רשות ני"ע: בשנת 2011 בדקנו 34 הסדרי חוב בבורסה

ועדת הכספים אישרה את תקציב הרשות לניירות ערך ■ תיתן הנחות לחברות בשנים הקרובות

ועדת הכספים אישרה הבוקר את תקציב הרשות לניירות ערך. תקציבה יעמוד ב-2012 על 176 מיליון שקל, גידול של 20 מיליון שקל בהשוואה ל-2011. עפ"י החלטת ועדת הכספים הרשות תוכל לתת הנחות לחברות בשוק ההון בשנים הקרובות, בעקבות גביית יתר של אגרות ב-2011. התקציב אושר פה אחד.

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני (יהדות התורה) הביע אמון ברשות לניירות ערך ובעומד בראשה אך לנוכח הגידול בתקציבה ציין ש"אנחנו בעידן של צמצום והרשות לניירות ערך מצטיירת כגוף עשיר. אתם יכולים להוריד את רמת ההוצאות אפילו בחיי היומיום. גוף יעיל וטוב".

גפני התייחס לחוק האכיפה המנהלית שאושר ע"י הוועדה במהלך 2011 ושנועד לתת יתר סמכות וכוח לרגולטורים בשוק ההון, ביניהם אגף שוק ההון באוצר והרשות לניירות ערך וקרא לרשות "להפעיל את החוק במתינות תוך מניעת פגיעה קשה ומיותרת בחברות בשוק ההון. אנחנו העברנו את האכיפה המנהלית אך אני מסתכל על זה בחשש גדול ואני מקווה שאתם עושים זאת בזהירות. רצינו שאת האכיפה תעשה הרשות עצמה ולא גורם חיצוני וזאת על-מנת לאפשר פיקוח הדוק ודאגה לאינטרס הציבורי, אך מנגד איננו מעוניינים בכבילת ידי החברות בשוק, שגם בכך יש פגיעה באינטרס הציבורי".

יו"ר רשות ניירות ערך, שמואל האוזר, הסביר את הגידול בתקציב הרשות: "היקף הפעילות של הרשות גדל משמעותית ובכלל זה היקף הפיקוח עקב התרחבות זירות המסחר ועקב התקופה המשברית בשוק ההון הישראלי ובשווקי העולם. אחת התופעות שהובילה לצורך בהגברת הפיקוח והפעילות של הרשות היא העובדה שהתרבו המקרים בהם חברות ציבוריות לא עמדו בהתחייבויותיהן לפירעון אגרות חוב שהנפיקו לציבור וביקשו הסדרי חוב. הרשות משמשת לעניין זה שומרת הסף ופועלת להבטחת האמון בשוק ההון ובשחקניו. ב-2011 בדקנו 34 הסדרי חוב של חברות בבורסה".

בעקבות הבעת חששם של הח"כים בעניין הפעלה לא מידתית של האכיפה המנהלית אמר האוזר: "לקחנו שופטים בדימוס והם בלתי תלויים ברשות למרות שפורמאלית הם עובדי רשות אך הם נמצאים בבניין אחר. יש תהליך של חקירה ותהליך של שיפוט והם בלתי תלויים האחד בשני. לבד מהשכר אין כל תלות בין השופטים לרשות שאף אינה יכולה לפטר אותם. השופטים ממונים ל- 3 שנים ורק במקרה של ניגוד עניינים נבצר מהם למלא את תפקידם והדבר נתון לסמכות שר המשפטים".

לבקשת חברי הכנסת, האוזר התייחס לעניין אבטחת המידע בעיקר לנוכח "ההאקר הסעודי" שתקף אתרים ישראליים ופרסם מספרי כרטיסי אשראי של אזרחים ישראליים: "הרשות מעסיקה האקרים, שמתקיפים באופן יזום את האתר והמערכות של הרשות. הרשות לניירות ערך עומדת בסטנדרטים הגבוהים ביותר בתחום אבטחת המידע".

נציין כי תקציב הרשות לניירות ערך איננו ממומן מתקציב המדינה אלא מהכנסות הרשות מהאגרות הנגבות מהחברות בשוק ההון.

צרו איתנו קשר *5988