המבקר: המפלגות השתמשו בכספי ציבור למימון ארוחות פאר

קדימה קיימה ארוחת ערב ל-60 מוזמנים בכ-57 אלף שקל ■ הליכוד קיים ארוחת ערב בכ-44 אלף שקל ■ רע"מ רכשה מגיני כבוד לפעילי "המרמרה" - באדיבות משלם המסים הישראלי

אוכלים על חשבוננו: כמה ממפלגות הכנסת ה-18 מצאו לנכון לשלם מכספי מימון מפלגות עבור אירועים וארוחות ערב - כך חושף דוח מבקר המדינה על חשבונות סיעות הכנסת הנוכחית שמתפרסם היום (ה').

על-פי הדוח, קדימה, הליכוד וש"ס שילמו סכומים ניכרים עבור ארוחות בביתם של יושבי ראש המפלגות, שאליהן הוזמנו חברי הסיעות ובני/בנות-זוגם וכן אורחים נוספים.

כך למשל, עלות הארוחה שנערכה ערב ראש השנה אשתקד בבית ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לכל חברי הקואליציה ובנות-זוגם, הסתכמה בכ-44 אלף שקל עבור 120 מוזמנים (366 שקל למוזמן).

קדימה, לעומת זאת, שילמה כ-950 שקל לאדם לארוחת ערב לחברי הסיעה בביתה של יו"ר המפלגה, ציפי לבני, שכללה 60 מוזמנים. העלות הכוללת עמדה על כ-57 אלף שקל.

שתי הסיעות טענו כי מדובר באירועים שנועדו לחזק ולשמר את יחסי העבודה של חברי הסיעה בינם לבין עצמם או בינם לבין השותפים לקואליציה.

ש"ס בחרה להוציא כ-20 אלף שקל מכספי המפלגה עבור אירוע סעודת שבע ברכות לרגל נישואיה של בתו של יו"ר ש"ס, אלי ישי, בטענה כי מדובר באירוע סיעתי.

מבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס, מתח על כך ביקורת חריפה ואמר כי אין זה ראוי שסיעות יממנו מכספי המימון הממלכתי אירועים כאלה. "גם אם נניח שניתן לעשות שימוש בכספי המימון להוצאות ארגון של חברי הסיעה (ללא בני-זוג ומכובדים נוספים), הכוללות כיבוד קל, לא יעלה על הדעת כי אלה יכללו הוצאות כה מופרזות וראוותניות. אני שב ומדגיש כי ראוי שהסיעות ינהגו בחיסכון ובריסון בשימוש בכספי ציבור".

נסיעות לחו"ל של יו"ר המפלגה

דוח מבקר המדינה מגלה מה עוד בחרו לעשות המפלגות מכספי מימון המפלגות: קדימה דיווחה על חלוקת חבילות מזון לניצולי שואה בעלות של כ-243 אלף שקל; ש"ס חילקה ילקוטים לילדים בעלות של 49 אלף שקל; ותע"ל, שחילקה גם היא ילקוטים, הוציאה על כך 60 אלף שקל.

הסיעות טענו כי אין מדובר בתרומות בלבד אלא בחלוקה בעלת אופי פוליטי ותעמולתי השומרת על קשר עם הבוחר. על אף שהחוק לא אוסר על כך, מעיר המבקר כי אמנם עזרה לניצולי שואה ולנזקקים הינן מטרות חשובות וראויות, אך כספי מימון המפלגות לא נועדו להגשמת מטרות אלה.

ישראל ביתנו בחרה לממן נסיעות לחו"ל - בעיקר למדינות חבר העמים לשעבר - של יו"ר המפלגה, אביגדור ליברמן, ושל בעלי תפקידים בה בסכום של כ-44 אלף שקל. זאת, על אף שלינדנשטראוס העיר בדוח הקודם על הוצאות ישראל ביתנו על נסיעות לחו"ל. לטענת המפלגה, הנסיעות היו נחוצות לשמירת הקשר עם ציבור בוחרים פוטנציאליים.

תע"ל מימנה נסיעות למצרים וירדן של יושב ראש הסיעה ובעלי תפקידים בה בסך כולל של כ-22 אלף שקל. לטענתה, מדובר בקיום ישיבות ודיונים הקשורים לפעילות הסיעה בכנסת ובעזרה לסטודנטים הלומדים באותן ארצות.

בביקורת הועלה כי מד"ע, הרשימה הערבית המאוחדת עם רע"מ תע"ל, נהגה לשלם מכספי המימון הממלכתי עבור מתנות לחתונות שמנהיגי הסיעה הוזמנו אליהן. הוצאותיה הסתכמו ב-29 אלף שקל. לטענת הסיעה, מדובר בהוצאות מקובלות לשמירת הקשר עם פעילי הסיעה וציבור הבוחרים במגזר בו היא פועלת.

רע"מ שילמה כ-5,000 שקל לרכישת מגיני נחושת ל-6 פעילים שהיו מעורבים במשט הטורקי לעזה וטענה כי מדובר בהוצאות לשמירה על קשר עם ציבור התומכים והבוחרים של המפלגה. לינדנשטראוס מצא דופי בחריגות אלה וביקש, נוכח ריבוי המקרים, לחוקק חוק בנושא.

תשלום בונוסים

בביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות נמצאו מקרים שבהם דיווחו סיעות על הוצאות שאינן עומדות בהגדרות החוק. כך, למשל, סיעות שילמו מכספי המימון הממלכתי הוצאות בגין בונוס על קבלת דוח חיובי ממבקר המדינה לנותני שירותים ולבעלי תפקידים:

הליכוד, העבודה וקדימה שילמו לבעלי תפקידים בסיעה תוספת כספית, מעבר לתמורה המוסכמת, כבונוס בגין קבלת דוח חיובי ממבקר המדינה. סיעת העבודה שילמה לבעלי תפקידים בה סכומי בונוס שנעו 35 אלף שקל ל-41 אלף שקל (111 אלף שקל יחד), סיעת קדימה שילמה בתקופה השוטפת בונוס של 58 אלף שקל לרואה חשבון אשר ליווה את הניהול הכספי של הסיעה בבחירות לכנסת ה-18 וכן בונוס בסך של 191 אלף שקל לנותני שירותים; גם סיעת הליכוד שילמה בונוס בסך של 240,000 שקל לנותני שירותים.

הליכוד וקדימה טענו כי התשלומים עוגנו מראש בהסכמים שנחתמו עם נותני השירותים. העבודה טענה כי התשלומים לא נכללו מלכתחילה בהסכמי ההתקשרות עם בעלי התפקידים האמורים, אלא שולמו להם בדיעבד לאחר ביצוע העבודה, עבור שעות עבודה מרובות מעל המקובל.

ישראל ביתנו: 10,000 שקל לחודש לאריק סיני

ההנחיות דורשות כי לכל רישום במערכת החשבונות של סיעה תהיה אסמכתא ממנה ניתן ללמוד על פרטי הפעולה שבוצעה. מבקר המדינה מגלה כי מספר סיעות התקשרו בהסכמים שונים, אולם למרות שבידי הסיעות היו הסכמים בכתב עם נותני השירות, לא היו בידיהן אסמכתאות המעידות על ביצוע הייעוץ או מתן השירות, ולפיכך לא ניתן היה לאמת ולבקר את סבירות ההוצאה אל מול השירות הניתן ולבחון האם מדובר בתשלום בגין הוצאות כהגדרתן בחוק.

כך, למשל, שכרה ישראל ביתנו את שירותיו של הזמר אריק סיני בעלות חודשית של 10,000 שקל ובסכום כולל של 150 אלף שקל למתן שירותי הסברה, אולם לא היה בידיה כל תיעוד בדבר השירות הניתן, לרבות אופי או היקף הפעולות שנעשו בתמורה לכספים ששולמו.

קדימה העסיקה יועץ אסטרטגי בענייני הסברה ומגזרים, ולמרות שחוזה ההעסקה חייב אותו להעביר לסיעה דוח פעילות שבועי, בתיקי הסיעה לא נמצא כל תיעוד ממנו ניתן ללמוד על היקף הפעילות וטיבה.

גירעון של 53 מיליון שקל לעבודה

מבקר המדינה מצא כי לסיעות רבות גירעון מצטבר ניכר: כ-53 מיליון שקל למפלגת העבודה, קדימה צברה גירעון של כ-34 מיליון שקל, הגירעון של הבית היהודי - מפד"ל החדשה עומד על כ-32 מיליון שקל, מרצ - כ-10 מיליון שקל, והליכוד צבר גירעון של כ-29 מיליון שקל. ראוי לציין כי הליכוד הצליח בתקופה של פחות משנתיים להקטין את גירעונו בכ-25 מיליון שקל.

ההוצאות השוטפות של 17 הסיעות בכנסת בתקופה השוטפת הסתכמו בכ-180 מיליון שקל וללא חריגה. המימון הממלכתי ש-17 הסיעות היו זכאיות לו בתקופה השוטפת הסתכם בכ-186 מיליון שקל. ההכנסות השוטפות של המפלגות הסתכמו בכ-255 מיליון שקל.

הפער בין ההכנסות השוטפות של הסיעות בתקופה השוטפת לבין המימון הממלכתי נובע ברובו מהכנסות ממכירת נכסי המפלגות, מהשכרת נכסים ומדמי חבר.

הסיעות בכנסת ה 18 השורה התחתונה
 הסיעות בכנסת ה 18 השורה התחתונה

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988