מידרוג חותכת את אג"ח אמפל; "שיעור השיקום יהיה נמוך"

הורדת הדירוג ב-3 דרגות באה על רקע הערכות מידרוג לשיעור שיקום (recovery) נמוך יותר של החוב עבור מחזיקי אגרות החוב בהשוואה לדירוג הקודם

כלכלני חברת דירוגי האשראי מידרוג החליטו לחתוך את דירוג אגרות החוב (סדרות א', ב' ו-ג'), שהנפיקה אמפל אמריקן של יוסי מימן ב-3 דרגות, מ-B3 ל-Caa3 , תוך הותרת הדירוג באופק שלילי.

הורדת הדירוג באה על רקע הערכות מידרוג לשיעור שיקום (recovery) נמוך יותר של החוב עבור מחזיקי אגרות החוב בהשוואה לדירוג הקודם. מאז מועד המעקב הקודם, בדצמבר 2011, הופסקה הזרמת הגז פעמיים נוספות עקב פיגועים בצנרת הגז.

במידרוג מציינים כי נכון למועד דו"ח זה טרם חודשה אספקת הגז. "ההפרעות החוזרות ונשנות באספקת הגז העלו את הספק ביכולתה של EMG להמשיך ולפעול כעסק חי. כמו כן, להערכתנו, הסיכון בהעמדת האג"ח לפירעון מיידי גבר מאז דצמבר 2011, מועד המעקב האחרון. כך, ב-6 במארס הודיע הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב') על החלטת מחזיקי אג"ח ב' להעמיד את האג"ח לפירעון מיידי, החלטה אשר תיכנס לתוקף בתום שבועיים ממועד פרסום תוצאות ההצבעה, כאשר לנציגות האג"ח (סדרה ב') סמכות לדחות את מועד כניסת ההחלטה לתוקף בשבועיים נוספים".

"אנו מעריכים כי המשא ומתן בין החברה, בעלי המניות ומחזיקי האג"ח יימשך בשבועות הקרובים. במקביל, החברה פועלת במספר דרכים לשיפור הנזילות והצפת ערך בחברת הבת גדות. בעקבות אירועים אלו, עדכנה מידרוג את שווי EMG, כלפי מטה, במידה הגוזרת עלייה בהפסד הצפוי לשיעור של כ-30%. הותרת אופק הדירוג השלילי משקפת את האפשרות לשיעורי הפסד גבוהים יותר", מציינים במידרוג.

צרו איתנו קשר *5988