו ארכה נוספת מבית המשפט, וזה העניק לו ארכה עד אוקטובר 2012.

ברחוב של הרב עובדיה

נגד אטיאס הוגש ב-2004 כתב אישום על בנייה ללא היתר של תוספת בשטח 19 מ"ר. מאוחר יותר באותה השנה הורשע אטיאס, וניתן לו גזר דין להתאמת הבנייה להיתרים. זאת, בתקופה שבה אטיאס עוד לא היה חבר כנסת.

דירתו של אטיאס נמצאת בשכונת הר נוף בירושלים ברחוב הקבלן, שבו גרות דמויות בולטות בש"ס. לפי פרסומים קודמים, במרחק שני בניינים מתגורר הרב עובדיה יוסף, ואילו בבניין בו מתגורר אטיאס מתגוררים גם חברי הכנסת משולם נהרי וחיים אמסלם.

נגד אטיאס ניתן צו הריסה שיפוטי ב-2004, אולם מתברר כי הוא הפר את צו ההריסה, וב-2009 הגישה התביעה בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים כתב אישום נגד אטיאס. כתב האישום ייחס לו עבירה של אי-ציות לצו ההריסה השיפוטי. לדברי משרד המשפטים, המועד לביצועו נדחה בבית המשפט מספר פעמים. עם זאת, אין ויכוח שלמעשה הצו לא בוצע עד היום.

בעקבות גזר הדין מ-2004, החל אטיאס בהליכים להכשרת הבנייה במסגרת הליך לאישור תב"ע (תוכנית בניין עיר). התב"ע נדונה בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, ואושרה להפקדה באוגוסט 2010. בקשה זו הוגשה במקור לוועדה המחוזית במסגרת תוכנית כוללת לתוספת 3 יחידות דיור בבניין, קביעת שימוש של בית-כנסת בקומת הקרקע, והרחבה של כל 24 יחידות הדיור הקיימות בבניין.

לאחר דיון החליטה הוועדה המחוזית להפקיד תוכנית זו במתכונת מצומצמת, שעוסקת בהרחבות הדיור בלבד. הוועדה המחוזית השתכנעה כי ניתן לאשר את הרחבות הדיור בחללי הבניין באופן זהה לזה שאושר לבניין הצמוד, וההרחבות אושרו בכפוף לתנאים שונים.

לדברי הוועדה המחוזית, הסיבה שהחליטה לקדם את התוכנית למרות עבירות הבנייה לכאורה היא משום ש"ביום הדיון בוועדה המחוזית נערך סיור במקום על-ידי מחלקת הפיקוח העירונית של עיריית ירושלים, ולוועדה הוגש דוח שלפיו נאטם הבינוי הלא חוקי לשביעות-רצון יחידת הפיקוח. רק לאחר אישור יחידת הפיקוח, ואף לאחר שהובהר על-ידי העירייה כי היקף עבירות הבנייה מצומצם ביותר, החליטה הוועדה לקדם את התוכנית להרחבות הדיור".

אמנם התוכנית אושרה להפקדה, אבל עד היום לא אושרה התב"ע עצמה, משום שטרם עברה את שלב ההתנגדויות. לאור התקדמות ההליכים, אישר בית המשפט ארכות לגזר הדין, והארכה שלפני אחרונה ניתנה עד ל-1 באוקטובר 2011.

ל"גלובס" נודע כי אטיאס הגיש באמצעות עורך דינו, יורם בר-סלע, בקשה נוספת לאורכה, ובית המשפט החליט לקבלה והאריך את מועד ביצוע ההריסה עד 4 באוקטובר 2012.

בעוד שכתב האישום מ-2004 הוגש נגד אטיאס כדין, שכן אז עוד לא היה חבר כנסת, הרי שבמשרד המשפטים טוענים כי כתב האישום מ-2009, המייחס לאטיאס אי-ציות לצו ההריסה מ-2004, לא הוגש כדין.

"בנובמבר 2009 הנחתה המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין בפרקליטות המדינה את התביעה בוועדה המקומית ירושלים למחוק את כתב האישום שהגישה נגד אטיאס ב-2009 (על אי-ציות לצו ההריסה השיפוטי)".

במשרד המשפטים הסבירו כי התברר כי "העבירה המיוחסת לשר וחבר הכנסת אטיאס (אי-ציות לצו ההריסה) נעברה בעת היותו חבר כנסת, עולה כי ח"כ אטיאס הועמד לדין שלא בהתאם לדרך הקבועה בחוק חסינות חברי הכנסת (...). מטעם זה הונחתה התביעה בוועדה המקומית להודיע לבית המשפט ולסנגור על מחיקת האישום".

תגובת השר: הסחבת אשמה

מלשכת השר אטיאס נמסר: "מדובר באירוע משנת 2004 (לפני כניסת השר לתפקידים ציבוריים), שפורסם כבר בכלי התקשורת ועוסק בהרחבות שנעשו לדיירים בבניין ובבניינים הסמוכים. בדיונים שנערכו כבר אז בבית המשפט הצר השר על הדרך בה נעשתה הרחבת הדירה. השופט אישר לדחות את ההליכים, כדי לאפשר הוצאת היתרי בנייה, כפי שנעשה לכל הדיירים בבניין ובבניינים הסמוכים".

עוד נמסר כי "התמשכות ההליכים הביורוקרטיים היא בעיה מוכרת, ולכן הליכי ההסדר עדיין נמשכים, והם לקראת סיום. הגשנו בקשה להאריך את המועד לביצוע הצו לאור התקדמות ההליך התכנוני".

עיריית ירושלים מסרה כי היא "פעלה ותמשיך לפעול בהתאם להחלטות בית המשפט בכל שלב".