מיטב: הריבית תישאר יציבה בטווח הקרוב ותעלה ב-2013

רון אייכל: שוק האג"ח צפוי להתאפיין בתקופה הקרובה בהיעדר מגמה ברורה, תוך הכרה בכך שהריבית במשק תיוותר ללא שינוי

"אנו מעריכים כי ריבית בנק ישראל צריכה להיוותר ללא שינוי בחודשים הקרובים. בשלהי השנה הנוכחית, תחול העלאה אחת בריבית בנק ישראל, בגובה של 0.25%. במהלך 2013 הריבית תועלה ב-50 נקודות בסיס ותגיע לרמה של 3.25%", כך כותב רון אייכל, כלכלן ואסטרטג ראשי בבית ההשקעות מיטב בסקירתו השבועית.

בנוגע לנתוני המאקרו שפורסמו לאחרונה מציין אייכל כי אין ספק כי נתוני היצוא בתקופה האחרונה הם אינם טובים. זוהי עקב אכילס של הכלכלה הישראלית בשנה האחרונה. יחד עם זאת, העובדה כי בצד הפוטנציאל (יבוא חומרי גלם) ישנן התפתחויות חיוביות, ייתכן כי היצוא עשוי להשתקם בחודשים הקרובים.

עצמת ההתרחבות בחודשים האחרונים היא צנועה למדי. עם זאת, התרחבות זו של המדד המשולב, כ-0.2% לחודש, מצביעה על כך שהמשק ממשיך לצמוח. "הואיל וקיים קשר חיובי בין מחזורי העסקים במשק לבין המדד המשולב, וקצב ההתרחבות החודשי הממוצע של המדד המשולב נמוך מזה שנרשם במחצית השנייה של 2011, נראה כי קצב הצמיחה במחצית הראשונה של השנה הנוכחית, יהיה מתון מהמחצית השנייה של 2011. כלומר - במחצית השנייה של 2011 צמח המשק בשיעור של 3.5%. אנו צופים לצמיחה בשיעור של כ-3% במחצית הראשונה של 2012".

להערכת כלכלני מיטב, שוק האג"ח צפוי להתאפיין בתקופה הקרובה בהיעדר מגמה ברורה, תוך הכרה בכך שהריבית במשק תיוותר ללא שינוי.

צרו איתנו קשר *5988