S&P מעלות חתכה את דירוג המשביר לצרכן ל-"BBB"

ב-S&P מעלות מעריכים כי המשביר תסיים את 2011 עם הפסד נקי העולה על 15 מ' ש', לעומת רווח של 21 מ' ש' ב-2010 ■ עוד עדכנה הסוכנות את תחזית הדירוג משלילית ליציבה

סוכנות הדירוג S&P מעלות הורידה היום (ג') את דירוגה של חברת המשביר לצרכן מ-"+BBB" ל-"BBB", ועדכנה את תחזית הדירוג משלילית ליציבה.

ב-S&P מעריכים כי המשביר לצרכן תסיים את שנת 2011 עם הפסד נקי העולה על 15 מיליון שקל, לעומת רווח של 21 מיליון שקל ב-2010. זאת, בעיקר כתוצאה מהפסדים תפעוליים בתחום ציוד משרדי ובתחום התיירות. כמו כן, מעריכים ב-S&P כי פעילות המזון תחליש את הרווחיות בשנים הקרובות כך שתיוותר נמוכה יחסית בהשוואה לחברות אחרות דומות בארץ ובאירופה.

"הקבוצה עומדת בפני מספר אתגרים", ציינו ב-S&P. "פעילות בתחומים החשופים לרמת תחרות מוגברת, עונתיות, חשיפה גבוהה לשינויים מקרו-כלכליים, השפעותיהם השליליות של תחום הציוד המשרדי ותחום התיירות, וזאת בנוסף לתוכניותיה להיכנס לשוק קמעונאות המזון".

"תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי לא תחול החמרה נוספת בפרופיל הפיננסי של הקבוצה ביחס לתחזיותינו וכי הקבוצה צפויה לשמר את היחסים הפיננסים התואמים לדירוג בטווח הקרוב".

תגובת המשביר

"יצוין, כי הדירוג הנוכחי הינו דירוג למנפיק", מציינים במשביר לצרכן, "ולא דירוג לסדרה ספציפית של איגרות חוב, כך שהדירוג הנוכחי פותח פתח גם לדירוגן של הסדרות האחרות של הקבוצה. הדירוג הנוכחי, הכולל גם העלאת התחזית ל"יציבה", מחזיר למעשה את הדירוג המקורי שבו דורגו האג"חים של המשביר בעת הנפקתן הראשונה ב-2007".

"המשביר אינה רואה עין בעין את מתודולוגיית הדירוג של מעלות, אך מכבדת אותה, ולראיה - הסדרה האחרונה של איגרות החוב, שהונפקה אשתקד, הונפקה ללא דירוג. ברצוננו להדגיש עוד, כי מעלות מציינת לחיוב גם את המיצוב העסקי הגבוה של הקבוצה ואת פלטפורמת המוצרים והשירותים הרחבה שהקבוצה מציעה, נושא התואם את האסטרטגיה שמיישמת הקבוצה מזה מספר שנים. בדירוג ישנה גם התייחסות לאפשרות הגיוס הקיימת הודות לכך, שסך של כ-160 מיליון שקל, המהווים כ-70% מסעיף הלקוחות של הקבוצה הינו כנגד כרטיסי אשראי".

צרו איתנו קשר *5988