התחייבויות הקרנות הוותיקות שבהסדר גדלו - לא ברור מי יממן

ועדת העבודה והרווחה אישרה היום את תיקון התקנון האחיד של קרנות הפנסיה הוותיקות, שלפיו גיל הפרישה לנשים יועלה ל-64 רק החל בינואר 2017

הכנסת מכריחה את קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר - "עמיתים", לשנות את התקנון האחיד, כך שהחל בשנה הנוכחית, גיל הפרישה לנשים יוותר על 62 ולא יועלה ל-64. ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, בראשות ח"כ חיים כץ, אישרה היום (ד') את תיקון התקנון האחיד של קרנות הפנסיה הוותיקות, שלפיו גיל הפרישה לנשים יועלה ל-64 רק החל בינואר 2017.

בהודעת הוועדה מהיום צוטט יואב בן אור, מנכ"ל עמיתים, כאומר כי "התיקון הזה עולה הרבה כסף: 1.7 מיליארד שקל. אם המדינה לא תתקצב, העמיתים יאלצו לשלם. כשמגדילים התחייבויות, יש לפעול במקביל להגדלת המקורות, וזה מה שאנחנו מצפים שיקרה בשינויי חקיקה".

ואולם בה בעת שהאוצר אינו מתקצב את השינוי, לפי שעה, כץ והכנסת קבעו כי בשלב זה השינוי לא ימומן באמצעות הפחתת זכויות, כך שהתחייבויות הקרנות יגדלו, ללא שיש כיסוי כספי לכך.

העלות הכוללת של שינוי גיל הפרישה לנשים בתקנון אמורה להתבטא בהפחתה של כ-0.65% מזכויות כל העמיתים בקרנות הפנסיה הוותיקות ומקבלי הקצבאות בקרנות הוותיקות. לפי שעה, כאמור, לא תתבצע הפחתה שכזו, כך שהצעד שנקטה הכנסת - ושנעשה בניגוד לעמדת האוצר ובנק ישראל - יביא להגדלת הגירעון בקרנות, ועלול לזרז הפחתת זכויות לכל עמיתי הקרנות בעתיד, וזאת בכפוף לסעיף 64 בתקנון האחיד של הקרנות הוותיקות שבהסדר, המסדיר את נושא "הפעלת מנגנון איזון אקטוארי".

בהקשר זה אמר כץ כי "נמשיך לפעול יחד עם כל הגורמים, על מנת לנסות ולשפר את מצב הגמלאים, כך שבעתיד לא יצטרכו להפעיל את סעיף 64 ולפגוע בקצבאות הגמלאים".

נציין כי ב-2003, עת הועבר ניהול הקרנות למנהל מיוחד, התחייבה המדינה על הזרמת סכום של כ-80 מיליארד שקל לכיסוי גירעונות הקרנות, ועד כה הועברו מיליארדים רבים מסכום זה, כשהעברות הכספים תמשכנה עוד שנים ארוכות.

צרו איתנו קשר *5988