קרן אוריגו תעמיד אשראי בכ-90 מיליון שקל לקבוצת חג'ג'

בונים על פרויקט הארבעה: האשראי - 35 מיליון שקל כעת וקו אשראי לעוד 55 מיליון שקל - ישמש להשקעות יזמיות של קבוצת חג'ג' בנדל"ן בישראל

קרן המינוף אוריגו ממשיכה להגדיל את חשיפתה לתחום הנדל"ן. היום דווח כי אוריגו תעמיד אשראי בהיקף של כ-90 מיליון שקל לקבוצת חג'ג', שישמש את חברת הנדל"ן שבשליטת האחים חג'ג' - צחי (יו"ר החברה) ועידו (המנכ"ל) - להשקעות יזמיות בנדל"ן.

הסכם ההלוואה שבו התקשרו שני הגופים כולל הלוואת בסיס ומימוש מיידי של חלק מקו האשראי, בהיקף מצרפי של כ-35 מיליון שקל. היתרה, בהיקף של 55 מיליון שקל, ניתנת כמסגרת אשראי שתהיה בתוקף לתקופה של שנה וחצי. קבוצת חג'ג' התחייבה למשוך מתוך המסגרת סכום נוסף של לפחות כ-25 מיליון שקל בשני שלבים.

את ההשקעה הובילו דייב גל, שותף מנהל בקרן אוריגו, ויוני אופיר, סמנכ"ל השקעות בקרן. הריבית נקבעה על 6.3% לשנה צמוד למדד המחירים, וכן ייגבו דמי ניהול בהיקף של 1% על יתרת קרן ההלוואה, כפי שנמשכה בפועל. ההסכם כולל גם שורת בטחונות שיינתנו לקרן המינוף.

להשלים את הפרויקטים בת"א

קבוצת חג'ג', שפועלת בעיקר בשוק הנדל"ן המקומי ציינה בדוחותיה ל-2011 כי בשנה הקרובה בכוונתה לפעול לקבלת היתרי הבנייה הנדרשים להשלמת הפרויקטים "הארבעה" ושד"ל-יבנה שבת"א. כמו כן, בכוונת החברה לבחון עסקאות נוספות בתחום היזום למגורים ולמסחר, הן כיזמית והן כמארגני קבוצת רכישה, ובין היתר לבחון פיתוח פעילות נדל"ן למגורים ומלונאות בישראל.

החברה רשמה ב-2011 רווח של כ-14 מיליון שקל. ההון העצמי שלה מסתכם בכ-42 מיליון שקל ומממן מאזן של כ-437 מיליון שקל, והיא נסחרת בבורסה במחיר המשקף לה שווי של כ-103 מיליון שקל.

"מימון זה מקנה לנו גישה למקור נזילות זמין ובתנאי מימון מיטביים", אמר יו"ר קבוצת חג'ג', עו"ד צחי חג'ג', "אנו מייעדים את כספי ההלוואה בעיקר לביצוע השקעות יזמיות בנדל"ן בישראל. החזר ההלוואה נבנה כך שייעשה מהרווחים הצפויים בפרויקט הארבעה, ללא צורך בתשלום קרן במהלך התקופה. העסקה מאפשרת לנו להיות ערוכים עם ההון הדרוש לניצול הזדמנויות מתאימות לביצוע עסקאות מיד עם הבשלתן".

העסקה האמורה מצטרפת לשתי עסקאות האחרונות שאוריגו מובילה בשבועות האחרונים: מימון בהיקף של כ-60 מיליון שקל לחברת צמח המרמן, העוסקת בייזום, פיתוח ובניית פרויקטים של נדל"ן למגורים ומסחר; ומסגרת הון בהיקף של כ-50 מיליון שקל לקרן ריט 1. אוריגו, בניהולם של גבי טרבלסי, גיא ועדיה ודייב גל, מנהלת נכסים בהיקף של כ-1.25 מיליארד שקל, ועד כה השקיעה כ-860 מיליון שקל (בהנחה שהעסקאות האחרונות יושלמו במלואן). בעוד כחודש וחצי תסתיים תקופת ההשקעה של אוריגו, שכעת ניצבת בישורת האחרונה לביצוע עסקאות, בדומה לשתי מתחרותיה.

המעבר המשתלם של צבי גרינוולד לקב' חג'ג'

בעוד שבועיים תתכנס האסיפה הכללית של השלד הבורסאי רג'נסי מקבוצת חג'ג' כדי לאשר את תנאי העסקתו של היו"ר הטרי שמונה לחברה הבת, צבי גרינוולד - 40 אלף שקל לחודש לחצי משרה. הכל חוקי ולפי התקנות. גרינוולד פרש בסוף 2011 מבנק מזרחי טפחות לאחר שבשש השנים האחרונות היה מנהל סקטור בנייה ונדל"ן בבנק. מזרחי טפחות הוא אחד מנותני האשראי של קבוצת חג'ג'.

אדם עוזב את מקום עבודתו ומקבל ג'וב מתגמל בגוף שלגביו קיבל החלטות משמעותיות. זה קורה כל הזמן. במגזר הציבורי רואים את בכירי משרד האוצר משתלבים בחברות גדולות במשק. הנהלות חברות הביטוח ובתי ההשקעות מלאות בבוגרי אגף שוק ההון. התופעה אינה זרה גם למגזר הפרטי, הבנקים למשל.

יש הבדל אחד גדול בין המגזר הציבורי לבנק - הצינון. בוגר השירות הציבורי מדרגה מסוימת נדרש לתקופת צינון של שלושה חודשים עד שנה. אם ברצונו לקצר את הצינון עליו לפנות לוועדה מיוחדת ולקבל אישור בימ"ש. במגזר הפרטי אפשר תיאורטית לעבור תוך יממה מתפקיד נותן האשראי למקבל האשראי. נכון, מערכת האשראי העסקי אינה נשענת על אדם אחד, יש נוהל מסודר המצריך אישורים וועדות. ועדיין, מעבר כזה צורם ויוצר תחושת אי נוחות. יום אחד אתה נותן אשראי לחברה, אחראי על ברז החמצן שלה ולמחרת אתה הופך לבעל תפקיד בה.

לנו נראה שהגיע הזמן שהפיקוח על הבנקים יקבע כללים ונהלים לתפקידים ספציפיים, האם נדרש צינון ולכמה זמן, מה מותר ומה אסור. כי מינוים כאלו, אמנם חוקיים לחלוטין, פוגעים באמון שבלעדיו בנקים יתקשו לתפקד.

צרו איתנו קשר *5988