יוניליוור מפטרת עשרות עובדים במפעלי ורד הגליל ותלמה

יוניליוור: לכל העובדים המפוטרים הוצע לפרוש בפרישה מוקדמת בתנאים מועדפים

חברת יוניליוור מפטרת פחות מ-50 עובדים בצפון הארץ. כל המפוטרים הם עובדי ייצור במפעלי תלמה וורד הגליל בצפון. לכולם הוצע לפרוש בפרישה מוקדמת בתנאים מועדפים.

מחברת יוניליוור נמסר כי "החברה בוחנת כל העת תהליכי התייעלות פנימיים. כחלק מבחינה זו מצמצת החברה את מצבת העובדים בכמה עשרות עובדים מתוך כלל 2,500 עובדי החברה".

עוד מוסרת יוניליוור כי חלק מהתהליך יתבצע מול עובדים הקרובים לגיל פרישה, להם מציעה החברה תוןכנית פרישה מרצון בתנאים מועדפים. בנוסף יכלול התהליך איחוד תפעולי של מטה החברה.

"אנו מאמינים כי תהליכים אלה הינם אמצעי נוסף לשמירה על חוסנה של החברה ועתידה", נמסר מיוניליוור.