הקרב הבא של הרופאים: המס שישלמו על הפריפריה

הרופאים צפויים להיאבק על היקף המס שיידרשו לשלם בגין מענקים על עבודה בפריפריה שקיבלו בהסכם הקיבוצי ■ רשות המסים תראה במענק הכנסת עבודה שתמוסה ב-33%-45%, ואילו הרופאים טוענים כי מדובר ברווח הון החייב ב-20%

סכסוך הרופאים המתמחים והאוצר קרוב לסיומו בהסכם סופי, אך מסתבר כי הסכם שכזה עשוי להוות את יריית הפתיחה במלחמה חדשה של הרופאים עם המדינה, כאשר "האויב" שלהם הפעם תהיה רשות המסים.

ל"גלובס" נודע כי בימים אלה מנהלים הרופאים מאבק על היקף תשלומי המס שיידרשו לשלם בגין מענקים ותמריצים, שקיבלו במסגרת ההסכם הקיבוצי הקודם שנחתם עם האוצר לפני כ-3 חודשים.

באוגוסט האחרון נחתם הסכם קיבוצי בין האוצר, שירותי בריאות כללית והסתדרות מדיצינית הדסה לבין ההסתדרות הרפואית בישראל. בין היתר, על מנת לעודד רופאים להתמחות במקצועות רפואיים במצוקה ובכדי לעודד רופאים לעבוד בבתי-חולים ובמרפאות בפריפריה, נקבע בהסכם מנגנון תמריץ.

בהתאם למנגנון התמריץ, תעניק המדינה לרופאים הלוואה מותנית של מאות אלפי שקלים, שתהפוך למענק, לאחר שהרופא ישלים את התחייבויותיו לפי ההסכם, ובתום תקופת ההתחייבות שאורכה בין 4-6 שנים. רופא מתמחה או מומחה שיתחייב לעסוק במקצוע במצוקה ורופא המועסק במשרה מלאה בפריפריה, יקבלו מענק של 300 אלף שקל מהמדינה; סך של 500 אלף שקל יוענק לרופא שיתחייב לעסוק במקצוע במצוקה בפריפריה, בהתאם לתקופות ההתחייבות שנקבעו בהסכם.

הכנסת עבודה

אלא שעל ההישג בקבלת התמריצים מעיב כעת נטל המס שאמורים הרופאים לשלם למדינה. ככלל, תשלומים המתקבלים בידי העובד מאת מעבידו מסווגים כהכנסת עבודה, ושיעור המס החל עליהם הינו שיעור המס השולי של העובד - העומד על בין 33% ל-45%. בנוסף, על ההכנסה יחול חיוב בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות בשיעור של כ-12%.

אם המענק יסווג כהכנסת עבודה, חבות המס הכוללת בגין תמריץ בסך 300 אלף שקל תעמוד על כ-153 אלף שקל - יותר ממחצית מסכום המענק. ההכנסה נטו שתיוותר בידי הרופא תעמוד על כ-147 אלף שקל.

בכדי להסדיר את היבטי המס העולים מקבלת התמריץ, פנתה ההסתדרות הרפואית לעו"ד (רו"ח) משה מזרחי, לשעבר היועץ המשפטי של רשות המסים.

מזרחי פנה לרשות המסים לשם קבלת פרי-רולינג בעניין, כאשר לטענתו אין היגיון בסיווג המענק כ"הכנסה מעבודה" והטלת נטל המס הכבד יותר על המתמחים.

עמדת הרשות העקרונית, כפי שעולה מתשובתה הראשונית לעו"ד מזרחי, היא שהתמריץ מהווה הכנסה מעבודה. אלא שלגישתו של מזרחי, יש לסווג את התמריץ כרווח הון. סיווג התמריץ כרווח הון יגרור חבות מס בשיעור 20% בלבד, ללא תוספת חבות ביטוח לאומי ומס בריאות. סכום הנטו שייוותר בידי הרופאים בסיווג כרווח הון יגדל בכ-100 אלף שקל לכל רופא - סכום משמעותי לכל הדעות.

ויתור על זכות

לדברי מזרחי, "בשנים האחרונות היו על שולחני מקרים רבים בהם קיבלו עובדים מענק ממעביד, אגב אירוע של שינוי מבני או הפרטה, אך תוך שימור תנאי העסקתם שנקבעו בהסכמים קיבוציים. במצבים אלה קשה היה לזהות ולהגדיר את הזכות עליה ויתרו העובדים. אז סברתי, ואני סבור כך גם היום, כי בנסיבות כאלה מדובר בהכנסה פירותית (הכנסה מעבודה, א' ל"ו) בידי העובד. לעניין זה נשמעו קולות שונים בבתי המשפט המחוזיים, והעניין תלוי ועומד בבית המשפט העליון.

"יחד עם זאת, לגבי התמריצים שנקבעו בהסכם הרופאים, השתכנענו כי מדובר במקרה שונה באופן מהותי. במקרה ייחודי זה הרופאים נקראים לוותר על זכות ממשית שהייתה בידיהם. לפיכך, לשיטתי, יש לסווג את התמריץ כרווח הון, באשר הוא כרוך בוויתור של הרופא על פוטנציאל השתכרות עתידית בתחומי רפואה אחרים, או בוויתור של הרופא על המשך עבודה באזורים שאינם אזורי פריפריה".

עוד מוסיף מזרחי כי "הרופאים לוקחים על עצמם התחייבויות ארוכות-טווח ובהתאם להסכם, התמריץ יהפוך למענק סופי רק בתום תקופת ההתחייבות שאורכה בין 4-6 שנים. לעמדתי, קבלת התמריץ בשלב הזה הינו בגדר הלוואה בלבד, ולכן יש לדחות את מועד החיוב במס עד לתום תקופת ההתחייבות. במילים אחרות, יש למסות את התמריץ בשיעור של 20% מס בלבד בעוד 4-6 שנים".

"שיקול מהותי"

יו"ר ההסתדרות הרפואית, ד"ר ליאוניד אידלמן, מבהיר כי נטל המס הגבוה יותר עלול לסכל את מטרת ההסכם ולמנוע את מטרותיו המרכזיות. "בימים אלה מתלבטים לא מעט רופאים באשר לעתידם הרפואי. אין ספק כי גובה התמריץ מהווה שיקול מהותי בקבלת ההחלטה. מתוך היכרות השטח ומשיחות רבות עם רופאים, אני מזהה שתוספת של כ-100 אלף שקל לנטו לרופא עשויה להשפיע על ההסדר כולו. במקרה, בו זוג רופאים נקלט לעבודה בפריפריה במקצועות נדרשים, מדובר בתוספת של 350 אלף שקל לתא המשפחתי.

"אני משוכנע כי משרד האוצר, על כל אגפיו, מכיר בחשיבות ההסדר ויפעל לטובת הרופאים והרפואה. לכן, חיוני לקבל את עמדת שלטונות המס בימים הקרובים, על מנת שניתן יהיה למצות את פוטנציאל ההסדר".

מרשות המסים נמסר בתגובה: "אין הרשות נוהגת לנהל דיונים מקצועיים מעין זה מעל גבי העיתון. ככלל, הכנסה המתקבלת אצל עובד במסגרת יחסי עובד ומעביד הינה הכנסת עבודה. עמדת רשות המסים במקרים אחרים, בהם נדונה סוגיית סיווג ההכנסה כהונית או פירותית, כמו בקבלת מענקי הפרטה, פורסמה בעבר. פניות לקבלת החלטות מיסוי מקדמיות מטופלות בהליכים המקובלים ובאופן פרטני. החלטות מיסוי בעלות תוכן משמעותי, או שינוי בעמדת הרשות, מפורסמות כתמציות לציבור הרחב באופן שוטף*.

מנגנון התמריץ

* המדינה תעניק לרופא הלוואה מותנית של מאות אלפי שקלים, שתהפוך למענק לאחר 4-6 שנים, לאחר שישלים את התחייבויותיו.

* 300 אלף שקל מענק - יקבל רופא מתמחה או מומחה שיתחייב לעסוק במקצוע במצוקה ורופא המועסק במשרה מלאה בפריפריה.

* 500 אלף שקל מענק - יוענק לרופא שיתחייב לעסוק במקצוע במצוקה בפריפריה בהתאם לתקופת ההתחייבות שנקבעה.

צרו איתנו קשר *5988