הזכאות לדיור בר-השגה: רה"מ בנימין נתניהו במלכוד

רה"מ התחייב לשר השיכון אטיאס לא להכניס לקריטריונים בדיור בר-השגה תנאי של מיצוי כושר השתכרות, אבל הוא גם הבטיח לשר ליברמן שזה יהיה קריטריון מחייב ■ פרק הדיור בדו"ח טרטנברג הגיע לזירה הפוליטית, והוא תקוע משום שהוא מעורר את שאלת העדיפות שיש לחרדים בקריטריונים לדיור בר-השגה

איך יחמוק בנימין נתניהו, מהמלכוד שאליו הכניס את עצמו בפרשת הקריטריונים לדיור בר השגה? ראש הממשלה נמצא בתווך, בין אריאל אטיאס לאביגדור ליברמן.

שאלת המפתח היא מה יהיו הקריטריונים לזכאות להשתתף בפרויקטים, ובראשם התנאי של מיצוי כושר השתכרות.

דיור בר השגה מיועד לאוכלוסיות עובדות שמקובל להגדירן עד העשירון השביעי, ואין מדובר בשום אופן בדיור ציבורי של נזקקים. כרגע יש רק פרויקטים של "מחיר למשתכן", בהם הקבלן מציע את המחיר הנמוך ביותר לדירה שישלמו הזכאים. מתוכננת הנחה של 50% במחיר הקרקע. מתוכננים פרויקטים של דירות להשכרה לטווח ארוך במחיר מפוקח, שבהם הקבלנים יתמודדו על שכר הדירה הנמוך שישלמו הזכאים.

לא חשוב מה תגיד הוועדה

ב"מחיר למשתכן" יש עדיפות מוחלטת לחרדים: 30% מהדירות מוקצות להורים ל-7 ילדים ומעלה; 30% מהדירות להורים ל-6-4 ילדים; 20% מהדירות מוקצות להורים לעד 3 ילדים. בנוסף, במסגרת סיוע ברכישת דירה וזכאות למשכנתה, מוענק ניקוד גבוה למי שיש לו יותר אחים ואחיות, כך שזוג חרדי, שעדיין לא צבר את מספר הילדים המעניק יתרון, מקבל את היתרון בזכות מספר האחים והאחיות.

בהסכם הקואליציוני עם ש"ס, נתניהו הבטיח לרב עובדיה לדאוג למגורים לחרדים. עובדה: חריש ובית שמש הופכות לערים חרדיות. נתניהו ושר האוצר שטייניץ התחייבו לאטיאס ולאלי ישי, שלא חשוב מה תגיד ועדת טרכטנברג, בכללי הזכאות החדשים לא ייכלל התנאי של מיצוי כושר ההשתכרות.

מול ההתחייבות לחרדים, יש התחייבות סותרת של נתניהו ושטייניץ לאביגדור ליברמן ולישראל ביתנו.

ליברמן התנה את הדיון בהמלצות טרכטנברג בממשלה בכך שקבלת סיוע בדיור בר השגה תותנה במיצוי כושר השתכרות: 125% משרה למשפחה או 75% משרה לחד-הורי. נתניהו התחייב לליברמן שכך יהיה.

מאז פרסום דוח טרכטנברג, אטיאס וישי מדברים בלי סוף על הזכאים לדיור ציבורי, כאילו כדי להשכיח מהציבור את עניין הדיור בר ההשגה. במכרזים הנוכחיים של מינהל מקרקעי ישראל, באחריות אטיאס, אין מפרטים מהם הקריטריונים לזכאות והמכרזים תקועים. מבחינת ש"ס, עדיף כמובן שהקריטריונים הנוכחיים של "מחיר למשתכן" יישארו בתוקפם.

בתחילת מושב החורף של הכנסת הצהירה ח"כ ציפי לבני: "בעניין דיור בר השגה, מיצוי כושר השתכרות יילקח בחשבון". ליו"ר העבודה, ח"כ שלי יחימוביץ', יש קשרים טובים עם החרדים, ולא ברורה עמדתה.

תנאי סף או תנאי תעדוף?

להלן עיקרי דוח טרכטנברג לגבי דיור בר השגה: "בין חברי הוועדה הייתה תמימות דעים כי במתן ההטבות הללו בדיור צריכה להינתן עדיפות לאוכלוסיות עובדות, אשר תורמות מזמנן ומרצן למדינה".

בהמשך הדברים, הניסוח מחדד את הקריטריונים הרצויים: "הוועדה סבורה שיש לתת עדיפות לאוכלוסיות אשר ממצות את כושר ההשתכרות שלהן, אך שכרן אינו גבוה מאוד, ולכן עדיין הן מתקשות לעמוד בנטל הוצאות הדיור. בנוסף, ההעדפה צריכה לקחת בחשבון את השירות הצבאי או האזרחי של המעוניינים בקבלת העדפה, וכן את השירות במילואים".

לפי המלצות הוועדה, זכאים לדיור בר השגה יהיה צריכים להיות "חסרי דירה" בהתאם להגדרות של משרד השיכון. המדד למיצוי כושר ההשתכרות יהיה "עבודה בהיקף של 125% משרה של שני בני הזוג יחד, וכן ערכים שונים ליחידים ולמשפחות חד-הוריות, והכול בהתאם להגדרות מיצוי כושר השתכרות על-פי המוסד לביטוח לאומי".

הוועדה המליצה שההכנסה הקובעת לצורך הזכאות תהיה "עד רמת הכנסה של עשירון שביעי לפי נתוני הלמ"ס". הגיל המינימלי המומלץ לזכאות עבור רווקים הוא 35 (כלומר, ליחידים שאינם הורים).

בהתייחסות של הוועדה למתן עדיפות למי שעומד בתנאי הסף הללו נכתב כי "הוועדה ממליצה כי תינתן עדיפות למשפחות עם ילדים, לשירות צבאי ולשירות מילואים. באשר לתנאי הזכאות לדיור בבעלות במתכונת 'מחיר למשתכן', בקרב חברי הוועדה הייתה תמימות דעים כי היות אדם חסר דירה ובעל רמת הכנסה שאינה מעבר לעשירון שביעי הינם תנאי סף לזכאות למחיר למשתכן".

מסתבר שבקרב חברי הוועדה התגלעה מחלוקת בשאלה אם לקבוע את מיצוי כושר ההשתכרות כתנאי סף, או שניתן להסתפק בו כקריטריון המקנה יתרון למועמד. בדוח נכתב כי "הוועדה החליטה שלא להכריע בשאלה זו, ובחרה להציע לממשלה שני מודלים אפשריים, אשר מביאים לידי ביטוי במשקולות שונים".

המודל הראשון מציע להגדיר את מיצוי כושר ההשתכרות כתנאי סף, כשתעדוף הבקשות מתבצע "בהתאם לשירות הצבאי, למספר הילדים ולשנות הנישואים של בני הזוג". המודל השני מציע לא להגדיר את מיצוי כושר ההשתכרות כתנאי סף, אלא כ"קריטריון במשקל משמעותי, המסייע ביצירת עדיפות. קריטריון זה מצטרף למשקלות השונים שיש לתת לשירות הצבאי, למספר הילדים ולשנות הנישואים". הדוח אף מציין כי "הוועדה רשמה בפניה את הסתייגותו של היועץ המשפטי לממשלה לעניין המשקל שניתן לפרמטר של השירות הצבאי".

סטירת לחי למחאה

בעיית הקריטריונים תתפוצץ כשהנושא יגיע לשולחן הממשלה. קשה לראות איך ניתן יהיה ליישב את ההתחייבויות הסותרות.

אם נתניהו ידבוק באטיאס, תהיה זו סטירת לחי למאות האלפים מהעשירונים הבינוניים שיצאו למחות בקיץ. עם זאת, קשה לנבא אם ליברמן יחליט ליזום משבר קואליציוני בנושא.

החלטת ממשלה בעניין הקריטריונים צריכה להפוך להחלטה במועצת מקרקעי ישראל. אפשרות נוספת היא שנתניהו יתחמק מהכרעה בממשלה ומדיון בכנסת, ויאפשר לאטיאס לנסות להעביר במועצת מקרקעי ישראל קריטריונים שיגובשו במשרד השיכון.

בינתיים, הפורום לצדק חברתי מאיים לעתור לבג"ץ בעניין הקריטריונים, ואטיאס מדבר עם שר התיירות, סטס מיסז'ניקוב, כדי לנסות ולמסמס את התעקשותו של ליברמן על הקריטריון למיצוי כושר ההשתכרות. בינתיים, ליברמן מתעקש.

צרו איתנו קשר *5988