פרשת אלשיך: מלחמת תלונות בין הנהלת בתי המשפט ולשכת עו"ד

עו"ד ברק לייזר מהנהלת בתי המשפט מאיים להגיש תלונה משמעתית נגד יו"ר ועד מחוז ת"א בלשכה, עו"ד אפרים נוה, שהתלונן נגד אלשיך בעניין הפרוטוקול המשופץ

מלחמת התלונות בין הנהלת בתי המשפט ללשכת עורכי הדין נמשכת: היועץ המשפטי של הנהלת בתי המשפט, עו"ד ברק לייזר, מאיים להגיש תלונה משמעתית נגד יו"ר ועד מחוז תל-אביב בלשכת עורכי הדין, עו"ד אפרים נוה, שהתלונן בשבוע שעבר לנציב התלונות על שופטים נגד שופטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב ורדה אלשיך בפרשת הפרוטוקול המשופץ לכאורה.

בנוסף שוקלת הנהלת בתי המשפט לפנות בתלונה מחודשת נגד עו"ד רפאל ארגז, הפעם לוועדת האתיקה הארצית בלשכה. ועדת האתיקה בראשות נוה גנזה את תלונתה של אלשיך נגד ארגז.

צעדה החריף של הנהלת בתי המשפט מסמן שלב חדש ביחסים המידרדרים בין לשכת עורכי הדין להנהלת בתי המשפט, ומעורר תגובות נזעמות מצד גורמים בכירים בלשכה. מדובר בפעם הראשונה שהנהלת בתי המשפט מאיימת להגיש תלונה משמעתית נגד בעל תפקיד בלשכה בעקבות קבלת החלטה על-ידו במסגרת הליכים משמעתיים אחרים.

בשבוע שעבר נחשף ב"גלובס" כי הלשכה פנתה להנהלת בתי המשפט בבקשה להסביר את עשרות ההבדלים שהתגלו בין פרוטוקול הדיון המקורי שהתקיים באולמה של אלשיך בספטמבר 2011, ושבו השתתף עו"ד ארגז, לבין הפרוטוקול ה"משופץ" שצורף לתלונתה של אלשיך נגדו, ושהועבר לוועדת האתיקה.

ביום רביעי האחרון החליטה ועדת האתיקה המחוזית לגנוז את התלונה, ובמקביל פנתה לנציב תלונות הציבור על שופטים, אליעזר גולדברג, לנשיאת בית המשפט העליון דורית ביניש ולשר המשפטים יעקב נאמן, בבקשה שישקלו נקיטת צעדים משמעתיים נגד אלשיך.

במכתבו של לייזר, היועץ המשפטי של הנהלת בתי המשפט, ליו"ר ועדת האתיקה הארצית בלשכה, עו"ד דרור ארד-אילון, קובל לייזר על שלא קיבל הודעה מנומקת בדבר גניזת התלונה נגד ארגז. "לבד מכך שלא נשלחה אלינו הודעה במישרין - כמתחייב מתוקף מעמדנו כמתלונן, הרי שאף הטעמים שעמדו ביסוד ההחלטה לגנוז את התלונה לא הובאו לידיעתנו, בהחלטה מנומקת של ועדת האתיקה המחוזית, וזאת על מנת שנוכל לבחון את צעדינו בהתאם".

לייזר ממשיך להצדיק את התלונה המקורית נגד עו"ד ארגז. "תלונתנו נגד ארגז הוגשה בשל כך שהלה הגיש בקשה להתמנות כמנהל מיוחד בתיק פשיטת-רגל, מינוי שהיה מכניס לכיסו סכומים בלתי מבוטלים, כשהוא נגוע לכאורה בניגוד עניינים חמור. כפי שפורט בתלונה, מדובר על פניו בטענות כבדות-משקל".

מכאן עוברת הנהלת בתי המשפט לבקר בחריפות חסרת תקדים את האופן שבו התבררה התלונה בוועדת האתיקה המחוזית, ומתרעם על כך שוועדת האתיקה לא המתינה לקבלת תגובתה לטענותיו של עו"ד ארגז בדבר שני הפרוטוקולים. "בכל הכבוד, נראה כי טיפול ועד המחוז בנושא, ובכלל זה ההחלטה לגנוז התלונה, מונע משיקולים אחרים, זרים ופוליטיים, שכל מטרתם לשמש ככלי לניגוח במערכת בתי המשפט ובשופטים".

הנהלת בתי המשפט מודיעה כי היא שוקלת להגיש את התלונה מחדש, הפעם לוועדת האתיקה הארצית שבראשות ארד-אילון, וכי לשם כך היא דורשת לקבל את ההחלטה המנומקת על גניזת התלונה. ואולם עו"ד לייזר אינו עוצר כאן, אלא משתלח בחריפות בהתנהלותו של עו"ד נוה, יו"ר ועד מחוז תל-אביב ויו"ר ועדת האתיקה המחוזית שטיפלה בתלונתה של אלשיך.

"נוצר בעניין זה חשש ממשי, ולפיו ועדת האתיקה המחוזית מצויה בניגוד עניינים שאינו מאפשר לה לטפל בתלונה, וזאת נוכח העובדה שהעומד בראשה - מר נוה - משמש גם כיו"ר הועד המחוזי, והינו גורם פוליטי שחרט על דגלו את המאבק במערכת בתי המשפט ובשופטים עצמם בכל מחיר", כותב לייזר. "התנהלות הנוגעים בדבר מטעם ועד המחוז מאז הגשת התלונה וניהול ההליך באמצעי התקשורת מקפלים היבטים שונים של זילות הנמענים ותפקידם, זילות בית המשפט ושימוש בלתי ראוי בתפקידה של ועדת האתיקה. אנו שוקלים הגשת תלונה גם כנגד מר נוה נוכח התנהגותו".

עו"ד נוה מסר בתגובה ל"גלובס" כי "ועדת האתיקה המחוזית פעלה בהתאם לסמכותה, ולאחר קבלת עמדות כל הצדדים החליטה פה אחד לגנוז את תלונת הנהלת בתי המשפט נגד עו"ד ארגז. גם החלטת ועד המחוז לפנות לכבוד נציב תלונות הציבור על שופטים, בתלונה בעניינה של כבוד השופטת אלשיך, נעשתה על-פי דין. נסיונה של הנהלת בתי המשפט להלך אימים על הלשכה ומוסדותיה, על שפעלו בהתאם לסמכותם החוקית, אינו ראוי, ויש בו כדי להחמיר את הפגיעה הנמשכת באמון הציבור במערכת השפיטה".

"התנהלות חמורה"

בתוך כך, חברים בוועד המרכזי של לשכת עורכי הדין פנו היום לראש הלשכה, עו"ד דורון ברזילי, בתביעה לדון בישיבה הקרובה במכתב התלונה של הנהלת בתי המשפט נגד עו"ד נוה. מדובר גם בעורכי דין שאינם מסיעתו של נוה.

"התנהלותו של היועץ המשפטי להנהלת בתי המשפט היא חמורה", אמרה ל"גלובס" עו"ד חוה מרצקי, חברת הוועד המרכזי מטעם סיעתו של יורי גיא-רון, "יש בה איום מרומז על אורגן נבחר בלשכה - מי שנבחר לשמש יו"ר ועדת האתיקה, ומי שנבחר על-ידי ציבור עורכי הדין לשמש יו"ר ועד המחוז - בגין פעילותו כנבחר ציבור. זכותו ואף חובתו של עו"ד נוה להתלונן על התנהגות של שופט החורגת לכאורה מהדין, על-פי ראיות שהוצגו לו. ללא קשר לדעותיו הפוליטיות של עו"ד נוה, בנסיבות העניין הוא היה חייב להגיש תלונה על-פי המידע שנמסר לו".

עו"ד דוד אור-חן ומטאנס שאער, חברי הוועד המרכזי, כתבו לברזילי כי "אנו רואים בחומרה רבה את מכתבו של עו"ד לייזר, הכולל סוג של איומים הן על נציב תלונות הציבור על שופטים והן על ועדת האתיקה, בניסיון לרפות את ידיהם מביצוע חובתם. הניסיון לייחס ליו"ר ועד מחוז תל-אביב כאילו חרטו על דגלם מאבק בשופטים הינם דברי בלע ולשון הרע".