אושר: עוסק ייתן ללקוח חשבונית מס רק לאחר קבלת תמורה

כתוצאה מכך לא יחויב העוסק במס לפני שקיבל את התשלום עבור השירות או המוצר שסיפק ■ הצעת החוק בנושא אושרה לקריאה שנייה ושלישית

ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום (ג'), לקריאה שנייה ושלישית, שורה של תיקונים לחוק מס ערך מוסף, במטרה להקל על עוסקים קטנים ונותני שירותים, ומנגד להחמיר עם עוסקים המעלימים עסקאות: לפי הצעת החוק, עוסק ייתן ללקוח חשבונית מס רק לאחר קבלת תמורה, וכתוצאה מכך לא יחויב במס, לפני שקיבל את התשלום עבור השירות או המוצר שסיפק.

התיקון נועד לתת מענה למצב שהיה קיים עד כה, לפיו ניתן היה לבקש מנותן שירותים להוציא חשבונית עבור המע"מ אפילו 3 חודשים לפני מועד התשלום. המשמעות המעשית הייתה שנותן השירות או מוכר המוצר מימן את תשלום המע"מ עבור מזמין השירות או המוצר.

הוועדה אישרה כי המועד להוצאת חשבונית מס יהיה תוך 14 יום ממועד החיוב במס, בין אם מועד החיוב הוא על בסיס מזומן ובין אם על בסיס מצטבר.

כמו כן, נקבע כי קונה לא ידרוש חשבונית מס קודם לתשלום התמורה או חלקה, אם המועד לחיוב במס בשל העסקה הוא על בסיס מזומן (עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל).

מרגע אישור החוק, לקוחות לא יוכלו להפעיל לחצים על העוסקים, שיפיקו להם חשבונית מס בטרם מתן התמורה, ולפיכך לא יחויבו במע"מ מבעוד מועד.

קנס מוגבל

עוד בין התיקונים: מועד החיוב במס בשל עסקאות שירות שמחירן הושפע מיחסים מיוחדים, או שלא נקבע להן מחיר, או שהתמורה כולה או חלקה אינה בכסף, יהיה תמיד על בסיס מצטבר (עם מתן השירות).

בחוק החדש יעוגן גם הסדר, לפיו ניתן יהיה לנכות תשומות עד 5 שנים, ובמקרה של ערעור על קנס מרשות המסים, יידחה התשלום עד לתום הבירור בעניין. זאת בניגוד למצב הנהוג עד היום, שהעוסק קודם כל משלם, ואחר-כך העניין עובר לבירור.

כמו כן, במטרה להילחם בהעלמת עסקאות, נקבע בחוק כי מי שהעלים עסקאות יקבל קנס. ואולם, גם בסעיף זה יש התחשבות מסוימת בעוסק, כאשר נקבע כי הקנס לא יוביל בהכרח לכך שלא יוכרו ולא ינוכו כל התשומות שיגיש. נקבע כי הקנס יעמוד על סך של 1% מהמחזור, ואי-ההכרה או אי-הניכוי יהיה בערך של עד 30% מהתשומות.

בעניין הקנסות הוכנס תיקון נוסף לחוק, שימנע אפשרות של מאסר בפועל במקרה של עבירות מסוימות בנושא המס, בהן עבירות בגין הכנסה או הוצאה של מוצרים לארץ מחו"ל בניגוד להוראות. במקרים כאלה העבירות יהפכו לעבירות מינהליות.

הצעת החוק שאושרה תלווה בתיקון בתקנות, הקובעות כי עוסק שמחזור עסקאותיו השנתי אינו עולה על 1.5 מיליון שקל בשנה, יחויב בהגשת דוח דו-חודשי בלבד, ולא בדוח חודשי כפי שהיה עד היום. עד היום חויב בדוח חודשי כל עוסק ממחזור שנתי של 835 אלף שקל ומעלה.

צרו איתנו קשר *5988