גבעות מגיבה ללנדאו: נפעל לאישור קידוחי "מגד" העתידיים

שר האנרגיה והמים חתם על תקנות הנפט החדשות - ושותפות חיפושי הנפט מבקשת לקדם את קידוחי "מגד" 6, 7 ו-8

שותפות חיפושי הנפט גבעות מעדכנת היום (ב') בהודעה לבורסה כי בעקבות חתימת שר האנרגיה והמים על תקנות הנפט, היא תפעל לאישור קידוחי "מגד" 5, 6, 7 ו-8.

נזכיר כי אתמול חתם השר עוזי לנדאו על תקנות הנפט (הרשאה לסטייה מהוראות חוק התכנון והבנייה), הכוללות הליך תכנוני חדש לחיפושי גז ונפט.

החידוש העיקרי בתקנות הוא שכל אדם או גוף שיבקשו לקבל היתר חיפושים יחויבו להגיש "מסמך סביבתי שיוכן על פי הנחיות משרד האנרגיה והמים ובהתייעצות עם המשרד להגנת הסביבה", שם יפרטו את "ההשפעות הסביבתיות, לרבות השפעה על מקורות המים, הקרקע, האוויר, הים ערכי הטבע והנוף" מפעולות החיפוש.

על פי הודעת גבעות, ניתן יהיה לפעול לקבלת אישור הוועדה המחוזית לקידוחי "מגד" 6, 7 ו-8 בהליך מזורז. "למיטב הבנת השותף הכללי, יידרשו כשלושה חודשים מרגע שתפורסם ההרשאה ברשומות ותכנס לתוקף עד אשר תתקבל החלטת הוועדה המחוזית בעניין הקידוחים", נכתב בהודעה.

צרו איתנו קשר *5988