לנדאו פרסם צעדים להתמודדות עם המחסור הצפוי בחשמל

תקופת ההערכות למחסור בחשמל תהייה בין החודשים יוני לספטמבר 2012, ולנדאו יוסמך, בהודעה לממשלה, להאריך את התקופה בשלושה חודשים נוספים

שר האנרגיה והמים, עוזי לנדאו, הגיש לממשלה את הצעת המחליטים לנקיטת צעדים להתמודדות עם המחסור הצפוי הקיץ בחשמל. ההחלטה צפויה לעלות לאישור הממשלה בישיבתה ביום ראשון הקרוב.

במסגרת ההצעה מוטל על גורמי הממשלה הרלוונטיים לנקוט פעולות מיידיות בתחום סמכותם, לשם התמודדות עם המחסור הצפוי בחשמל, וזאת הן בדרך של צעדים להגדלת ההיצע והן באמצעות פעולות להקטנת הביקוש לחשמל.

תקופת ההיערכות למחסור בחשמל תהייה בין החודשים יוני לספטמבר 2012, ולנדאו יוסמך, בהודעה לממשלה, להאריך את התקופה בשלושה חודשים נוספים. שעת מחסור, במסגרת אותה תקופה, היא פרק הזמן בו ההפרש בין כושר ייצור החשמל הצפוי לבין שיא הביקוש לא יעלה על 600 מגה ואט.

ההחלטה המוצעת מציעה להטיל על שר האנרגיה והמים לבחון את האפשרות להסדיר את השימוש בגז טבעי כך שכמויות גז טבעי בידי ספק שירות חיוני יועברו בתקופת ההיערכות למחסור לתחנות כח פרטיות המושבתות באופן חלקי או מלא עקב מחסור בגז טבעי, כדי שיופעלו לפי הוראת מנהל המערכת לטובת הספקת חשמל לפי צורכי המשק. בנוסף מוצע לדווח לאיגודי הערים, למשרד הפנים ולמשרד להגנת הסביבה על תקלה במערכת הגז הטבעי בכדי לאפשר את הרחבת השימוש בתקן NOX לאתר חגית בהתאם לקבוע בתמ"א 10/ב/5/5, וכן לאפשר ניצול מזוט 0.5% גפרית בתחנת הכוח חיפה ג' בהתאם לקבוע בתמ"א 10/א/4.

עוד מוצע לבחון את הדרכים להפחתת צריכת החשמל של צרכני חשמל גדולים, בשעת מחסור בחשמל בתנאים כפי שייקבעו ולשם התמודדות עם מחסור בהיצע החשמל בשעות שיא. בנוסף יש לבחון קביעת הסדרים מיוחדים, לתקופת ההיערכות למחסור, שיאפשרו אספקת דלקים ליחידות ייצור של ספק השירות החיוני לרבות הוראות לעניין סדרי עדיפות בפעולות פריקה, אחסון, הולכה, והזרמת דלקים, ככל שיידרשו, וכן הוראות לעניין הקמה ותחזוקה של קווי דלק.

לצורך התמודדות עם המחסור הקרב, הוקם במשרד האנרגיה והמים צוות היגוי בראשות מנהל מינהל החשמל בו חברים נציגי כל הגורמים הרלוונטיים ובין היתר המשרד להגנת הסביבה, משרד הפנים, הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל, משרד האוצר, רשות הגז הטבעי, וכן חברות התשתית הממשלתיות: חברת החשמל לישראל בע"מ, חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ וחברת נתיבי גז בע"מ. צוות ההיגוי בוחן ומקדם באופן שוטף רעיונות שונים ופתרונות לבעיות הנוצרות מעת לעת בתחום שינוע, רכש ומיכול הדלקים, בתחום הגדלת כושר ייצור החשמל כמו גם בתחום הקטנת וצמצום הביקושים.

לנדאו: "הצעת ההחלטה נועדה להעמיד כלים נוספים למשרד האנרגיה והמים, המטפל במחסור בחשמל הצפוי בקיץ הקרוב. היא באה להסיר חסמים ולהפעיל אמצעים הקיימים במשרדים השונים, כך שניתן יהיה לנקוט בכל הצעדים הדרושים על מנת להגדיל במהירות את כושר יצור החשמל במקרים בהם תהיה הרזרבה נמוכה. במקביל, פועל משרד האנרגיה והמים באמצעות הסברה ותמריצים מגוונים להפחתת צריכת החשמל בכל בתי האב בישראל. אנו עומדים בראש המאמץ המשותף לכל הגופים הקשורים במשק האנרגיה הישראלי ומגייסים את משרדי הממשלה להירתם למאמץ הלאומי. ביחד, נעבור את הקיץ הקרוב בשלום".

איתן פרנס, יו"ר איגוד חברות האנרגיה המתחדשת : "הצעת המחליטים בעניין הגגות הסולאריים כוללת מגבלת זמן להקמה עד הראשון ליולי. מדובר במגבלה לא מוצדקת שתקטין את הסיכויים לממש את המכסה. בפועל שיאי צריכת החשמל והצורך באמצעים לספקם על מנת להתמודד עם המחסור הצפוי, נדרשים בעיקר בחודש אוגוסט ועל כן מדובר במגבלה מקוממת ואנו דורשים לשנות את תאריך הסף לתחילת חודש אוגוסט. באשר לגודל המכסה שאושר, קיים פוטנציאל של כשבעים מגה-וואט ולא ברור למה הממשלה חוסמת את הצרכנים שמעוניינים לייצר חשמל לעצמם ולסייע לחברת החשמל במאמציה להתמודדות עם המחסור הצפוי הקיץ."

צרו איתנו קשר *5988