הבנקים על הכוונת: מונתה ועדה לבחינת התחרות בענף

הוועדה, שהוקמה בהתאם להמלצות טרכטנברג, וחברים בה נציגים מהאוצר ומהרשות להגבלים עסקיים, תגיש מסקנותיה עד 15 באפריל

בהתאם להמלצות ועדת טרכטנברג, הוקמה היום (ד') ועדת לבחינת התחרותיות במערכת הבנקאית. על הקמת הוועדה הודיעו שר האוצר, יובל שטייניץ, ונגיד בנק ישראל, פרופ' סטנלי פישר. בראש הצוות שנקרא רשמית "צוות עבודה בין-משרדי לבחינת הגברת התחרותיות בשוק הבנקאות", יעמוד המפקח על הבנקים דודו זקן. הצוות יכלול נציגים מבנק ישראל, מהאוצר, משרד המשפטים, המועצה הלאומית לכלכלה והרשות להגבלים עסקיים. הוא אמור להגיש המלצותיו לנגיד ולשר האוצר בתוך 120 יום מהקמתו, כלומר עד 15 באפריל. הצוות יבחן וימליץ על פעולות להגברת התחרותיות בענף הבנקאות, במגזרי משקי הבית והעסקים הקטנים. שמות חברי הצוות לא נחשפו רשמית כדי לאפשר להם עבודה ללא לחצים מצד בעלי עניין. מקורבים לתהליך אמרו היום כי "זה לא צוות שמסקנותיו כתובות מראש. תתבצע בדיקה רצינית של החסמים לתחרות במערכת הבנקאית".

על פי כתב המינוי, הצוות ימליץ על צעדים להגברת התחרותיות בין הבנקים ו"ייתן דעתו לאמצעים שונים לפישוט המוצר הבנקאי, להעצמת כוח המיקוח של הלקוחות ולשיפור ושכלול תחום שירות נתוני האשראי במגזר משקי הבית והעסקים הקטנים. זאת, תוך שמירה על חוסנה של המערכת הבנקאית בישראל, לטובת המפקידים והמשק בכללותו".

הקמת הצוות באה בהמשך להמלצות טרכטנברג, שבחנו הגורמים המשפיעים על יוקר המחיה בישראל לרבות בענף הבנקאות. הוועדה העלתה חשש שהריכוזיות בענף תפגע בתחרותיות, וטענה כי "יש אינדיקציות לכך שהבנקים גובים ממשקי הבית מחיר הגבוה מהמחיר התחרותי במקטעי פעילות שונים". מקורבים לוועדה הדליפו שהסכום העודף אותו גובים הבנקים ממשקי הבית הוא 8 מיליארד שקל, אך לא פירטו כיצד הגיעו לכך. בוועדה הסבירו כי הסיבה היא גורמים רבים כמו מורכבות המוצר הבנקאי, הקושי באיסוף מידע השוואתי על ידי הלקוחות והמידע הא-סימטרי בין הבנקים באשר להיסטוריית האשראי של הלקוח, עלולים להביא לתחרות נמוכה בין הבנקים. הכנסות הבנקים מהמגזר הקמעונאי: משקי בית, בנקאות פרטית ועסקים קטנים, הסתכמו ב-2010 ב-23.5 מיליארד שקל ובשלושת הרבעונים הראשונים של 2011 ב-19 מיליארד שקל. אפשר להניח כי ההכנסות ב-2011 יגיעו ל-25 מיליארד שקל. שני הבנקים הגדולים, לאומי והפועלים, מחזיקים בנתח שוק של 58% מהמגזר הקמעונאי. סדרת תחקירים שפורסמה ב"גלובס" לפני כחודש וחצי הראתה כי כמעט 4 מיליארד שקל, 18% מהכנסות הבנקים מהמגזר הקמעונאי, נולדו מגביית יתר במרווח הפיננסי. עוד נמצא כי בכל הבנקים, משקי הבית חסרי יכולת המיקוח מקבלים את הריביות הנמוכות ביותר בפיקדונות אך משלמים את הריביות הגבוהות ביותר על האשראי.

הכנסות הבנקים מהמגזר הקמעונאי
 הכנסות הבנקים מהמגזר הקמעונאי

צרו איתנו קשר *5988