מדד אמון הצרכנים של "גלובס" עלה בינואר ב-5.3 נקודות

הממצא המשמעותי: בלימה בשחיקה של ביטחון הצרכנים לגבי מצבם הכלכלי האישי בעוד חצי שנה ■ להורדת חוברת המדד

מדד אמון הצרכנים של גלובס, בשיתוף PwC Israel, עלה בינואר 2012 ב-5.3 נקודות ל-82.4 נקודות (1996 = 100 נקודות). כך שלאחר מספר חודשים בהם גברה הפסימיות של הישראלים מתקן המדד כלפי מעלה על רקע הרגיעה בשוקי ההון בעולם ובישראל, והירידה במפלס החששות מפני מיתון עולמי חריף בחודשים הקרובים.

להורדת חוברת המדד

מדד האמון מתבסס על שלושה רכיבים שמיוצגים באמצעות שלוש שאלות:

1. מה לדעתך מצב המשק?

2. מה לדעתך יהיה מצב המשק בעוד חצי שנה?

3. מה לדעתך יהיה מצבך הכלכלי האישי בעוד חצי שנה?

לשם ניתוח הנתונים, אנו מחשבים לגבי כל שאלה את "המאזן נטו של הערכה חיובית". כלומר, משיבים שענו שהמצב טוב/יהיה טוב בעוד חצי שנה, פחות המשיבים שענו שהמצב רע/יהיה רע יותר בעוד חצי שנה.

המאזן נטו של השאלה הראשונה (לגבי מצב המשק בהווה) עלה בינואר ב-1.4 נקודות אחוז (נ"א) לרמה של מינוס 26 נקודות: 18.4% מהמשיבים היו אופטימיים, ואילו 44.4% היו פסימיים. נציין כי בדצמבר ירד המאזן נטו של הרכיב ב-4.4 נ"א לאחר שירד ב-3.9 נ"א בנובמבר.

אבל הממצא המשמעותי ביותר של מדד ינואר מגיע מהשאלה השלישית. החודש נבלמה השחיקה של ביטחון הצרכנים לגבי מצבם הכלכלי האישי בעוד חצי שנה. הנתון השוטף הגיע בינואר ל-8.4 נ"א, לעומת 2.4 נ"א בסוף דצמבר, ו-6.8 נ"א בסוף נובמבר. גם פה ניתן לדבר על הרגיעה בשוק ההון כמקור אפשרי להתאוששות, לצד הורדות הריבית במשק והתמתנות האינפלציה.

בחודשים קודמים הושפע רכיב זה מהמחאה החברתית שפרצה בקיץ, ומיד אחרי כן מהציפיות לגבי יישום דו"ח ועדת טרכטנברג. אלא שהחודש, כך נראה, הערכות המשיבים שוב מושפעות בעיקר מגורמים ומשתנים אשר עיצבו את ציפיותיהם קודם למחאה.

תיבה פיננסית

בחודש שעבר התחלנו לבדוק את עמדת הציבור לגבי השקעותיו הפיננסיות. המשתתפים בסקר החודשי - אשר מבוסס על מדגם מייצג - נשאלים אם בששת החודשים הקרובים בכוונתם להגדיל, להקטין או להשאיר ללא שינוי את תיק ני"ע שלהם. הכוונה היא להשקעה שלהם במניות ובאגרות חוב (כולל מק"מ).

16% מהמשיבים לסקר ינואר ניהלו תיק ני"ע. מתוכם 16% צפויים להגדיל את החשיפה לשוקי ההון, ו-12% לעשות בדיוק ההיפך. בחודש שעבר עמדו השיעורים על 5%, ו-8%, בהתאמה. כמו כן 45% אמרו כי לא יעשו כל שינוי, ירידה משמעותית לעומת 61% שהצהירו כך בדצמבר. נתח לא קטן של 26% מהמשיבים לא ידע או סירב להשיב.