ועדת צמח: לשמור 50% מהגז ב"תמר" ו"לוויתן" לצרכי פנים

ועדת צמח ממליצה: ישראל תשמור עתודות גז טבעי של 400 מיליארד מ"ק - כל השאר יופנה ליצוא ■ עד שנת 2040 תזדקק ישראל לכמות של כ-420 מיליארד מ"ק ■ השותפויות בתגובה: הוועדה טועה - יש להגדיל את כמויות הגז ליצוא

ישראל תשמור בידיה עתודת גז אסטרטגית בהיקף של 400 מיליארד מ"ק (BCM) ותאפשר ייצוא של גז בכמויות שמעל מכסה זו - כך ממליצה הוועדה לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי בראשות מנכ"ל משרד האנרגיה והמים שאול צמח.

הוועדה פרסמה היום (ה') את דוח הביניים שלה לשימוע ציבורי. לאחר השימוע יפורסם הדוח הסופי ויאושר בממשלה. כפי שנחשף לראשונה ב"גלובס", הוועדה מעריכה כי עד שנת 2040 תזדקק ישראל לכמות של כ-420 מיליארד מ"ק (BCM) של גז, כאשר כיום נמצאים בידיה מאגרים בהיקף של כ-750 מיליארד מ"ק.

הוועדה ממליצה לשמור 50% מעתודות הגז בתגליות "תמר" ו"לוויתן" לשימוש פנים, ואת השאר להפנות ליצוא.

שר האנרגיה והמים ד"ר עוזי לנדאו אמר בתדרוך כי "צריך לקחת בחשבון את הגיאו-פוליטיקה ואת הצורך ליצור ודאות במשק יחד עם רצון להבטיח תנאים שימריצו את המשך החיפושים ופיתוח השדות. ראש הממשלה ואני מינינו ועדה מקצועית שקיבלה סיוע ממיטב אנשי המקצוע בתחום. הדוח הראשוני יצא לשימוע ציבורי ולאחריו יצטרכו לגבש את כל ההערות ולהביא לדוח שעיקרי המלצותיו יוצגו לממשלה לקראת החלטתה. אני מבקש להודות לאנשי המשרד המעורבים בהכנת הדוח".

מנכ"ל המשרד לאנרגיה ומים שאול צמח אמר כי "האתגר של ניהול המשאבים שנמצאו שאופן שישמשו לשנים ארוכות הוא לא פחות חשוב מהאתגר של מציאתם. ניתנה לנו הזדמנות לקבוע עקרונות חשובים שיאפשרו ניהול של המשק הזה בצורה יציבה, אמינה ובטוחה לשנים ארוכות קדימה גם כדי לתרום לביטחון האנרגטי של מדינת ישראל וגם כדי שתושבי המדינה יוכלו לצרוך מהמשאב הזה ולהינות מפירותיו שנים ארוכות קדימה, גם הדור הזה וגם הדורות הבאים".

הוועדה מבקשת לקבל את עמדות הציבור בכתב עד ה-6 למאי ולערוך שימוע ציבורי ב-20 למאי. הדו"ח הסופי יוגש ביוני.

מדלק קידוחים ואבנר נמסר כי "עיקרון הייצוא, שנקבע בהמלצות הביניים של הוועדה, הינו תנאי הכרחי להמשך פיתוח משק האנרגיה בישראל. השותפויות בדעה כי האיזון הנכון בין שמירה על עצמאותה האנרגטית של ישראל לבין ניצול התועלות הכלכליות והגיאו-פוליטיות הטמונות בייצוא הגז, מחייב הגדלת כמויות הגז המיועדות לייצוא. השותפויות יעבדו בשיתוף פעולה עם משרדי הממשלה והוועדה לגיבוש מסקנות סופיות שיאפשרו לנצל את תגליות הגז הקיימות והפוטנציאליות למיקסום התועלות לטובת כלל אזרחי ישראל. השותפויות קוראות למשרדי הממשלה לפעול בנחישות להסרת החסמים ולקידום פיתוח התשתיות הדרושות למשק הישראלי ולייצוא הגז".

המלצות
 המלצות

צרו איתנו קשר *5988