החלה הסדרת בעלות המושבניקים והקיבוצניקים בקרקע

שר הבינוי והשיכון אריאל אטיאס: ‏"אנחנו משחררים היום חסם משמעותי בהסדרת הקרקעות החקלאיות במושבים ובקיבוצים, בהיקף 3 מיליון דונם"

‏"אנחנו משחררים היום חסם משמעותי בהסדרת הקרקעות החקלאיות במושבים ובקיבוצים, בהיקף 3 מיליון דונם", כך אמר היום שר הבינוי והשיכון אריאל אטיאס בישיבת הנהלה מיוחדת של מינהל מקרקעי ישראל לקראת יישום החלטות 979 ו-1101 של המינהל, המאפשרות לחקלאים להסדיר את זכויות הבעלות שלהם על דירותיהם ולהסדיר את השימושים שאינם פעילות חקלאית.

‏כזכור, ביוני האחרון אישר בג"ץ את החלטות 979 ו-1101, של מועצת מקרקעי ישראל מ-2007, המאפשרות זכויות אישיות לחקלאים בקרקע במושבים ובקיבוצים, תוך קביעה שבמרבית חלקיהן של ההחלטות לא חרגה מועצת מקרקעי ישראל ממתחם הסבירות.

‏החלטה 979 מאפשרת לחקלאים במושבים ובקיבוצים להוון את חלקת המגורים שלהם תמורת 3.75% מערך הקרקע במידה שירצו לעגן את הרישום, ותמורת 33% משווי הקרקע במידה שירצו למוכרן לאחרים. ההחלטה מעניקה לחקלאים זכויות בנייה של 375 מ"ר ומאפשרת להם לפצל את הנחלה ולבנות בחלקת המגורים מספר יחידות דיור. החלטה 1101 קבעה שניתן יהיה להקים מבנה לתעסוקה בשטח 500 מ"ר, ולראשונה גם להשכירו לאחרים, אך בג"ץ קבע שאלמנט זה חרג מתחום הסבירות ולכן הדבר לא יתאפשר.

‏המינהל מקיים תוכנית להתנעה ולמימוש החלטה 979 ויחל בקידום חתימה על חוזים פרטניים מול בעלי נחלות במושבים ובקיבוצים, שתאפשר את עיגון זכויותיהם הקנייניות בחלקת המגורים.

‏מנהל המינהל, בנצי ליברמן, אמר היום שמדובר בהסדר חשוב ובעל משמעות קניינית מרחיקת לכת עבור בעלי הזכויות בנחלות ביישובים חקלאיים. לדבריו יוקצה כוח אדם מיוחד לחתימה על חוזים פרטניים מול בעלי הנחלות לצורך עיגון זכויותיהם הקנייניות.

‏לדברי אטיאס, בכוחו של יישום החלטה 979, לשחרר ביורוקרטיה ולהגדיל את היצע הקרקעות למגורים. "החקלאים יוכלו למכור או להשכיר את בתיהם ולהוסיף יחידות דיור לחלקת המגורים", אמר אטיאס, "במקביל יגביר המינהל את השמירה על הקרקע והאכיפה כנגד שימושים חורגים בקרקע חקלאית".

‏לפי נתוני המינהל, בישראל קיימים היום כ-700 ישובים חקלאיים, מתוכם כ-410 מושבים וכ-274 קיבוצים. מספר בעלי הנחלות במושבים הוא כ-33 אלף ומספר בתי האב בקיבוצים הוא 32 אלף.

‏הקיבוצים שיצטרפו להסדר של החלטה 979 יוכלו לבצע שיוך דירות לחבריהם בהתאם לתנאי ההחלטה ולקבל את התנאים שמקנה ההחלטה בעיגון זכויות של חברי הקיבוץ בקרקע. המינהל יחתום על חוזה חכירה למגורים ישירות מול חבר הקיבוץ הזכאי.

"הבשורה טובה מאוד למושבניקים"

לדברי רו"ח דורון שטיין, שותף ומנהל מגזר התיישבות בפירמת רואי החשבון BDO, "הבשורה מהיום טובה מאוד למושבניקים משום שהיא משלשת את מספר היחידות הפעילות בנחלה א'. מאחר שיש 33 אלף בתי אב במושבים, פירושו של דבר שיישום החלטה 979 יאפשר תוספת של 66 אלף יחידות דיור".

התועלת הכלכלית באה לידי ביטוי בכך שעלות רכישת הזכות הזו היא בסה"כ 3.75% מהשווי הריאלי של הקרקע (סכום שהינו זניח), אך מאידך יידרש המושבניק לשלם למינהל סכום של 33% מערך הקרקע, לכשימכור את אחת הדירות לגורם חיצוני. מי שצופה עליית ערך משמעותית בערך קרקע זו בעתיד יבחר בחלופה השנייה שמציע המינהל, שהיא תשלום מיידי של 33% מהשווי של זכויות אלה כבר היום. תיווצר לכאורה בעיה לממן דמי חכירה אלה. הפתרון לכך עשוי לבוא בצורה של משכנתא מבנק, אשר באמצעותה יממן המושבניק הן את דמי החכירה בשיעור 33% כאמור והן את עלות הבנייה של 2 יחידות דיור נוספות".

צרו איתנו קשר *5988