OECD: הפער בין עשירים לעניים בישראל - מהגבוהים במערב

ישראל נמצאת במקום הרביעי באי-שוויון - אחרי מקסיקו, טורקיה וארה"ב ■ הכנסות העשירון התחתון בישראל נשחקו יותר מבכל מקום אחר

ישראל מככבת שוב בדוח אי השוויון בקרב מדינות המפותחות של ארגון ה-OECD, שבו ישראל חברה מ-2010. על פי הדוח, רמת אי השוויון בישראל ממשיכה לגדול והיא מדורגת במקום הרביעי בקרב חברות הארגון, אחרי מקסיקו, טורקיה וארה"ב. נתון לא מעודד נוסף: בקרב 4 המדינות הכי לא שוויוניות ב-OECD, הקפיצה של מדד ג'יני (מדד לאי שוויון) בישראל הייתה הגבוהה מכולן. עוד עולה מהדוח כי אי השוויון בהכנסה הכלכלית (ללא התערבות ממשלתית, קרי, ללא מסים ותשלומי העברה), הוא הגבוה ביותר בעולם המערבי אחרי צ'ילה ויחד עם קנדה.

מטריד לא פחות הוא הנתון הבא: על אף שההכנסה הפנויה הממוצעת של משקי הבית גדלה בשני העשורים האחרונים בקרב משקי הבית במדינות ה-OECD בשיעור של 1.7%, שיעור זהה לזה של ישראל, התפתחות ההכנסה בקרב העשירון העליון והתחתון בישראל היא הבולטת. בישראל, ההכנסה הפנויה של העשירון העליון גדלה ב-2.4% כאשר ההכנסה בקרב העשירון התחתון ירדה ב-1.1%, הפער הגדול בכל מדינות ה-OECD. יתרה מזו, היחס בין ההכנסה של העשירון העליון לתחתון הוא בין הגבוהים בארגון: 1 ל-14 בישראל, בדומה לטורקיה, לעומת 1 ל-9 בממוצע במדינות הארגון כולו.

הדוח מעלה כי שיעור השינוי של מדד ג'יני בין שנות ה-90 לעשור הקודם גדל לעומת שנות ה-80' ושנות ה-90': מ-1.3% ל-3.3%.

עלייה ברוב המדינות

יצוין עוד כי בדוח של OECD, המבוסס על נתוני 2008, מדד ג'יני (מדד לאי שוויון) המיוחס לישראל עומד על כ-0.371, כאשר לפי דוח העוני האחרון של המוסד לביטוח לאומי, מדד ג'יני בישראל עמד על 0.384.

בדוח מוסבר כי במדד ג'יני מאפיינת את כלל המדינות החברות בארגון, בעיקר בשנות ה-2000, עלייה של כ-10% בממוצע, אך מציינים כי בשנות ה-70 וה-80 "הוא קפץ באופן מרשים בארה"ב, בריטניה ובישראל". על פי הדוח, "המגמות האחרונות מראות פער הולך וגדל בין עשירים לעניים לא רק במדינות מאוד אי שוויוניות כמו ארה"ב וישראל, אלא גם במדינות מאוד שוויוניות באופן מסורתי כמו גרמניה, שבדיה ודנמרק, איפה שאי השוויון גדול יותר מבכל מקום אחר".

בדוח מוצגים כמה הסברים אפשריים לתופעת העמקת אי השוויון. בראש ובראשונה ניצבת תופעת הגלובליזציה כמשתנה מסביר. אך יותר חשוב לישראל הוא המשתנה הבא: קידמה טכנולוגית. לפי דוח אחר של OECD טכנולוגי מהווה מנוע עצמתי יותר לפיזור בהתפלגות השכר לעומת אינטגרציה מסחרית".

22
 22

צרו איתנו קשר *5988