הישג לתשובה: שותפויות "תמר" בהסכם מימון לפיתוח השדה

ההסכם נחתם עם קונסורציום של 11 בנקים זרים ומקומיים וכוללים בין היתר בנק ברקליס ו-HSBC ■ ההלוואה ניתנה למשך תקופה של 8 שנים בהם יש לשותפויות זכות לפירעון מוקדם של ההלוואה ■ תאריך תחילת הפירעון - 31.1.2014

שותפויות "תמר" מדווחות הערב (שבת) על הסכם מימון לפיתוח השדה, עליו חתמו עם קונסורציום של 11 בנקים זרים ומקומיים - בהיקף של 900 מיליון דולר. ההסכם כולל בנקים כמו ברקליס ו-HSBC. "דלק קידוחים " קיבלה הלוואה של 400 מיליון דולר, חברת "אבנר " קיבלה סכום דומה, ואילו חברת "דור גז" קיבלה כ-100 מיליון דולר. כ-190 מיליון דולר מהסכום ישמש לפירעון יתרת הלוואת הגישור מחודש יוני 2010 למימון חלקה של השותפות בתכנית הפיתוח של פרויקט תמר.

ההלוואה הינה למשך 8 שנים אבל עשויה להתקצר לאחר שנקבע מנגון CashSwap לפיו 25% מהתזרים הפנוי ישמש להאצת החזרת ההלוואה. בהסכם מפורטים מספר מקרים שבמידה ויתרחשו יצטרכו השותפויות להקדים את פרעון ההלוואה. המקרים כוללים בין היתר: אי חוקיות, העברת שליטה, ירידה משיעור החזקות מינימלי ביחידות ההשתתפות של השותפות, העברת שליטה בחברת החשמל כאשר דירוג האשראי נמוך מדירוג שנקבע בהסכם ופרעון חלקי במקרה של מכירה חלקית של זכויות השותפות בפרוייקט תמר. לשותפיות יש גם הזכות להחליט בכל עת על הקדמת פרעון ההלוואה.

ההלוואה הינה דולרית ונושאת ריבית המחושבת לפי ה-LIBOR לשלושה חודשים בתוספת מרווח בשיעור שנתי שנתי: מחתימת ההסכם ועד להשלמת הפרויקט על פי תנאים שיוגדרו תשולם ריבית של 4.75%. מהשלמת הפרוייקט ועד שנתיים לאחר מכן -4.25%, לאחר מכן ועד שנתיים תשולם ריבית של 4.75%, ומהתקופה הזאת ועד לפרעון המלא של ההלוואה תשולם ריבית של 5.5%.

השותפויות התחייבו גם במסגרת ההלוואה לשלם סכום של כ-13 מיליון דולר במשך כל תקופה ההלוואה כעמלות לרבות דמי ארגון, יעוץ והצלחה, לבנקים המממנים וליועצים הפיננסים. מועד תחילת פירעון ההלוואה הוא 31.1.2014 והיא תיפרע ב-26 תשלומים רבעוניים, בהתאם ללוחות זמנים שנקבעו בין הצדדים.

בהודעה שלה לבורסה הודיעה דלק קידוחים שבמסגרת קבלת ההלוואה היא קיבלה על עצמה המגבלות הבאות - מגבלות שהן אופייניות להסכם מסוג הזה: מגבלות על נטילת אשראים נוספים, עמידה במבחני נזילות, מגבלות על שינוי תחומי הפעילות, מגבלות על רכישת נכסים מהותיים שלא בתחום העיסוק. מגבלות על מכירת זכויות בפרויקט ים תטיס, מגבלות על ביצוע פעולות שיכולה להיות להם השפעה מהותית לרעה ומגבלות על אישור פעילות בפרויקט תמר שלא בהתאם לקבוע בהסכם המימון.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988