האוצר בוחן הרחבת הקצבאות החודשיות לגמלאים

אגף שוק ההון שוקל יצירת שוק אנונות, הניתנות להורשה ומגובות ברכישת ביטוח לחיים ארוכים

אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוצר מעוניין להרחיב את היצע שירותי הגיל השלישי בשוק הפנסיוני המקומי. במסגרת זו, בוחנים באגף, בראשות פרופ' עודד שריג, איך לספק מגוון רחב מהקיים כיום לקבלת קצבה חודשית עם היציאה לגמלאות, בין היתר באמצעות יצירת שוק של אנונות המגובות בכיסוי ביטוחי לחיים ארוכים כפנסיונר - כך נודע ל"גלובס".

עד השנים האחרונות, מרבית החוסכים בקופות הגמל ובחברות הביטוח קיבלו, בדרך כלל, סכום חד-פעמי עם פרישתם לגמלאות, ונאלצו לדאוג לעצמם (העמיתים בקרנות הפנסיה ועובדי המדינה קיבלו קצבה חודשית).

בשנים האחרונות השתנו הטעמים של הפורשים לגמלאות, והאטרקטיביות של קבלת קצבה עלתה; ב-2008 הרגולטור אף שינה את הכללים לעתיד, וקבע במסגרת תיקון 3 לחוק קופות הגמל, כי כל החיסכון לפנסיה יהיה בעבור קבלת קצבה חודשית, עם היציאה לגמלאות, תוך שכל הציבור יחויב בלקיחת קצבה מינימלית בגובה של כ-4,000 שקל לחודש.

ואולם עם המעבר הגורף לחיסכון קצבתי, התעוררה בעיה שנוגעת, בין היתר, לכך שרוב הציבור יזכה לקצבה חודשית קבועה לכל ימי חייו מקרן הפנסיה או חברת הביטוח, מבלי שסכום הכסף שצבר "שייך" לו.

כך, החיסון הפנסיוני מאבד, בין היתר, רכיב משמעותי מבחינת הציבור: רכיב ההורשה. זאת, בנוסף לכך שבתי ההשקעות מוצאים עצמם בנחיתות ביחס לקבוצות הביטוח, ששולטות גם בשוק הפנסיה, בכל הקשור לעולם השירותים והקצבאות בגיל פרישה.

שוק מפותח

בעקבות כך, באוצר בוחנים את הדרך ליצור שוק קצבאות מפותח ומגוון, שיכלול - בין היתר, ובעיקר - היצע של אנונות, שיגובו בביטוח לזנב הסטטיסטי למקרה שהגמלאי יחיה מעבר לתקופת האנונה. זאת, כעסקה פיננסית, שבמסגרתה הכסף הצבור יהיה שייך בסוף היום למוטבים, גם אם הם אינם שארים של המנוח (כלומר שאינם בני הזוג או ילדים צעירים). באוצר מעוניינים לפתח מוצרים שכאלו, שיתנו מענה גם תחת דרישות הקצבה המינימלית של תיקון 3, כאמור.

נציין כי כיום, קיימים בשוק הפיננסי כמה-וכמה שירותים, שאפשר לקנות בסכום החיסכון ההוני שמקבלים בפרישה: להגדיר תקופה מוגדרת מראש ולקבל בכל חודש סכום קבוע (אנונה) - מדובר באפיק מוכר מאוד בחו"ל, שעדיין לא תפס נתח מרכזי בישראל; למשוך את הריבית בלבד; או לנעול את הכסף ולקבל קצבה. כאמור, באוצר בוחנים כיצד להרחיב את המצאי האמור גם לרכיב הקצבתי (הלא הוני חד-פעמי).

צרו איתנו קשר *5988