ביה"ד להגבלים לפישמן: למכור 9% מהאחזקות ב"ידיעות"

בהחלטת בית הדין צוין כי על חברת בראון-פישמן, בעלת השליטה בעיתון "גלובס", לפרק את המיזוג למונופולין בינה לבין "ידיעות אחרונות", המו"ל של "כלכליסט"

בית הדין להגבלים עסקיים הורה לאיש העסקים אליעזר פישמן למכור 9% מאחזקותיו ב"ידיעות אחרונות", המו"ל של העיתון "כלכליסט".

בהחלטת בית הדין צוין כי על חברת בראון-פישמן, בעלת השליטה בעיתון "גלובס", לפרק את המיזוג למונופולין בינה לבין "ידיעות אחרונות", ולמכור מניות המקנות לה כ-9% מהזכויות מהרווחים ב"ידיעות אחרונות", המו"ל של העיתון "כלכליסט".

בראון-פישמן תוכל בינתיים להחזיק 25%. לפי ההערכות, רשות ההגבלים תפעל להקטין את אחזקותיה ב"ידיעות אחרונות".

ב-2004, במסגרת הליך בקשה מהממונה לפירוק המיזוג בין בראון-פישמן ל"ידיעות אחרונות", אישר בית הדין להגבלים עסקיים הסדר פשרה בין הממונה לבין בראון-פישמן, לפיו היה עליה למכור מניות המקנות לה מעל ל-25% מהזכויות לרווחים ב"ידיעות אחרונות".

בראון-פישמן מכרה חלק מהמניות בהתאם להסדר, אולם ב-2010, זמן קצר לפני המועד האחרון למכירת יתרת המניות (כ-9%), היא פנתה לבית הדין להגבלים עסקיים בבקשה לבטל את חובת המכירה. זאת, בטענה כי מכירת המניות אינה נדרשת עוד לאור שינויים שחלו, לטענתה, בענף העיתונות.

רשות ההגבלים התנגדה לבקשה, בטענה כי הצורך בפירוק המיזוג מתחייב משום שמדובר במיזוג למונופולין בשוק העיתונים הכלכליים, בו פועלים העיתונים "גלובס", "כלכליסט" ו"דה מרקר" בלבד.

בהחלטה שניתנה בדצמבר אשתקד, אך הותרה לפרסום היום (ד'), קיבל בית הדין להגבלים עסקיים את עמדת הממונה. "אמת-המידה להתנגדות הממונה למיזוג היא קיומו של 'חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות'. בענייננו, המדובר במיזוג למונופולין, המקים על פניו חשש מעין זה, בהתקיים חסמי כניסה משמעותיים, ובהיעדרם של גורמים היכולים להוות רסן תחרותי. אישורו של מיזוג בנסיבות שכאלה חותר תחת תכליותיו של החוק", נפסק.

* אליעזר פישמן הוא בעל השליטה ב"גלובס".

צרו איתנו קשר *5988