שתי הצעות חוק חדשות: בלי ערבים ומתנחלים בביהמ"ש העליון

ח"כ אחמד טיבי מציע כי מתנחלים שגרים ביהודה ושומרון לא יוכלו להיבחר לעליון, ואילו ח"כ מיכאל בן-ארי מציע כי רק מי ששירת בצה"ל או בשירות לאומי יוכל להיבחר

שתי הצעות חוק נוספות המגבילות את בחירתם של שופטים לבית המשפט העליון יונחו על שולחן הכנסת, והדיון בהן יחל בשבועות הקרובים: האחת מציעה כי מתנחלים המתגוררים בשטחי יהודה ושומרון לא יוכלו להיבחר לעליון; והאחרת קובעת כי רק מי ששירת בצה"ל או בשירות לאומי יוכל להיבחר לעליון - ופירוש הדבר כי אזרחים ערבים לא יוכלו להיבחר.

הצעות חוק אלה יונחו בעקבות החלטת נשיאות הכנסת היום (ב') לאשר את תחילת הליכי החקיקה בעניינן.

על-פי הצעת החוק האחת, שיזם ח"כ אחמד טיבי, "לא ימונה שופט בבית המשפט העליון אם אינו מתגורר בתחומי מדינת ישראל, או שהוא מתגורר במקום שמהווה הפרה של החוק הבינלאומי".

על-פי ההצעה האחרת, שיזם ח"כ מיכאל בן-ארי, "לא יתמנה לשופט בית משפט העליון אלא מי ששירת בצה"ל או התנדב לשירות לאומי". הצעה זו מוסיפה וקובעת כי "שופט שכבר התמנה לבית המשפט העליון ולא שירת בצה"ל או התנדב בשירות לאומי, לא ימונה לנשיא בית המשפט או לתפקיד המשנה לנשיא בטרם ישלים שירות צבאי או יתנדב בשירות לאומי".

יצוין כי הצעתו של ח"כ טיבי מכוונת כנגד מועמדותו של שופט בית המשפט המחוזי נעם סולברג לבית המשפט העליון. סולברג, שבו תומכים שר המשפטים יעקב נאמן וכמה מחברי הוועדה לבחירת שופטים, הוא תושב ההתנחלות אפרת.

לעומת זאת, הצעתו של ח"כ בן-ארי מכוונת נגד קידום שופטים ערבים מבית המשפט המחוזי לערכאה השיפוטית הבכירה, ובנוסף אמורה להגביל את כהונתו של שופט בית המשפט העליון, סלים ג'ובראן, מלהתמנות למשנה לנשיא בהמשך כהונתו בעליון.

ההחלטה בנשיאות הכנסת לאשר את שתי ההצעות התקבלה כמעט פה-אחד. לדברי יו"ר הכנסת, ח"כ ראובן ריבלין, "יש להניח חוקים אלה על שולחן הכנסת ולפסול אותם בהצבעה. אני מביע את סלידתי מהצעות אלה, בגלל היותן מגבילות את אזרחי ישראל מלהיות חלק מההוויה הישראלית. הגבלת אזרח ישראלי מלשמש במשרה שיפוטית משום שהוא מתיישב במקום מסוים, או משום שלא שירת בצה"ל, בין אם הוא ערבי, חרדי או בעל מוגבלות - היא פגיעה בשוויון הדמוקרטי".

היועץ המשפטי לכנסת, עו"ד איל ינון, הגיש לנשיאת הכנסת חוות-דעת ולפיה קשה לסווג את הצעות החוק האמורות כגזעניות במהותן, ולפיכך אין עילה ממשית לפסול את הצעות החוק מלכתחילה.

לדבריו, ההצעות אינן מבקשות להגביל מינוי שופטים לבית המשפט העליון בשל עילות הנוגעות לצבע, השתייכות לגזע או מוצא לאומי-אתני. עם זאת הדגיש עו"ד ינון בחוות-דעתו כי ההצעות נוגדות עקרונות יסוד, שכן הן מבקשות להפלות קבוצות אוכלוסיה מסוימות ולמנוע מהן את האפשרות לכהן בבית המשפט העליון.

צרו איתנו קשר *5988