רשות השידור אישרה חריגה של 52% בשכר עוזר המנכ"ל

זליג רבינוביץ', עוזר בכיר למנכ"ל, ישתכר 382 אלף שקל בשנה - בניגוד להנחיית משרד האוצר ■ האוצר: "הנושא בבדיקה" ■ רשות השידור: "איננו מתייחסים"

הוועד המנהל של רשות השידור אישר לעוזר המנכ"ל, זליג רבינוביץ', שכר גבוה החורג ב-52% מזה שמשרד האוצר התיר לו. המשמעות: רבינוביץ' ישתכר 382 אלף שקל בשנה - במקום הסכום המרבי שמאושר על-ידי המדינה, כ-253 אלף שקל.

יצוין כי השכר אינו כולל הוצאות רכב צמוד, דמי כלכלה חודשיים, עלות מעביד ועלויות נוספות שמגיעות יחד לכ-600 אלף שקל בשנה.

בישיבת הוועד המנהל של רשות השידור, שנערכה ב-27 בנובמבר, הודיע המנכ"ל יוני בן-מנחם כי החליט להעלות את שכרו של רבינוביץ' ל-90% משכר המנכ"ל - כ-31.9 אלף שקל בחודש.

בן-מנחם ביקש מחברי הוועד לאשר את החלטתו, וזאת אושרה. ואולם, ל"גלובס" נודע כי ההחלטה סותרת את הוראתו המפורשת של ברק שטרוזברג, סגן בכיר לממונה על השכר באוצר, בעניין גובה שכרו של רבינוביץ'.

במכתב שנשלח למנהל כוח-האדם ברשות השידור, צבי צימרמן, ב-25 באוקטובר - כחודש לפני החלטת הוועד המנהל בעניין השכר - הזכיר שטרוזברג כי "רמת שכרו של יועץ מקצועי למנכ"ל, אשר ימונה לתפקיד לאחר 31 במארס 2009, לא תעלה על 21,097.25 שקל".

עוד כתב שטרוזברג כי יש לפעול בעניינו של עוזר המנכ"ל בהתאם למסמך של נציבות שירות המדינה מ-2009. חוזר זה מגדיר, בין היתר, מהם תנאי הסף לאיוש משרת עוזר/יועץ למנכ"ל משרד ממשלתי, המזכים ברמת שכר זו. "לפיכך", כותב שטרוזברג, "יש לפעול בעניינו של עוזר המנכ"ל בהתאם לחוזר ועל-פי תנאיו בלבד".

"בניגוד להמלצות"

כפי שנחשף באתר "גלובס" ב-2 בדצמבר, עיון בחוזר מעלה כי מינויו של רבינוביץ' לתפקיד נעשה בניגוד לתנאי הסף המוגדרים בו, שכן לרבינוביץ' אין תואר ראשון כמתחייב מתפקיד "עוזר בכיר למנכ"ל".

עוד כתוב בחוזר כי עובר במשרת אמון בלשכת המנכ"ל "איננו רשאי לעסוק בענייני כוח-אדם ובמינויים של עובדי מדינה, למעט מינויים של עובדים במשרות אמון בלשכת המנכ"ל".

ואולם, גם במקרה זה רבינוביץ' פועל לכאורה בניגוד להגדרות נציבות שירות המדינה, שכן מאז מינויו לתפקיד הוא מטפל בשורה ארוכה של נושאי כוח-אדם ואחראי על הקשר עם ועדי העובדים ברשות.

ממשרד האוצר נמסר בתגובה: "פנייתם של רשות השידור בנושא התקבלה ונמצאת בבדיקה של אגף הממונה על השכר במשרד האוצר". עוד נמסר כי "באשר לנושא המינוי ועמידה בתנאי הסף - מוסדותיה של רשות השידור אמונים על בחירת בעלי התפקידים וכשירותם".

מרשות השידור נמסר בתגובה: "איננו מתייחסים".